pixel Cech NiH Mózg a umysł

Artykuły

Mózg a umysł

Każdy z nas wykorzystuje mózg w takim zakresie, w jakim jest on sprawny. Niekiedy następują chorobowe zaniki kory mózgu, co może mieć wpływ na sprawność umysłową, ale nie musi, gdyż często inne partie mózgu przejmują funkcje tych, które zanikły. Ja postrzegam mózg jako fizyczny łącznik ciała z umysłem, który widzę jako element już - nie tyle fizyczny - co właśnie duchowy.

Generalizując, lewa półkula łączy nas z elementem męskim naszej osobowości, a prawa z elementem żeńskim.

1. Półkule mózgowe i ich funkcje w świadomości.

Każdy z nas jest pod wpływem dwóch głównych energii psychicznych - energii żeńskiej i męskiej. Te energie przez psychologów utożsamiane są z prawą i lewą półkulą mózgu. Każdy z nas rodzi się jako kobieta lub mężczyzna, jednak wszyscy mamy w sobie energię zarówno żeńską, jak i męską. Nie mówimy tutaj o energii kobiecej i męskiej w kategoriach płci, ale o energii psychicznej, która istnieje w nas niezależnie od płci.

Energia męska związana jest ze świadomym umysłem, intelektem, logiką, strukturą i dynamiką.

  • ćwiczenie: Według starożytnych, elementami męskimi są powietrze i ogień. Niech symbolem energii męskiej będzie Słońce, wysoko na niebie - ujrzyj je wzrokiem wewnętrznym i pozwól, aby ten aspekt psychiki wypełnił całe Twoje ciało. Utrzymuj koncentrację na wizualizacji Słońca nad Tobą i połącz to z regularnym oddechem, który będzie doprowadzał ten męski aspekt psychiczny do Twojego ciała.

Energia męska przejawia się w następujących dziedzinach:

  • Gotowość do tworzenia
  • Podejmowanie działań i dynamika
  • Moc realizowania planów

Jest to motywacja do rozpoczynania nowych rzeczy. To chęć kształtowania, formowania i skupiania energii w celu tworzenia czegoś nowego. Jest to też odwaga do rozpoczynania nowych odkryć zewnętrznych, jak i wewnętrznych, w tym - co jest bardzo ważne - chęć poszukiwania prawdy i sensu życia oraz zrozumienia, kim jesteśmy i na czym polega tworzenie. Jest to energia wprawiania w ruch. Wszyscy, którzy osiągnęli w życiu coś wielkiego, mieli pod dostatkiem tej samonapędzającej energii.

Jest to również instynktowna i spontaniczna energia dawania i chronienia. Bardzo często, kiedy ukochana osoba jest w niebezpieczeństwie, uaktywnia się ten męski instynkt zapewnienia jej ochrony. Mówienie, że dawanie, zapewnienie ochrony i schronienia to męskie cechy - nie jest stereotypowym przypisywaniem ról: jest to opis jednego z przejawów męskiej energii, a mianowicie dynamicznego tworzenia.

Energia żeńska związana jest z podświadomością, intuicją, emocjami i manifestacją nieświadomych wzorców na poziomie fizycznym. Żeńskie elementy to woda i ziemia (matka).

  • ćwiczenie: Wyobraź sobie, że od strony Ziemi wzmacnia Ciebie psychiczna energia żeńska. Niech symbolem tej psychicznej energii będzie właśnie Ziemia. Oczyma wyobraźni ujrzyj ją i pozwól, aby z każdym oddechem energia żeńska wypełniła całe Twoje ciało, myśli i emocje.

Energia żeńska przejawia się w następujących dziedzinach:

  • Wyobraźnia, uczucia, pragnienia
  • Zdolność do działania
  • Umiejętność bycia

Wszelkie wyobrażanie sobie upragnionego rezultatu i odczuwanie jego istnienia, to wielka moc, jaką daje żeński aspekt psychiczny. Ten rodzaj wyobraźni to nie logiczny, intelektualny proces, typowy dla energii męskiej, ale wyobraźnia połączona z odczuwaniem, pragnieniem spełnienia marzeń i aspiracji. Pragnienie to kolejne narzędzie służące do tworzenia pozytywnej rzeczywistości. Marzenia, pragnienia i zdrowe potrzeby łączą nas z siłą życiową i stymulują naszą witalność. Niektóre kobiety sądzą, że tylko przez mężczyznę mogą dotrzeć do swojej energii męskiej, tak samo jak wielu mężczyzn myśli, że potrzebują kobiety, aby skontaktować się ze swoją żeńską częścią. Jednak równowaga jest przede wszystkim tworzona wewnątrz nas i nie zależy od tego, czy mamy z kim dzielić życie.

Przywrócenie równowagi można zacząć od zaakceptowania w sobie elementów męskich. Będzie to oznaczać cieszenie się swoją dynamicznością, siłą działania, konsekwencją. Odrzucenie jakiejkolwiek części jedynie zwiększy wewnętrzną dysharmonię. Te dwa aspekty energii nie mogą funkcjonować bez siebie nawzajem. Żeński i męski aspekt są zawsze obecne w każdym z nas.

Kiedy męska energia chce tworzyć - żeńska wyobraża sobie, odczuwa i pragnie tego. Zanim męski czynnik zacznie działać, musi mieć żeńską zdolność do działania. Energia męska dynamicznie tworzy i działa - podczas gdy żeńska zdolność do tworzenia pozwala, aby działanie mogło nastąpić. Męski aspekt energii ma moc realizowania planów, natomiast żeński - intuicyjnie przyzwala na realizację. Wyobraźnia, odczuwanie, pragnienie, zdolność do tworzenia i bycie to żeńskie aspekty, które tworzą przestrzeń dla męskiej energii i pozwalają jej działać, i tworzyć.

2. Rola świadomości i podświadomości.

Świadomość w pojęciu ludzi zachodu odnosi się do wiedzy o sobie oraz o swoich wewnętrznych aspektach i uzgodnionej rzeczywistości. Jednak z globalnego punktu widzenia, świadomość ma charakter chwili, a decydującą rolę odgrywa podświadomość - pole wrażeń i niesprecyzowany zasób informacji. Podświadomość zwana inaczej nieświadomością, jest zasobnikiem doświadczeń - osobistych, rodowych, narodowych, ludzkich.... Do zasobów wiedzy mającej charakter nauki mamy dostęp poprzez lewą, logiczną półkulę mózgową. Do zasobów nieuświadomionych płynących z osobistego doświadczenia i będących zbiorem nieświadomości zbiorowej mamy dostęp intuicyjny - poprzez prawą półkulę.

Logika i intuicja są wzajemnie uzupełniającymi się elementami świadomości. Każdy wynalazek, każde działanie, każdy fakt naukowy znajduje swój początek w umyśle. Tam pojawia się inspirujący zalążek, który ubogacany logiką i przeczuciem nabiera kształtów. Zazwyczaj ludzie nie są świadomi tego, co inspiruje ich do wysiłku twórczego. Często uzasadniają to potrzebą chwili, potrzebą sytuacji, potrzebą zawodową, ale nie zastanawiają się nad tym, dlaczego to właśnie oni podejmują ten wysiłek, a tysiące lub miliony innych ludzi tego nie robią? Świadomość i podświadomość pomimo odmiennych aspektów, są nierozerwalnymi elementami Świadomości Wyższego Rzędu – SWR, którą ja nazywam Nową Świadomością - świadomością własnej podświadomości.

W celu zrozumienia tego, czym jest Nowa Świadomość proponuję rozważyć jej aspekty przy pomocy figur geometrycznych.

Niech świadomość będzie reprezentowana przez Okrąg,

  kolo-kopia

a podświadomość przez a podświadomość przez Kwadrat.  

  kwadrat  

 

 

Jeśli używasz świadomości zwykłej, rysunek wygląda tak-.....

3

..twoja świadomość korzysta z zasobów w tej chwili uświadamianych. To one mają decydujący wpływ na to, jak i co postrzegasz (rzeczywistość uzgodniona). Podświadomość ma wpływ marginalny.

 

Jeśli jesteś w stanie medytacji i korzystasz z podświadomości,….

4

…. to podświadomość wypełnia prawie cały obszar spostrzeżeń, pozostawiając minimalną przestrzeń dla rozważań logicznych.

 

Jeśli jednak korzystasz z wielopoziomowej Nowej Świadomości, której w polu percepcji masz zarówno obszary świadome jak i nieuświadomionej, rysunek wygląda tak, jak poniżej-

  5

Osoba wyszkolona w medytacji może podczas procesu obserwacji śledzić chwile i zauważać, jak te zdarzenia powstają i znikają.

Zgodnie ze starożytnymi naukami buddyjskimi istnieje siedemnaście stopni lub chwil poprzedzających Twoje odczuwacie, słyszenie i widzenie każdego obiektu. Pełnego znaczenia zdarzeń nie można poznać umysłem świadomym. Umysł świadomy wszelkie odczucia związane ze zdarzeniem uważa za irracjonalne i pozbawione znaczenia. Tak naprawdę sens ma tylko postrzeganie całości obrazu, a nie jego wyrwanego z kontekstu znaczenia.

Nowa Świadomość jest w pewnym sensie tym, co w buddyzmie nazywa się nie-działaniem. Nowa Świadomość jest zrozumieniem, że wszystko samo się dzieje. Dzieją się sytuacje, w których Ty widzisz siebie i które to pozwalają Tobie się wyrazić. Kiedy używasz Nowej Świadomości, wyczuwasz to, co za chwilę się zdarzy, oraz rodzącą się tendencję do kolejnych wydarzeń, będących wynikiem tych poprzednich. Odczuwasz, że rzeczy poruszają się jakby same z siebie. Obserwując przedmiot możesz mieć przeczucie, ze zaraz on zacznie się poruszać. Nic nie robisz, to Twój wzrok, wola i przedmiot wchodzą we wzajemną reakcję. Gdy przedmiot zaczyna się poruszać bez wkładu Twojej energii inni sądzą, że to magia. Gdy coś wiesz, nie znając wcześniej faktów, inni sądzą, że to jasnowidzenie. A ty nic nie robisz, pozwalasz tylko dziać się temu, co jest ("Wu-wei").

3. Świadomość społeczna, inaczej - duch czasu.

Człowiek ma swój wymiar nie tylko osobowy, ale i społeczny. Każdy z nas odgrywa rolę społeczną, czy chce, czy też nie - czy zdaje sobie z tego sprawę, czy też nic o tym nie wie, wręcz niczego w tym kierunku nie przeczuwa. Duchy społeczeństw, duchy czasu mają niejednakowy wpływ na każdego z nas. Na jednych ludzi większy, na innych mniejszy. Zazwyczaj swoją wiedzę przekazują one poprzez wiele osób - w różnym zakresie, na różnych kontynentach, w różnym kontekście. Tak rodzą się ideologie, mody, nowe przekonania. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, co/kto przez nich przemawia, co/kto ich inspiruje do działania. Sa też tacy, którzy dostrzegają ten wpływ zewnętrzny - potrafią zagłębić się w swoim umyśle i odróżnić to, co własne od tego, co przychodzi z zewnątrz, co mówią przewodnicy.

  • ćwiczenie: proszę, powiedz: ile masz okien w swoim mieszkaniu?

Czy wiesz, że niektórzy odpowiadają od razu dowodząc, że to wiedzą - tak jakby tego uczyli się na pamięć? Nie zauważają nawet tego błysku obrazów w świadomości, zliczającego okna. Nie zauważają procesów własnego myślenia.

  • proszę, powiedz w jakim jesteś teraz nastroju?

Na Twój obecny nastrój ma wpływ obraz tego, co Twój umysł ma najwyraźniej przed oczami duszy. Jeśli jest to wspomnienie radosnej chwili, tą radość odczujesz teraz.

Jesteśmy bardzo podatni na obrazy duszy. Im więcej jest tych pozytywnych obrazów, tym częściej jesteśmy radośni, mamy większe poczucie bezpieczeństwa, lepszy dostęp do wiedzy - jesteśmy odważniejsi. Obrazy przed oczami duszy wpływają na nasze działanie - są bezpośrednim inspiratorem tego, co myślimy, co mówimy, ...i tego, co piszemy ;)

Podczas warsztatu Regresji uczę dostrzegania obrazów, które są mocno zakorzenione w duszy i mają największy wpływ na życie. Poznanie tych obrazów pozwala na podjęcie decyzji - czy chcesz nadal pozostawać pod ich wpływem, czy tez postanawiasz to zmienić?

Podczas warsztatu Superwizji pokazuję, jak obrazy ze strefy rodowej, zazwyczaj właśnie nieuświadomionej, determinują los. I tym razem masz okazję podjąć decyzję - które z tych obrazów pozostawić i wzmocnić, aby ukorzeniały Ciebie; a które zrozumieć, docenić za naukę i - pożegnać.

Podczas warsztatu Autohipnozy uczę, jak tworzyć nowe obrazy, polepszające Twoje życie. Jak doprowadzić do uporządkowania obrazów dysharmonizujących.

Nadszedł czas na jeden z najważniejszych - warsztat o Telepatii. Warsztat o sposobach pozwalających przyjrzeć się swojemu całemu wnętrzu - temu osobistemu, jak i odziedziczonemu po przodkach, po innych współplemieńcach tworzących naród, oraz temu, co stanowi dorobek całej ludzkości.

Wzmianka o warsztatach ma charakter nie tylko marketingowy, ale i uświadamiający - skoro można tego dokonać na warsztatach, to znaczy, że każdy jest już na poznanie Nowej Świadomości gotowy - Ty też.

Takie możliwości daje Ci Twój mózg :)

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook
Analytics