Artykuł prezentuje podstawowe trudności w tradycyjnym podejściu do planowania, polegającym na ustalaniu harmonogramu czynności. Ukazuje idee innego podejścia do planowania, a także przedstawia konkretny przykład, jak wykonać planowanie poprzez cele.

Najprostszym sposobem planowania, jest ustalanie czynności od teraz do kiedyś. Z natury, każdy perfekcjonista dąży do uzyskania najlepszego z możliwych planów. Jednak tego typu działanie może okazać się ślepą uliczką.

Takie planowanie ma jedną podstawową zaletę:

  • Jest naturalne. Każdy potrafi je wykonać, jeżeli tylko zechce.

Takie planowanie ma też kilka wyzwań, przez które często plan trafia do kosza:

  • Poziom szczegółowości
  • Sztuczne ograniczenia
  • Spadek motywacji
  • Mała elastyczność
  • Rozczarowanie

Krok 1 - Wyznaczenie celu finalnego W planowaniu najważniejszy jest cel finalny. To on determinuje wszystkie następne – poprzednie działania. Następne w planowaniu, poprzednie w działaniu. Po wykonaniu procedury zarys celu otrzymujemy wyznaczony cel finalny, zdefiniowaną latarnie, utworzonego strażnika okazji.

Krok 2 - Wyznaczenie celów pośrednich Mając cel finalny, możemy wyznaczyć cele pośrednie. Może być ich wiele, a każdy kamień milowy może mieć własne wydarzenia składowe. Kamienie milowe najłatwiej jest odnaleźć na mapie celów, a poukładać i odkryć zależności - w diagramie celów. Z każdym kamieniem postępujemy tak jak celem. Ważne jest to, aby odkrywać, nazywać cele z tego samego poziomu ogólności. Mając utworzoną mapę wydarzeń, bardziej świadomie możemy uszczegóławiać tylko to co wg nas wydaje się być istotne.

Krok 3 - Identyfikacja obaw Mając zdefiniowane kamienie milowe możemy przystąpić do identyfikacji pojawiających się obiekcji, obrazujemy ją na mapie obiekcji. Naszym zadaniem jest po prostu wypisanie wszystkiego tego, co może nam przeszkodzić w realizacji celów pośrednich. Warto jest na chwilę zamienić się w adwokata diabła i każdą pojawiającą się wątpliwość zapisać w postaci zdania oznajmującego. Nie trzeba się tłumaczyć, dlaczego tak uważamy, skoro pojawiała się obawa to na pewno ma jakieś ku temu przesłanki. Wystarczy lista zdań oznajmujących dla każdego celu.

Krok 4 - Racjonalizacja obaw Mając listę obaw, możemy przystąpić do ich racjonalizacji. Wykonuje się ją na dwóch wymiarach: prawdopodobieństwa i konsekwencji. Każdą obawę należy ocenić na każdym z tych wymiarów, a następnie wpisać w odpowiedni kwadrat. Do dalszej analizy przechodzą tylko te zmiany, które są na żółtych i czerwonym polu. Dla nich wyznaczany jest cel rezerwowy, który ma dążyć do zmniejszenia prawdopodobieństwa lub obniżenia konsekwencji.

Krok 5 - Stworzenie harmonogramu Na tym etapie w formie prostej tabelki tworzymy harmonogram, który zawiera termin, latarnię, strażnika okazji i cel. Cele rezerwowe rozpisujemy w ten sam sposób.

Krok 6 - Działanie