Reguła Le Chateliera-Brauna: jeżeli układ znajdujący się w stanie równowagi zostanie z niej wytrącony, zachowa się tak, by przywrócić utraconą równowagę. Zdrowe układy żywe (organizmy) znajdują się w stanie równowagi, z której wytrąca je choroba. Organizm zwalcza chorobę, przywracając równowagę. Zatem uzdrawianie tak jak i leczenie polega na wspomaganiu organizmu w przywracaniu stanu równowagi.

Ponieważ przywrócenie równowagi organizmu jest najłatwiejsze przy małych odchyleniach od stanu równowagi, uzdrawianie bioenergetyczne jest szczególnie skuteczne w początkowych stanach chorobowych lub jednostkach chorobowych, które nie doprowadzają organizmu do stanów nieodwracalnych.

W powyższym ujęciu bioenergoterapia jest terapią systemową – środki, jakimi się posługuje, nie działają bezpośrednio na przyczyny (np. bakterie, wirusy, toksyny), ale w specyficzny sposób pobudzają mechanizmy regulacyjne i układ odpornościowy organizmu. Stąd największe zainteresowanie bioenergoterapią u osób ceniących prewencję i szybkie reagowanie.

Zanotowano też bardzo dużo przypadków uzdrowień ze stanów krytycznych, co trudniej jest już wyjaśnić i zrozumieć.

Jak działa bioenergoterapia trudno wyrokować, być może efekt ten  przypomina znaną w mikroświecie teleportację kwantową - gdy stan (polaryzacja) fotonu przenosi się na inny odległy foton. W konsekwencji istnieje – co najmniej w kwantowym obszarze – możliwość przeniesienia właściwości jednego obiektu na inny. Oznacza to, że właściwości obiektu nie stanowią jego immanentnej charakterystyki. Badania pozostawiamy jednak naukowcom wierząc w ich dobre intencje.

Dla mnie bioenergoterapia nadal pozostaje fenomenem, który prowadzi do uzdrawiania.

Możliwość istnienia kwantowej teleportacji przewidzieli: C. H. Bennett, G. Brassard, C. Crépeau, R. Jozsa, A. Peres, W. K. Wootters, Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein- Podolsky-Rosen channels, Physical Review Letters 70:1993, str. 1895-1899,

natomiast eksperymentalnie została ona dowiedziona przez: D. Bouwmeester, J.W. Pan, K. Mattle, M. Eibl, H. Weinfurter, A. Zeilinger,Experimental quantum teleportation, Nature 390: 1997, str. 575-579.