pixel Cech NiH Ustawienia duchowe wg B.Hellingera | NLP Coaching Hipnoza- Grzegorz Halkiew (zaświadczenia MEN)

Ustawienia duchowe wg B.Hellingera

Czy nasze JA ograniczone jest tylko i wyłącznie naszym ciałem? Co zrobić, aby móc kreować swoją rzeczywistość lub wpływać mentalnie na swoje ciało i swój los? Jaką rolę odgrywa śmierć w życiu człowieka? Czy możemy być obecni w ciele innej osoby?

Program trzydniowego warsztatu

 • praca nad własną biografią w oparciu o wiedzę duchową
 • praca energetyczna na linii życia- Time Line Engineering
 • systemowe ustawienia duchowe- konstelacje rodzinne w/g B.Hellingera (ustawienia terapeutyczne i biznesowe)
 • elementy jasnowidzenia
 • oczyszczanie duchowe

 Program dwudniowego warsztatu

 • praca nad własną biografią w oparciu o wiedzę duchową
 • systemowe ustawienia duchowe- konstelacje rodzinne w/g B.Hellingera (ustawienia terapeutyczne i biznesowe)
 • oczyszczenie duchowe

Metoda terapii B.Hellingera

Konstelacje Rodzinne to rozopularyzowana przez Berta Hellingera metoda pracy nad relacjami z innymi ludźmi, a zwłaszcza relacjami międzypokoleniowymi w Rodzinie. Metoda ta oparta jest na zasadach Panoramy Społecznej NLP, jej fenomen tłumaczony jest także przez Pole Morficzne Ruperta Sheldrake’a. Pozwala ona dotrzeć do przyczyn uwikłań twojego losu, zdefiniować je a następnie przerwać łańcuch uwikłań i konfliktów wewnętrznych.

Wiele twoich pytań typu: “dlaczego to zawsze właśnie mnie się przydarza?” znajduje odpowiedzi w Ustawieniach Konstelacji Rodzinnych. Są to między innymi: przejęte od poprzednich pokoleń poczucie winy, nieświadome przejmowanie odpowiedzialności za czyny przodków, powielanie ich zachowań, losów…

Ustawienia pokazują energetyczne, podświadome powiązania pomiędzy członkami tego samego Rodu, jak i powiązania podświadome z innymi ludźmi, przedsięwzięciami, ideami. Dają możliwość rozwikłania wielu problemów z których częst o nie zdajesz sobie sprawy, bądź na które -jak do tej pory uważałeś- nie miałeś żadnego wpływu.
O ile Bert Hellinger opisał Konstelacje Rodzinne jako metodę terapeutyczną przeznaczoną dla psychologów, którzy nie widzą pól energoinformacyjnych, o tyle sama metoda ustawień duchowych korzysta z wiedzy znanej naszym przodkom od tysięcy lat- wiedzy wykorzystywanej przez szamanów wszystkich kontynentów

Prawda vs rzeczywistość?

Człowiek nie powinien właściwie nigdy czynić hipotez i ocen o zewnętrznych zjawiskach- bo hipotezy i oceny są bardziej lub mniej trafnymi generalizacjami, konfabulacjami umysłu.

Zjawiska same wyjawiają swoje idee kiedy człowiek jest dostatecznie dojrzały aby powolić im oddziaływać na siebie. Chodzi o to aby o ocenie zdarzenia poinformowało nas samo zdarzenie. Myślenie trzeba traktować w taki sposób, aby stało się instrumentem, przez który rzeczy mogą się wypowiadać. To właśnie oznacza osiągnięcie intelektualno- energetycznej harmonii z otaczającym nas światem.

Nie powinieneś od swojego myślenia oczekiwać, że może ono tobie dać poznanie prawdy, lecz tylko tego, że ciebie wychowa.  

Każdy z nas uczy się przez całe życie. Każda nowa informacja, nowe doznanie, zjawisko zapisuje się w ludzkiej pamięci i tworzy indywidualny zasób wiedzy i doświadczenia. Każdy z nas bogaty jest również w głęboko nieuświadomioną wiedzę przekazaną dziedzicznie, będącą wynikiem doświadczenia rodu bądź narodu.

Badania psychologiczne dowodzą, że mózg ludzki magazynuje gigantyczną ilość takich informacji, z których większość ma charakter aktywny i nieustannie w nas krąży. Pamięć nie jest zwykłym, sztywnym zbiorem danych jak w komputerze, lecz pewnym żywym systemem, pozostającym w ciągłym ruchu
skojarzeń i wyobrażeń.

Gdy człowiek ma dobre geny, prawidłowe, radosne, pełne pozytywnych wrażeń dzieciństwo, dobry kontakt z rodzicami i dobrami kulturalnymi, to nabiera umiejętności dokonywania prawidłowej oceny i rozwija w swojej wyobraźni coś, co nazwać można świadomością środków prowadzących do osiągnięcia celu. Środków pozwalających na skuteczne przewidywanie najlepszych rozwiązań.

Taki powinien być idealny człowiek- zawsze radosny, zawsze skuteczny, zawsze zdrowy, bogaty, otoczony przyjaznymi ludźmi.

Niestety nie każde życie usłane jest różami. Bardzo często zdarza się, że podszepty płynące z duszy wiodą na manowce, doprowadzają do podejmowania błędnych decyzji przynoszących bolesne doświadczenia i cierniste rany w sercu. Rozpoczyna się dryfowanie przez życie bez domu, bez rodziny lub jakichkolwiek korzeni- bez stabilizacji.

Problemy, jakie ludzie przeżywają są dość podobne, co wskazywałoby na jedną ich przyczynę. Warsztat Superwizja- Alchemia umysłu pozwala przyjrzeć się temu, co ciebie kształtuje- i zmienić to na lepsze.

czytaj więcej: http://www.neurolingwistyka.com/alchemia-umyslu/

Wstęp o metodzie Berta Hellingera:

Wstęp o Alchemii

Co zrobić, żeby zapisać się na zajęcia?

Proszę podaj w formularzu dane kontaktowe:

 • imię i nazwisko
 • adres E-mail
 • numer telefonu
 • datę warsztatu

Liczba miejsc jest ograniczona, zarezerwuj swoje miejsce już teraz.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook
Analytics