Herbert Frohlich

Niemiecki biofizyk Herbert Frohlich jako pierwszy opisał model, w którym może być obecny ten typ uporządkowania i odgrywać główna rolę w systemach biologicznych. Jego model pokazywał, że w skomplikowanych dynamicznych systemach takich jak istoty ludzkie, wewnętrzna energia tworzy różnorodne subtelne relacje tak, że nie ma w nich już miejsca na dysharmonię. Żywa energia jest w stanie zorganizować się do jednego spójnego stanu o najwyższej formie kwantowego uporządkowania, znanego naturze. Kiedy mówimy o cząsteczkach subatomowych jako spójnych lub uporządkowanych znaczy to, że są one połączone wiązaniami pola elektromagnetycznego i rezonują niczym całe mnóstwo kamertonów dostrojonych do tej samej częstotliwości. Przestają zachowywać się jak anarchistyczne jednostki i zaczynają współdziałać, niczym dobrze wytrenowana grupa marszowa.

Jak powiedział jeden z naukowców, spójność jest jak porównanie fotonów pojedynczej 60-watowej żarówki ze słońcem. Zazwyczaj światło jest niezwykle nieefektywne. Intensywność światła żarówki to tylko 1 wat na centymetr kwadratowy światła – ponieważ wiele fal światła tworzonych przez fotony interferują ze sobą w sposób destrukcyjny i wzajemnie się wygasza. Światło wygenerowane przez słońce na centymetr kwadratowy jest mniej więcej sześć tysięcy razy silniejsze. Ale gdyby można byłoby zebrać wszystkie fotony tej małej żarówki i sprawić, aby były ze sobą spójne i rezonowały ze sobą w harmonii, energetyczna gęstość pojedynczej żarówki byłaby tysiące lub miliony razy większa niż powierzchnia słońca.

Uporządkowanie strumienia światła

Po tym, jak Alert Popp dokonał swoich odkryć dotyczących spójnego światła na organizmach żywych, inni naukowcy postulowali, że procesy mentalne także tworzą kondensaty Bose-Einsteina. Brytyjski fizyk  Roger Pentrose i jego partner, amerykański anestezjolog Stuart Hameroff z Uniwersytetu w Arizonie byli awangardowymi badaczami, którzy sugerowali, że mikrotubule komórkowe, które tworzą podstawy struktury komórek są świetlnymi przewodami, przez które nieuporządkowane fale sygnałów są przekształcane w wysoce koherentne, spójne fotony i przenikają resztę ciała.

Gary Schwartz zaobserwował tylko ten spójny strumień emanujący z dłoni uzdrowicieli. Przyglądając się tylko pracy takich badaczy jak Popp i Hameroff, uzyskał w końcu odpowiedź dotyczącą źródła uzdrawiania: jeśli myśli generowane są jako cząsteczki, to intencja uzdrawiająca jest dobrze uporządkowanym światłem.

Twórcze eksperymenty Schwartza ujawniły coś fundamentalnego dotyczącego kwantowej struktury myśli i intencji. On i jego koledzy odkryli bowiem dowód, że istoty ludzkie są zarówno odbiornikami jak i przekaźnikami sygnałów kwantowych. Ukierunkowana intencja wydaje się manifestować zarówno jako energia magnetyczna, jak i elektryczna i generuje uporządkowany strumień fotonów widzialnych i mierzalnych za pomocą czułego sprzętu.

Być może nasze intencje także funkcjonują jako wysoce spójne częstotliwości zmieniając charakter molekuł i wiązań materii. Jak żadna inna forma spójności w świecie subatomowym, jedna skupiona i ukierunkowana myśl może być niczym światło lasera święcącego bez utraty swej mocy.