Merkaba czyli Ciało-Umysł-DuchMER odnosi się to specyficznego rodzaju Światła, tak jak było ono rozumiane w Egipcie w czasie panowania XVIII Dynastii zanim reorientacja religii nie wprowadziła wojny pomiędzy Bogiem a całym Stworzeniem. MER było widziane jako dwa pola Światła wirujące w przeciwnych kierunkach, ale w tej samej przestrzeni (koło w kole). Te pole jest generowane kiedy osoba wykonuje rodzaj specjalnego oddechu.KA nawiązuje do indywidualnej Duszy/Ducha osobyBA oznacza sposób interpretacji rzeczywistości przez ducha. W naszej Rzeczywistości Ba jest zwykle definiowane jako ciało lub rzeczywistość fizyczna. W innych wymiarach, gdzie dusze nie posiadają ciała, Ba odnosi się do niesionych przez nie percepcji lub interpretacji rzeczywistości.

Prawidłowo działające pole Merkaby ma średnicę ok. 18 metrów , proporcjonalnie do wzrostu człowieka. Wirująca Merkaba może być wyświetlona na monitorze komputera przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. Wygląda identycznie jak powłoka termiczna Ziemi na zdjęciu w podczerwieni – posiada ten sam podstawowy kształt tradycyjnego latającego spodka.

Podczas medytacji wykonuje się siedemnaście oddechów. Oddech osiemnasty jest oddechem sekretnym. Pierwsze sześć służy zrównoważeniu polaryzacji w obrębie podstawowych ośmiu obwodów elektromagnetycznych oraz ich oczyszczeniu. Kolejne siedem ma na celu stworzenie właściwego przepływu prany przez system czakr i meridianów oraz pobudzenie sferycznego sposobu oddychania. Oddech czternasty zmienia równowagę energii pranicznej w ciele ze świadomości trzeciego wymiaru na świadomość czwartego wymiaru. Ostatnie trzy służą odtworzeniu obracających się w przeciwnych kierunkach pól ożywionej MerKaBy we wszystkich ciałach człowieka i wokół nich.

Oddechom towarzyszy układ mudr i obrazów wewnętrznych, które tworzy się podczas medytacji.„Flower of life” czyli Kwiat Życia zawiera w sobie proporcje każdego aspektu i formy życia. Wszędzie, gdzie go odkryto nosi tę samą nazwę „kwiat życia”, choć w kosmosie nazywany jest Językiem Ciszy lub Językiem Światła. Przy pomocy Kwiatu Życia i Świętej Geometrii można opowiedzieć historię świata, począwszy od jego stworzenia poprzez działanie czterech żywiołów, proporcje i rozwój ludzkiego ciała.

Drunvalo Melchizedek „The Ancient Secret of Flower of Life”


Warsztaty MerKaBa poprowadził Tom de Winter- certyfikowany trener organizacji „Flower of life”
Po medytacji obserwowaliśmy niebo, świadka medytacji świętej geometrii.

Tęcza nad budynkiem tuż po medytacji.