Przeciwwskazania do stosowana akupunktury formułowane są bardziej precyzyjnie niż wskazania.

Bezdyskusyjnie zakaz stosowania zabiegów powinien dotyczyć przypadków:

 • Uogólnionych chorób skórnych, szczególnie ze zmianami infekcyjnymi
 • Hemofilii
 • Wszczepionym rozrusznik serca jest przeciwwskazaniem do elektrostymulacji
 • Znacznego wyniszczenie organizmu
 • Wieku niemowlęcego
 • Czynnej gruźlicy, sarkoidozy

Ograniczony zakres stosowania akupunktury powinien być w:

 • Ciąży (do decyzji położnika-ginekologa)
 • Podczas menstruacji (do decyzji położnika-ginekologa)
 • W stanach znacznego wyczerpania fizycznego i psychicznego
 • Stanie upojenia alkoholowego
 • Silnego pobudzenia emocjonalnego
 • Złośliwej chorobie nowotworowej (akupunktura wskazana tylko w celu osiągnięcia efektu analgetycznego)
 • Chorobach psychicznych (tylko we współpracy z lekarzem psychiatrą)
 • Ostrych stanach gorączkowych niewiadomego pochodzenia.
 • Ciąża, szczególnie jej początek stanowi przeciwwskazanie ze względu na możliwość poronienia. W późniejszym okresie, rozsądnie stosowana, może przynosić wiele korzyści. Stosuje się ją np. do wspomagania akcji porodowej czy też prowadzenia znieczulenia tą metodą.
 • Menstruacja, zwłaszcza pierwszego i ostatniego dnia jej trwania może wywołać silne bóle głowy, niepokój i bezsenność, ogólne złe samopoczucie. Należy rozważyć korzyści płynące z zabiegu.
 • Wykonywanie zabiegu u pacjenta silnie wyczerpanego może wywołać trudną do wyprowadzenia zapaść.
 • Upojenie alkoholowe może również spowodować zapaść, ale zabiegi umiejętnie stosowane mogą przypadku przyspieszyć odtrucie.
 • Silne pobudzenie emocjonalne powoduje nieadekwatną odpowiedź na nakłuwanie, mogącą prowadzić do wstrząsu i zapaści.
 • Choroby nowotworowe, ze względu na możliwość wywołania przerzutów lub przyspieszenia jego wzrostu (poprzez polepszenie ukrwienia) są przeciwwskazaniem do stosowania akupunktury. W chorobie nowotworowej sąą podejmowane próby oddziaływania przeciwbólowego (szczególnie elektro-akupunktury).
 • U pacjentów gorączkujących zabiegi akupunktury mogą spowodować obniżenie temperatury ciała i zmianę przebiegu choroby, dlatego jeżeli pochodzenie gorączki jest nieznane, wstrzymujemy się z zabiegami.