pixel Cech NiH Alchemia

Artykuły

Alchemia

Człowiek jest mikrokosmosem, lub małym światem, ponieważ jest on ekstraktem z wszystkich gwiazd i planet całego firmamentu, z ziemi i elementów; tak więc jest on ich kwintesencją.

Theophrastus Paracelsus, Szwajcarski alchemik XVI wiek

Alchemicznym uzdrawianiem nazywać więc będziemy proces przemiany człowieka, w zgodzie ze starożytnymi prawami natury. Tak naprawdę proces ten występuje we wszystkich znanych nam naukach akademickich od medycyny po psychologię.

Gdy wszyscy z was nie wątpią już w świadomość, współczesne czasy stają się bardziej interesujące! Nasze polityczne, medyczne, edukacyjne, społeczne i religijne instytucje poddają się analizom i radykalnym zmianom, włączając w to nas jako jednostki.

Alchemia

Stare, znoszone, ograniczające przekonania, nierozwiązane traumy emocjonalne, starodawne i nieświadomie napędzane programowanie na poziomie komórkowym, rozpoznanie przez człowieka jego negatywnego ego, pozornego „ja” i pod-osobowości – wszystko to uaktywnia nasze miłowane iluzje co do tego kim jesteśmy.
To że one stają się teraz tak silne w naszych życiach, skutkiem energii ze Źródła, jest obecnie błogosławieństwem w przebraniu.

Wewnętrzny pęd do stania się całością, wielowymiarowo świadomą, zrównaną z wyższym „Ja” istotą, jest teraz najważniejszym celem dla tak wielu ludzi. Aktualny proces oczyszczający może być tak intensywny, że może poskromić nawet najtwardsze dusze! I gdy przemieniamy nasze istoty w wyższą oktawę świadomości, autentyczności i integralności, tak też nasz zewnętrzny świat – nasza kolektywna rzeczywistość – przemieni się , jako że faktycznie musi.

Dawno już przeszliśmy punkt możliwości powrotu dla ziemi w tym trzecim wymiarze. Musi ona iść naprzód w kierunku bardziej wysubtelnionego stanu istnienia, ponieważ to jest to co ona wybrała by zrobić, i bierze ona nas wszystkich ze sobą. Czy wybieramy by iść z nią, nie w stanie oporu i strachu, ale w akceptującym i ufnym poddaniu się Najwyższemu Źródłu, które zamieszkuje w nas wszystkich? I jak ruszymy się naprzód po tak wielu inkarnacjach opartych na wzorcach bojaźliwych zachowań? Jak możemy nauczyć się żyć w harmonii z innymi istotami ludzkimi, devami, zwierząt, roślin, elementalnych i mineralnych królestw?

Być może zrozumienie alchemicznego procesu da nam mapę na duchową drogę, którą musimy kroczyć jeśli chcemy dokonać zmian wymaganych dla naszego wzrostu.

Alchemia może być zdefiniowana jako ‚chemia średniowiecza, której nadrzędnym celem była przemiana niższych pierwiastków w złoto.’ Była to wyspecjalizowana nauka w której tylko kilku ludzi naprawdę żyło stosownie do miana — alchemik. Wielu było szarlatanów, a tylko kilku prawdziwych. Kilku o klarownej wizji, którzy byli realnymi istotami to m.in. Flammel, Paracelsus i Hrabie de Saint Germain. Oni wiedzieli, że istniał tylko jeden aspekt alchemii.

Sztuka i nauka alchemii jest procesem oczyszczania, psychologicznej transformacji. Jak w alchemicznym laboratorium, oba, fizyczny i psychologiczny proces dąży do osiągnięcia czystej esencji.

Istnieją trzy podstawowe stadia alchemicznego procesu: odseparowanie, oczyszczenie i rekombinacja.

Odseparowanie, lub destylacja (jak to jest zwane naukowo), wymaga przełamania i zniszczenia bezużytecznych postaw lub negatywnych wzorów, zostawiając nas z bardziej oczyszczoną wersją samych siebie. Za każdym razem gdy przechodzimy przez proces destylacji oczyszczamy się z gęstości. Wprowadzenie promieniujących promieni Kreacji wspomoże nas we wszystkich stopniach alchemicznego procesu. Kiedy umieścimy siebie w tyglu, możemy ułatwić transformację poprzez użycie tęczowych promieni lub płomieni.* Płomienie są podwyższonymi częstotliwościami kolorowych promieni. Każdy promień lub płomień jest przyciągany ze Źródła lub wielowymiarowości i ma specyficzne działanie na nasze fizyczne, komórkowe, eteryczne, emocjonalne, umysłowe i duchowe ciało.

Dla przykładu, kiedy używamy krystalizującego jasnego płomienia, zostaje ujawniona klarowność i prawda, w odróżnieniu od patrzenia przez przyciemnione szkło. Jest to najwspanialszy płomień, który możemy użyć w pierwszym stadium alchemicznego procesu, kiedy przesłanie potrzebuje być dostarczone z naszego Źródła do nas — odbiornika — i kiedy jest konieczne ujrzenie śniącego (siebie) i sen (nasz iluzoryczny świat) równolegle na ezoterycznym poziomie. Płomień także ma być wyobrażony, kiedy nie jesteśmy tak przebudzeni na poziomie trzeciego wymiaru, jak moglibyśmy być. Możemy też wezwać jasne płomienie energii by oczyścić kwestie panowania.

Oczyszczenie, lub sublimatio (alchemiczna nazwa) jest podnoszącym procesem, który przekształca skondensowaną substancję do stanu mniej gęstego. Dusza jest chwilowo uwalniana z planu ziemskiego, być może poprzez podróż duszy poza ciałem, lub inne stany kosmicznej świadomości takie jak teleportacja lub lewitacja.

Doskonałym płomieniem do użycia w tym stadium jest biały mieniący płomień. Pomaga on nam dostrzec prawdę i piękno, które jest w nas. Ten biały płomień łączy nas z naszym kierownictwem, i rozświetla wszystkie aspekty nas samych. Przywołaj ten płomień by oczyścić kwestie prawdy, i uczucia oddzielenia od Źródła.

Rekombinacja, lub coagulatio (alchemiczna nazwa) jest kondensacją oczyszczonych, skompresowanych substancji podczas pracy w alchemicznym laboratorium. Kiedy dążymy do transformacji psyche, występuje ten sam rezultat. Rezultatem obu procesów jest nowa, całkowicie wysubtelniona esencja. Kiedy przejdziemy przez te stadium, oferowana jest możliwość zjednoczenia ze Źródłem. Ten stan samorealizacji powinien być natychmiast poznany, inaczej będzie wymagane jeszcze wiele więcej rund destylacji. Coagulatio jest powtórnym połączeniem z bardziej harmonijnym, ale jeszcze ziemskim stylem życia. W tym duchowym stanie jesteśmy wyzwoleni z ograniczającego osobistego punktu widzenia, i jesteśmy połączeni przez ten czas z naszymi przewodnikami, wyższą jaźnią, nadduszą i/lub monadą, i z bardziej holograficznym, holistycznym punktem widzenia.

Nieprawdopodobnym płomieniem, który nas wspomoże w tym procesie jest przemieniający fioletowy płomień, spopularyzowany przez alchemika, St. Germaina. Użyj go kiedy chcesz zmienić jedną formę, natury, stanu, etc. na inną, i by przekształcić. Przynosi on czystość, poznanie i mądrość jego użytkownikowi. Ten płomień przemywa i oczyszcza wszystkie części nas samych, podnosząc je, jak również sprowadza je z powrotem do stanu równowagi.

Kiedy aktywujemy i przyłączamy naturalne siły takie jak grawitacja, antygrawitacja, materia i antymateria stajemy się prawdziwymi alchemikami którymi w zamierzeniu mieliśmy być. Ponadto, stajemy się bardziej zdolni do zrozumienia naszej natury obserwatora /uczestnika, bardziej świadomi tajemnic życia, i naszej własnej potęgi. W dodatku, (w naszym własnym umyśle) mamy wrażenie bycia względnie nieistotnymi w wielkim planie tego wszystkiego, podobnie jak ziarnko piasku na plaży. Nigdy zbyt nisko nie oszacuj ujawniającego się upoważnienia, które może ewoluować z tej perspektywy, powinniśmy chcieć w pełni objąć ten znikomy aspekt nas samych. Jesteśmy tajemnicą naszego własnego tworzenia podczas gdy jednocześnie tworzymy naszą własną rzeczywistość.

Teraz, jesteśmy bardziej przygotowani do współtworzenia w harmonii z Matką Ziemią, i Źródłem Wszystkiego, jak to od zawsze było zamierzone.

Pozwoliliśmy alchemicznemu procesowi przekształcenia uszlachetnić nas w tyglu tego ziemskiego laboratorium.
Nauczyliśmy się wiele od naszego stanu dualności od czasu gdy wyszliśmy z Bóstwa, często popełniając błędy i potykając się po drodze. Zaczęliśmy uświadamiać sobie czym rzeczywiście jesteśmy: Jesteśmy makrokosmosem i jesteśmy mikrokosmosem. I postrzegamy całe życie, całą kreację jako nas samych; jesteśmy ucieleśnieniem Miłości, każdy jest częścią Wielkiej Całości, a odseparowanie główną iluzją!

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook
Analytics