Tantra zakazana zawiera formuły, które tantrysta może wykorzystać do uwiedzenia, manipulowania umysłami innych ludzi, stwarzania wrogości między niektórymi osobami, czy też do innych celów.

Uczenie tych metod pozwala przede wszystkim na zabezpieczenie się przed działalnością złych ludzi. Podczas nauki zostaje przekazana wiedza o skutkach i odpowiedzialności stosowania tych praktyk. Praktyki zakazanej tantry mogą pomóc dostrzec siły umysłu i materii i dojrzeć przebłysk boskiej istoty, która świeci zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Mogą również pomóc ujarzmić, poskromić, albo uwieść negatywne siły drzemiące w nas samych i tym samym pomóc nam w uwolnieniu się od rozmaitych przeszkód - chorób, opieszałości, zwątpienia, lęku, niemożności osiągnięcia celu, tendencji do odsuwania się, kiedy cel został już osiągnięty i mnóstwa drugorzędnych przeszkód, takich jak: żal, złe nastroje oraz niezrównoważenie umysłowe i fizyczne. Mistrzowie tantryczni dzielą się tym praktykami ze swoimi odpowiednio przygotowanymi uczniami, tak więc, potrafią oni szybko pokonać te przeszkody i przygotować się na ćwiczenia jeszcze na wyższym poziomie.