Tereny Polesia jak i Podlasia to w dużej mierze ostępy leśne, i tu w tych ostępach są miejsca mocy. Niektóre są już odkryte, zaznaczone kamieniami, Kręgi kamienne. Ale są też i takie miejsca, które w żaden sposób nie są zaznaczone, a mają przeogromną moc oddziaływania. Oddziaływania na wszystko co w najbliższym otoczeniu się znajduje...

Jeśli w pobliżu tych miejsc były pewne wydarzenia, to też ich przebieg był zależny od wpływu tych mocy. Można by powiedzieć, że to są - te miejsca mocy - takimi zbiornikami energii. I ta energia może być wykorzystana przez ludzi lub zjawiska przyrody, w dowolny sposób, dlatego w tych miejscach należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ rytuały odbywane w takich miejscach, znacznie bardziej oddziałują.

W okolicznych lasach wszystko jest zgodnie z naturą, drzewa rosną, rozwijają się, a na starość padają, ..i zostają w tych miejscach, tworząc naturalną przestrzeń.  Naturalną przestrzeń energetyczną lasu. Tu możesz ją wyczuć. Ona oddziałuje na człowieka. Cieki wodne, nasłonecznienie, to wszystko wpływa na to, jak drzewa się rozwijają. One z kolei wzmacniają energetykę tych miejsc. Wszystko to, co w danym miejscu promieniuje z Ziemi, z kosmosu, łączy się z energiami roślin tworząc specyficzne uwarunkowania.

Ostępy leśne.

Z chwilą, kiedy ludzie znajdowali takie miejsce mocy o szczególnym oddziaływaniu na otaczającą przyrodę, wtedy w tych miejscach właśnie stwarzali sanktuaria w których mogli w pełni swojej duszy łączyć się z naturą, z przodkami. Nowe religie, które później tutaj przyszły,  aby zakorzenić się wśród miejscowej ludności, musiały wszystkie te magiczne miejsca zniszczyć. Strażników tych miejsc zabito. Gdzieniegdzie można jeszcze odnaleźć ślady tych wydarzeń. Mogiły z dawnych lat... dusze, które w tym miejscu jeszcze są. Te dusze od wielu lat z nikim nie rozmawiały. Dziś chętnie opowiadają o tamtych wydarzeniach. Strażnicy magicznych miejsc. 

Są miejsca w których wyraźnie można odczuć inne oddziaływanie energii lasu - w jednych miejscach słychać odgłosy ptaków, a w innych jest martwa cisza.  W tych miejscach głuchej ciszy oddziałują duchowi strażnicy, pilnując dostępu do ważnych miejsc mocy - wywołują oni uczucie grozy, strachu i chęci oddalenia się.

Tam nie usłyszysz już ptaków. Duchowi strażnicy wytwarzają w tym miejscu ochronny pierścień ciszy - pierścień budzący poczucie strachu, lęku i zaniepokojenia. Ludzie, którzy idąc lasem natrafiali na taką przestrzeń, odczuwając intuicyjnie zagrożenie wycofywali się i omijali budzące grozę miejsce.

Czy chcesz poznać takie miejsca?

 

1.cz Szeptunki

2.cz Kamienne kręgi

3.cz Mag Mietek

4.cz Pożegnanie {youtube}HAedqNGuncc{/youtube}

 

Inne dokumenty w sieci:

Zapraszam również do przeczytania artykułów poświęconych pracy z wizjami w kamiennych kręgach "Świątyni Księżyca"

- swiatynia-ksiezyca-cz-1

- swiatynia-ksiezyca-cz-2