pixel Cech NiH Typy ludzkie

Artykuły

Typy ludzkie

Czy rzeczywiście każdy człowiek jest taki sam? Wraz z poznaniem typów ludzkich stajesz się bogatszy nie tylko w wiedzę o ludziach, ale również wyposażony w narzędzie obronne przeciwko złu, które może nieść inny człowiek. Dzięki tej wiedzy, każdy już na pierwszy rzut oka jest w stanie rozróżnić złego człowieka od dobrego.

Oczywiście nie powinieneś wyciągać wniosków zbyt pochopnie, ale odrobina dystansu nigdy nie zawadzi tym bardziej, że nadmiar niezasłużonego zaufania, prawie zawsze kończył się boleśnie.

Rozpoznając ludzi i ich charaktery, jesteś w stanie przewidzieć ich działanie, reakcje a nawet intencje. Przede wszystkim jednak możesz wreszcie poznać siebie, własne słabe i mocne strony bez uciekania do subiektywnych i nie zawsze klarownych opinii osób trzecich.

Dzięki znajomości ludzkich typów, łatwiej możesz sobie dobrać partnera do życia, pracy i towarzystwa. Rodzice bardziej zrozumieją swoje dzieci. Nauczyciele i wychowawcy szybciej poznają uwarunkowania swoich podopiecznych.

Mając wiedzę, mogą także w trudnych przypadkach wcześniej reagować. Szkoły i inne instytucje przygotowujące ludzi do pracy, mogą kierować ich do tych zawodów, do których są oni predysponowani. Przedsiębiorca łatwiej i pewniej dobierze sobie personel, co przyczyni się do poprawy atmosfery w pracy i wpłynie dodatnio na jej wyniki.

Wymiar sprawiedliwości i policja zyskuje nieocenione i obiektywne narzędzie w ręku, co praktycznie wyklucza pomyłki przy ocenie podejrzanych lub oskarżonych. A tam gdzie łatwiej o obiektywizm tam i wyroki są sprawiedliwsze.

Można śmiało postawić tezę, że stosując cold-reading czy też samą psychofizjonomikę w życiu codziennym można życie uczynić znacznie łatwiejszym i harmonijnym.

Ludzie tworzą rodziny, społeczności i Państwa- to od ich głosowania na wyborach zależy, jaki kształt będzie miał kraj w którym żyją. Od ich wiedzy lub niewiedzy zależy, jaki rząd będzie decydował w ich imieniu. Mogą rozpoznać, o jakim charakterze ludzie zarządzają ich pieniędzmi, uczą ich dzieci. Carl Huter (1861-1912) stworzył naukę o „typach ludzkich”, która powinna mieć zastosowanie w polityce, psychologii i socjologii.

Pisał on: „Narody w których najwięcej było „typów harmonijnych”, tworzyły największą kulturę, miały najlepszą organizację państwa i prawo, jak np.; Persowie, Asyryjczycy, Egipcjanie i Grecy. Narody w których przeważały „typy odczuciowe”, tworzyły dobrze rozwinięte kręgi etyczne i religijne jak np., staro indyjskie plemiona.

Narody zdobywców, składały się głownie z „typów czynowo-ruchowych”, jak np.; Macedończycy, Rzymianie, Maurowie, Frankowie, Galilejczycy i Hiszpanie w najmłodszej historii, również Anglicy. Tworzyli imperia, szybko zmieniali prawo a także organizację państwa. Przechodzili od monarchii do absolutyzmu, od republiki do konstytucyjnej demokracji.

Narody w których dominowały „typy spokojno-żywieniowe”, rozwijały się wolniej jak np.; Chiny i niektóre państwa afrykańskie.

Narody w których z kolei dominowały „typy dysharmonijne”, nie osiągnęły żadnego znaczącego rozwoju. Tworzyły luźno zwarte hordy na których czele stali zbrodniarze. Żyli w ciągłych wojnach, cechowali się brutalnością, przemocą i bezprawiem.

Najdłuższą historią odznaczały się narody w których reprezentowane były wszystkie typy ludzkie w odpowiednich proporcjach, tak jak było to w przypadku np.; Niemców, Kanadyjczyków, północnych Amerykanów, Persów, europejskich Turków a także niektórych małych krajów, jak np.; Szwedów, Duńczyków, Węgrów, Afganów, południowych Rosjan i Albańczyków.

Narody składające się przeważnie z „typów czynowo-ruchowych” pojawiały się i znikały szybko po to, aby znowu się pojawić, jak np. Galilejczycy, Hiszpanie i Polacy.

Za dużo „typów odczuciowych”, stwarza problem dla całej społeczności z powodu braku aktywności i znaczną ustępliwość wobec najeźdźców, jak np. u Hindusów.

Włosi i Francuzi z uwagi na występującą znaczna ilość „typów odczuciowych i czynowo-ruchowych”, utrzymają swoją kulturę i tradycje. Polacy, ze względu na swoją odporność, zaciętość i drzemiące w nich energie, osiągną niezależność i zbudują swoje mocne państwo.

Macedończycy i inne małe państewka na Bałkanach, jeszcze często będą nas zaskakiwały niepokojami. Japończycy nigdy nie będą spokojni i stale będą dążyć do zrealizowania swoich imperialnych zamysłów, po osiągnięciu gospodarczej potęgi i nadążającej się ku temu okazji.

Niemcy i Anglia mimo, że są bratnimi narodami ale opierającymi się w znacznej mierze na rywalizacji, dojdą do pokoju dopiero poprzez wojnę. Oznacza to rysy w kulturze i historii świata i wciągnięcie w ten konflikt innych krajów. Austria wystąpi przeciw Rosji, Francja przeciw Niemcom a Japonia zatriumfuje w Indiach. Na wschodzie wystąpią rewolucje: w Rosji na Węgrzech w Czechach w Polsce w Finlandii w Serbii itp. Na świecie wojny będą tak długo, dopóki nie nastąpi wyrównanie sił i państwa nie zaczną działać wg praw, nauki o „typach ludzkich”  i "dysharmonijni" politycy, bankierzy i sędziowie nie zostaną pozbawieni władzy.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook
Analytics