Jaime T.Licauco i Grzegorz Halkiew

Psychochirurgia istnieje rzeczywiście

W 1976 roku zacząłem interesować się studiowaniem różnych form uzdrawiania praktykowanych na Filipinach. Początkowo całkowicie zignorowałem uzdrawiaczy praktykujących psychochirurgię, ponieważ miałem wątpliwości co do autentyczności tych zjawisk. Uwierzyłem, że złośliwa propaganda otaczająca uzdrowicieli, przedstawiająca ich jako sprytnych sztukmistrzów, jest prawdziwa.

Czy można oddziaływać na innych na odległość? W latach 90 – tych ubiegłego wieku fizyk Elmer Green, jeden z pionierów biofeedbacku, postanowił przestudiować uzdrowicieli leczących na odległość, aby określić, czy generują więcej energii elektrycznej podczas procesu uzdrawiania. Green zbudował pomieszczenie, którego cztery ściany oraz sufit były w całości wykonane z miedzi i podłączone do mikrowoltowego wzmacniacza elektroencefalogramy (EEG) – stosowanego do pomiaru aktywności elektrycznej mózgu. Zazwyczaj elektroencefalogram podłączony jest do swego rodzaju czapki z zatopionymi w niej elektrodami, z których każda oddzielnie nagrywa wyładowania w mózgu. Czapkę taka umieszcza się na głowie badanego i aktywność elektryczna jest przekazywana do wzmacniacza, gdzie wyświetla się w formie graficznej. Urządzenia te są niezwykle wrażliwe, zdolne do wychwycenia nawet najmniejszych drgań. 

Magnetyzm wydawał się eksperymentatorom być energią potężniejszą i bardziej uniwersalną, przecież ziemię przenikają jej własne, ulotne impulsy energii geomagnetycznej. Schwartz pamiętał o doświadczeniu Williama Tillera, w którym osoby ze zdolnościami medium funkcjonowały gorzej, gdy umieszczono je w magnetycznie osłoniętym pomieszczeniu.

Stwierdzenie, że uzdrawianie jest efektem magnetyzmu, nie wyjaśnia jego działania zdalnego na dużych odległościach. W niektórych przypadkach uzdrowiciele przesyłają swoja energię na dystans setek kilometrów, a wyniki ich działania wcale nie zmniejszają się wraz z odległością.

Herbert Frohlich

Niemiecki biofizyk Herbert Frohlich jako pierwszy opisał model, w którym może być obecny ten typ uporządkowania i odgrywać główna rolę w systemach biologicznych. Jego model pokazywał, że w skomplikowanych dynamicznych systemach takich jak istoty ludzkie, wewnętrzna energia tworzy różnorodne subtelne relacje tak, że nie ma w nich już miejsca na dysharmonię. Żywa energia jest w stanie zorganizować się do jednego spójnego stanu o najwyższej formie kwantowego uporządkowania, znanego naturze. Kiedy mówimy o cząsteczkach subatomowych jako spójnych lub uporządkowanych znaczy to, że są one połączone wiązaniami pola elektromagnetycznego i rezonują niczym całe mnóstwo kamertonów dostrojonych do tej samej częstotliwości. Przestają zachowywać się jak anarchistyczne jednostki i zaczynają współdziałać, niczym dobrze wytrenowana grupa marszowa.

Jesteś istotą energetyczna. Nawet naukowcy akademiccy już to wiedzą. Więc od samego początku warto abyś uświadomił sobie że każda żywa istota to coś więcej niż fizyczne ciało. Dlatego wszyscy jesteśmy wzajemnie połączeni na poziomach energetycznych, wewnętrznych jak i zewnętrznych. Punktem centralnym w którym energia promieniuje w pole powszechne jest jaźń istota Twojej natury. Twoje ciało fizyczne jest to złożony system wzajemnie powiązanych narządów które stanowią harmonijna całość.

Holistic medicine is a system of health care which fosters a cooperative relationship among all those involved, leading towards optimal attainment of the physical, mental emotional, social and spiritual aspects of health.

Na bazie fizyki kwantowej rozwinęło się nowe rozumienie tego, co żywe. Jej teorie opisują otaczającą rzeczywistość jako pola energii, potwierdzając tym samym hipotezy buddyzmu tantrycznego na temat energetycznych ciał człowieka.

Reguła Le Chateliera-Brauna: jeżeli układ znajdujący się w stanie równowagi zostanie z niej wytrącony, zachowa się tak, by przywrócić utraconą równowagę. Zdrowe układy żywe (organizmy) znajdują się w stanie równowagi, z której wytrąca je choroba. Organizm zwalcza chorobę, przywracając równowagę. Zatem uzdrawianie tak jak i leczenie polega na wspomaganiu organizmu w przywracaniu stanu równowagi.

Poznanie w dziedzinie wiedzy ezoterycznej może zdobyć każdy człowiek. Jesteś istotą myślącą i swoją ścieżkę poznania odnajdziesz tylko wtedy, gdy za jej punkt wyjścia przyjmiesz myślenie.

Hipnoza jest formą bezpiecznej umowy między osobą hipnotyzowaną a hipnotyzerem. Osoba hipnotyzowana wprowadzana jest w stan hipnozy poprzez zniwelowanie rozpraszających bodźców zewnętrznych i koncentrację uwagi na własnym wnętrzu. Prowadzony słucha poleceń hipnotyzera, które pozwalają głębiej wejść w trans, utrzymać go przez pewien czas i przy zachowaniu poczucia bezpieczeństwa dojść do źródła tego, co postrzegane jest jako problem. Następnie osoba poddana hipnozie zostaje powoli naturalnie wybudzana. Jest już wówczas uzbrojona w siłę wzmocnioną zdrowotnymi afirmacjami.

Zdarza się, że spotykam się z uwagami, że antropozofia (Rudolf Steiner) krytycznie odnosi się do hipnozy. Zgodnie z tym co wiem i z tym co przeczytałem, jest to bezpodstawne twierdzenie. Poniżej przedstawiam zdanie R. Steinera przedstawione w książce Przejawy Karmy, Wyd.Genesis 1997.

Do najbardziej zajmujących i najbardziej zwalczanych przez ciemnogród dzieł należy dzieło Goethego „Nauka o barwach”. Autor ocenił wszystkie zjawiska barwne wyłącznie według ich działania na człowieka.

Często spotykam się z pytaniem czym jest uzdrawianie i co ma wspólnego z leczeniem.

Uzdrawianie z leczeniem nie ma nic wspólnego, oprócz wyniku końcowego – zdrowia. Leczenie jest wynikiem pracy lekarzy, a skutkiem tej pracy ma być pobudzenie organizmu do samouzdrawiania przy pomocy metod akademickich, często z wykorzystaniem związków chemicznych.

Otyłość chorobliwa – wewnętrzna pustka, głód miłości, pragnienie czułości, poczucie słabości, fałszywy obraz samego siebie

Trądzik – trudności w nawiązywaniu kontaktu, konflikt z ciałem, zanieczyszczenie duchowe