pixel Cech NiH NeuroTransgresja jako droga...

Artykuły

NeuroTransgresja jako droga...

...droga do poznania energii płynących w naszym ciele i we wszechświecie.

Niezwykle łatwo utracić poczucie duchowości we współczesnym świecie. Wielu z nas żyje bez jakiegokolwiek kontaktu z siłami świata przyrody, natura to dla nas rośliny odgrodzone w parkach i ogrodach. W oświetlonym mieście noc nie jest już mroczna i nieprzenikniona...

W domach panuje taka temperatura, jakiej sobie życzymy. Wielu z nas prowadzi życie, które zostało zredukowane do reakcji chemicznej, gdzie gwiazdy są martwą materią, a życie po śmierci ciała nie istnieje. Współczesne społeczeństwa stworzyły doskonałe technologie, sztukę i naukę, ale życie w martwym świecie, konieczność szukania przelotnej satysfakcji w przemyśle rozrywkowym, to wysoka i niepotrzebna cena, jaką płacą za postęp. Są takie momenty w życiu każdego człowieka, kiedy jednak naprawdę potrzebuje pomocy i zwraca się wówczas do czegoś potężniejszego niż on sam, większego niż jego problemy. Zwracasz się do czegoś, co ma większą wartość i znaczenie niż twoja depresja, lęk, nienawiść do samego siebie czy poczucie rozczarowania. Poszukujesz swojej duchowości. Otwierając na nią serce i umysł zaczynasz również otwierać się w każdym innym aspekcie. Otwierasz się na energie, które uzdrawiają. Twoje dobre samopoczucie staje się niezależne od zewnętrznych okoliczności. Świat jest potężniejszy i bardziej żywy w każdym swoim przejawie. Nie jest już wszechświatem martwej materii nihilistów, ani nieczystym światem dualistów Łączysz się z twórczymi energiami, które tworzą istotę egzystencji.

Jedną z dróg do poznania energii, jakie płyną w człowieku i we wszechświecie jest NeuroTransgresja- nauka bioenergoterapii. Zgłębiając ją poszerzysz swoje horyzonty i poznasz tajemnice, które znacznie przerastają codzienne zmartwienia - a zetknięcie z nimi to zapierające dech w piersiach doświadczenia. Już w najstarszych przekazach istnieją opisy zjawisk dotyczących energii. Opis jej funkcjonowania w człowieku potwierdza współczesna fizyka. Użyte przez twórców akupunktury kanały energetyczne nie są, jak kiedyś myślano, drogami przebiegu nerwów, chodź są im bliskie. Kanały energetyczne- kanał suszumny, ida, pingala- są przejawem istnienia swoistym światłowodów zasilających ciało w energię.

Ośrodki zwane czakramami są wielkimi magistralami energetycznymi, na miarę mikromózgów, regulującymi transmisję energii ( informację ) między wieloma, nie tylko fizycznymi, powłokami naszego ciała. Organizm w czasie dróg ewolucji wykształcał jednocześnie formę fizyczną i energetyczną człowieka. Materia była raczej tworzywem dla dynamicznej energii wszechświata. Energia w wyższych formach modelowała zapis poszczególnych organów, które w danych warunkach zapewniały egzystencję systemu. Zmieniające się środowisko ziemskie na przestrzeni milionów lat modelowało możliwości formy ciał. Istnieje zapis energetyczny wraz z bioelektromagnetycznym modelem danego zespołu, formy czy organu. Mózg, układ hormonalny, i w końcu pojedyncza komórka, biorą udział w wielkim teatrze światła i tajemnicy, jakim jest życie. Plan bioenergomagnetyczny ma nie tylko najmniejsza komórka, ale również całe organy, czy ich zespoły. Wszystko jest niczym innym jak kombinacją energii między atomami pierwiastków (fizyka kwantowa)

Człowiek jako istota żywa i zdrowa, szczęśliwa i aktywna świeci energią subtelną. Każdy, kto podniesie swój poziom wrażliwości zobaczy drugiego człowieka jako fizyczność cielesną, spowitą w tęczowym świetle. Zdrowy człowiek emanuje silnym, często wielobarwnym światłem, którego największe skupisko jest w okolicach głowy. Nazywane jest ono aurą, biopolem. Pole biologiczne jest coraz bardziej delikatniejsze w miarę schodzenia w kierunku stóp Całe ciało człowieka wraz z aurą otoczone jest substancją znacznie większą co do rozmiarów i bardziej płynną.. Płynność swą pole to zawdzięcza funkcjom świadomości (emocje, uczucia itp.) Człowiek zdrowy w swej emanacji przypomina kwiat wraz z niewidocznym zapachem, którym są tutaj niewidoczne, aczkolwiek odczuwane, ciała świetlne. Ta róża świateł ma na swojej gałązce (linii kręgosłupa) kolorowe kwiaty czakramów. Każdy z nich w zależności od osobowości i duchowości człowieka ma zróżnicowany kolor. Można wspomnieć o emanacji świetlnej rąk, która bywa też różna i zależna od wewnętrznego zharmonizowania i dominującej półkuli mózgowej.

Taki człowiek z równowagą energetyczną i harmonią jest barwny jak tęcza. Kiedy jednak nie ma harmonii między ciałami fizycznym, psychiką i duchem, zaczyna się choroba. Chorobą zgodnie z bioelektromagnetycznym spojrzeniem na człowieka, jest niewłaściwym przepływem informacji między którymiś z elementów (ciałem fizycznym, psychicznym i duchem). On to zaburza określone mapy bioelektromagnetyzmu i w punktach newralgicznych dla danego systemu człowieka daje zmiany energetyczne, zmieniające się jakościowo i ilościowo w czasie. Zmiany w mapach bioelektromagnetyzmu dają zmiany fizyczne w funkcjonowaniu organu czy układu. Każda z tych zmian daje informacje, sygnał do układu centralnego.

Najbardziej czytelne dla radiestetów i bioenergoterapeutów są przede wszystkim promieniowania, bioemanacje tkanek, czy zespołów fizycznych organizmu człowieka. Promieniowanie to jest odbierane jako określona wibracja, barwa radiestezyjna, czy też jako odczucie fizyczne ciepła na ciele badającego- lub zimna, kłucia, mrowienia itd. Jest to pierwszy sygnał o zakłóceniu, wysyłany przez rejony chorego organizmu. Mapa tych sygnałów jest zdecydowanie silniejsza od sygnału ogólnego zdrowego człowieka. Można odczytywać zaburzenia za pomocą sygnałów występujących w aurze człowieka znajdujących się wokół jego głowy. Każda informacja o zakłóceniu docierająca do układu centralnego, daje sygnały zaburzeń tak że pozostaje rzecz najprostsza- po sile, rodzaju i miejscu w aurze występowania danego zaburzenia określić odpowiedni rejon zmian w organizmie. W paśmie całej aury inność promieniowania, wibracji oznacza miejsce, a jego nasilenie- stan zaawansowania zaburzeń wewnątrz organizmu (choroby). Natomiast ogólny stan aury i jej wielkość oznacza stan energii całego organizmu i jego homeostazę. Z tych kilku parametrów można w bardzo wczesnym stadium określić rodzaj dolegliwości i ich zaawansowanie.

Poznając zjawiska występujące w bioenergoterapii możemy nauczyć się obserwować aurę i biopole człowieka, widzieć wspaniały świat barw i świetlistość naszego organizmu. Uzdrawiać siebie i innych. Zmienić swój sposób postrzegania świata. Widzieć to, co dla wielu niewidzialne.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook
Analytics