Doznane urazy często prowadzą do rysy na tożsamości, dlatego też uzasadniona jest ich terapia. Droga ku odzyskaniu wewnętrznej jedności polega na połączeniu się z tożsamością pretramatyczną, a więc z tą częścią swojej osoby, którą byłeś przed pierwszym doświadczeniem zranienia, oraz zintegrowaniem jej z dzisiejszym sobą. Część, którą byłeś przed traumą, należy połączyć z częścią, która przetrwała traumę.

Według najnowszych badań medycznych nerwica natręctw, to już nie choroba społeczna, ale cywilizacyjna, która dotyka coraz to więcej osób. Duży wpływ na natręctwa ma stres, który jest nieodzownym elementem współczesnego życia. Ponadto dużą rolę odgrywa też to, że ludzie czują się obecnie niedowartościowani, np. przez swój niski status społeczny, który pomimo postępów gospodarczych i tak jest, w większości przypadków, bardzo niewspółmierny do innych (zazdrość). Właśnie poprzez takie niskie mniemanie o swojej osobie, wytwarzają się w psychice pewne myśli i kryteria oceniania własnego 'ja', które w ostateczności prowadzą właśnie do nerwicy natręctw.

Integracja Mocarza, odbywa się w momencie kiedy Klient, nauczył się korzystać z umiejętności Wielbłąda, Lwa i Dziecka. Zwykle dzieje się to po upływie 3 do 6 miesięcy po zdobyciu wiedzy dla każdego z Bohaterów.

Krok 1 - Poproś Klienta aby opowiedział o sytuacji, która chciałby zmienić. Pozwól Klientowi mówić, ale sam tylko słuchaj. Przerwij, jeżeli Klient zamilknie, albo zacznie się powtarzać

Krok 1 - Poproś Klienta aby podał taką sytuację, która się powtarza w Jego życiu, która powoduje, że się źle czuje. Bądź konsekwentny w szukaniu, na pewno Klient ją znajdzie.

Krok 1 - Co ważnego w życiu masz zaniedbane?
Pozwól Klientowi mówić, a na koniec poproś go aby określił to co określił jednym słowem Potrzebę/Wartość.

Kiedy masz problem zacznij od nieświadomości i podążaj zgodnie z ruchem zegara.

Sposoby pracy z CELem

Niniejszy artykuł dotyczy sposobów formułowania celu oraz kilku zabiegów zwiększających efektywność dobrze zdefiniowanego celu.

Jak człowiek podejmuje decyzje?

Każda decyzja jest umiejscowiona w kontekście, który składa się z nieskończonej ilości wymiarów. W dzisiejszej rzeczywistości ta liczba nieustannie i rośnie.

Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego jest tak wiele firm oferujących szkolenia z motywacji?

Artykuł prezentuje podstawowe trudności w tradycyjnym podejściu do planowania, polegającym na ustalaniu harmonogramu czynności. Ukazuje idee innego podejścia do planowania, a także przedstawia konkretny przykład, jak wykonać planowanie poprzez cele.

Oto pytania, które statystycznie najczęściej są zadawane na sesjach coachingowych:

Porządek PONAD PORZĄDKIEM – ten najważniejszy

„Każdy kto należy do rodziny ma prawo do niej należeć poprzez pokolenia i nad tym czuwa nasze SUMIENIE”.

Mamy różne sumienia:

  • osobiste, które odczuwasz do partnera, rodziców, rodzeństwa,
  • wspólne sumienie – kolektywne, którego nie czujesz; ono czuwa nad tym głównym porządkiem, żeby w klanie rodziny nikt się nie zagubił.

Kiedy ktoś się zgubi, to powstaje taki ruch, że w kolejnych pokoleniach zostaje on „zastąpiony” przez kogoś z potomków. Wspólne sumienie troszczy się o tych wykluczonych. Tak jakby chciało ich z powrotem przyciągnąć.

- Sumienie ducha – duchowe – ono nas łączy z większą całością, z ludźmi, wychodzi poza klan rodziny, nawet poza nasz naród. W tym sumieniu duchowym też jest taki porządek, który mówi: wszyscy mają prawo przynależeć. W harmonii z tym sumieniem stajesz w przyjaźni, w harmonii względem wszystkich.