Wśród wielu jeszcze ludzi żywy jest błędny pogląd w którym hipnoza kojarzona jest z dziwnymi i tajemniczymi pokazami, uzdrawiaczami oraz występami estradowymi. Niektórzy mówią, że jest ona zarówno niebezpieczna jak i że nie istnieje- jakby nie widząc sprzeczności w takim twierdzeniu.Nie każdy w pełni zdaje sobie sprawę z tego, że hipnoza nie jest ani tajemnicza ani dziwna.

W rzeczywistości każdy był w stanie hipnozy tysiące razy, ty też. Stan hipnotyczny jest naturalnym stanem umysłu występującym u ludzi.. Trans hipnotyczny jest bardzo głębokim stanem relaksacji, który łączy się z rozluźnieniem umysłu i ciała.Czy nigdy nie byłeś rozluźniony i zrelaksowany, hmm? Komu z nas nie przydarzyło się na tyle mocno wniknąć we własne myśli, aby doznać utraty kontroli na tym, co dzieje się wkoło? Kto z nas nigdy nie wsłuchał się w opowieści, które przeniosły go w inny wymiar czasoprzestrzeni-, w którym mógł widzieć, słyszeć i czuć? Hipnoza więc to jakby sen na jawie. Sen na jawie jest zupełnie normalnym, bezpiecznym, zdrowym zjawiskiem, które każdemu z nas od czasu do czasu się przydarza. Znasz wypowiedzi typu "pracuje jak w transie" lub "tak się zaczytała, że nic do niej nie dociera", albo "słuchając tej muzyki, zapomniał o bożym świecie", czy też "zamyślił się w sobie"? Odnoszą się one do tych zmienionych stanów świadomości, w których nasz świadomy umysł zawiesza lub co najmniej znacznie ogranicza swoją aktywność i kontrolę. Tym samy pobudza do intensywniejszego działania umysł nieświadomy- podświadomość.

Hipnoza jest instrumentem, techniką która służy do osiąganiu zmienionych stanów świadomości i dostępu do ukrytych zasobów. Jest ona techniką umożliwiającą osiągnięcie odmiennego stanu świadomości podobnego do snu na jawie, z tą różnicą, że świadomie uwagę kierujesz na wybrany cel- z wyraźnym zamiarem jego osiągnięcia. Pogląd, że hipnoza sama w sobie nie przynosi szczególnych korzyści, jest szkodliwym i błędnym mitem wynikającym z niewiedzy i ignorancji. Sprawdziłem poprawność swoich doświadczeń badawczych również i w badaniach lekarskich- i to osobiście na sobie. Badania przeprowadzono przed medytacją hipnotyczną jak i po 40 minutowym transie hipnotycznym. Jeśli ktoś twierdzi że hipnoza sama w sobie nie jest lecznicza to najwyraźniej nigdy tego nie sprawdzał. Hipnoza jest jedną z najbardziej naturalnych a jednocześnie zbawiennych metod leczenia człowieka. Praktykowana codziennie wywołuje zdumiewające efekty na wszystkich poziomach egzystencji człowieka- fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Pozwala uruchomić wewnętrzne siły życia, światła i zaangażowania. Nawet niewielki zakres praktyk hipnotycznych daje natychmiastowe rezultaty- uchroni każdego od destrukcyjnych lęków i kolosalnych cierpień. W każdy z nas drzemie wrodzona tęsknota do rozszerzenia świadomości, do zrozumienia natury wszechświata, do zrozumienia własnej prawdziwej świadomości. Wiedzie ona nieuchronnie do uspokojenia umysłu i daje możliwość zaprezentowania w 100 % własnych umiejętności. Najgłębsze doświadczenie natury rzeczywistości odbywa się droga intuicyjną i poprzez logiczne rozumowanie. Gdy ciało jest zupełnie odprężone, zmysły zwrócone do wewnątrz a umysł skoncentrowany, wówczas uzyskujemy dostęp do ogromnego strumienia energii. Ta intensywna energia wznosi nas do poziomu nadświadomości na którym wewnętrzne moce intuicji zostają w pełni rozbudzone- dzięki temu uświadamiamy sobie istnienie aspektów realnej rzeczywistości zarówno dotyczących nas osobiście jak i aspektów uniwersalnych, o których nie moglibyśmy bez hipnozy marzyć. Nawet niewielka internalizacja świadomości (sugestia) dźwiga nas w kierunku tego stanu z ogromnym pożytkiem widocznym na wszystkich poziomach. Hipnoza zmniejsza stres, wzmacnia system odpornościowy i pobudza procesy ozdrowieńcze. Oddech ulega spowolnieniu podobnie jak fale mózgowe i procesy przemiany materii. Obniża się ciśnienie tętnicze, poprawia krążenie krwi oraz następuje jej detoksykacja. Badania medyczne wykazały, że w przypadku choroby wieńcowej hipnoza przynosi znacznie większą poprawę zdrowia niż tradycyjne terapie medyczne dostępne w chwili obecnej. Od strony psychologicznej hipnoza pogłębia jasność umysłu i zdolność koncentracji bardziej niż jakakolwiek inna działalność. Często po hipnozie widzimy kolory wyraźniej niż zwykle, bardziej kochamy ludzi i więcej radości czerpiemy ze zwykłych zdarzeń. Proponuję, trzymaj się tego wewnętrznego hipnotycznego raju najdłużej jak możesz- rozszerzając go na swą rodzinę, miejsce pracy i inne środowiska życiowe. Praktyka hipnozy pozwoli tobie zachować głęboki spokój w wirze codziennych zajęć i da tobie ogromną siłę w chwilach życiowej próby. Uprzytomni tobie że nikt i nic nie jest twoją własnością, że jesteś wręcz odpowiedzialny za ludzi i obowiązki, które zostały tobie powierzone. Hipnoza jest procesem prostym, można ją uprawiać w dowolnym miejscu i czasie w którym warunki pozwalają na skierowanie umysłu do wewnątrz. Hipnoza nie ma nic wspólnego z dogmatami, wierzeniami lub rytuałami. Bliska jest naukowym kanonom eksperymentu i osobistego doświadczenia. Nauka stara się poznać tajemnice przyrody - podczas hipnozy poszukujemy i znajdujemy prawdę o naturze świadomości. W laboratoriach naukowcy posługują się mikroskopami i oscyloskopami a w hipnozie narzędziami poznania są koncentracja i intuicja. Aby rozpocząć praktykowanie hipnozy nie potrzeba kosztownego i zawodnego sprzętu lecz dobra wola i badawczy, logiczny umysł. To właśnie dzięki hipnozie możemy mieć pełniejszy dostęp do naszych wewnętrznych zasobów, których źródłem mogą być przyjemne, radosne, i budujące doświadczenia z naszej przeszłości. Mogą nimi być sukcesy, osiągnięcia, zarówno własne, jak i dokonane przez osoby dla nas znaczące. Może to być również nasza fantazja, kreatywność czy poczucie humoru. Źródłem zasobów mogą być ważne dla nas spotkania i ważne rozstania, a także rozczarowania, bolesne doświadczenia a nawet dramatyczne próby życiowe. Albowiem wszystkie one dostarczają nam życiowego doświadczenia, stanowią lekcję, którą możemy spożytkować w przyszłości. Uczenie się metodą prób i błędów stanowi podstawę rozwoju w całej przyrodzie. I wreszcie wewnętrznym zasobem jest także te coś, co pozwala ludziom przetrwać najtrudniejsze chwile, tragedie życiowe, przemoc i inne doświadczenia traumatyczne. Większa część tego wewnętrznego prawdziwego bogactwa i możliwości pozostaje zdeponowana w naszej nieświadomości i nawet już często nie pamiętamy, że o tym zapomnieliśmy. Wizualizacja hipnotyczna omija obszary mózgu funkcjonujące w konwencji werbalnej przez co znakomicie pomaga skupić i uspokoić umysł. W głębokiej hipnozie wizje pojawiają się samorzutnie. Wizualizując wzniosłe obrazy budujesz most łączący własną świadomość indywidualną z świadomością uniwersalna. Narzędzia jakie hipnoza dostarcza mogą pomóc w relacjach z ludźmi, w pracy oraz w zachowaniu zdrowia i uzdrawiania. Na pewno znasz z autopsji chęć poszukiwania spełnienia poprzez relację z przyjaciółmi, współpracownikami, współdomownikami. Zdarza się jednak, ze wyboru zachowania nie dokonujesz sam, lecz jesteś warunkowany ukształtowanymi w podświadomości przekonaniami, zachowaniami, ograniczeniami. Znaczna część ludzkich zachowań to reakcje, a nie świadome działania. Hipnoza skupi twoją energię, wzmocni zdolność rozróżniania i zmniejszy podatność na ukryte perswazje otoczenia społecznego. Dzięki przemienionym reakcjom staniesz się przyczyną własnych sukcesów zamiast bycia ich ofiarą. Staniesz się świadomy własnej duchowej tożsamości, zrozumiesz swoją misję życiową, docenisz misję życiową innych osób. zmienisz swój stosunek do innych na jeszcze lepszy. Dlaczego nie stosuje się hipnozy na co dzień? Przede wszystkim z powodu braku wiedzy na jej temat i odpowiedniej edukacji. Wielu ludzi nie ma wiarygodnej informacji na jej temat, i do tego jak wspomniałem na wstępie, istnieje dużo nieporozumień wokół tego zjawiska. Nie ma zbyt wielu źródeł, z których można czerpać wiedzę o hipnozie. Nie uczy się jej w szkołach, a w części wyższych uczelni prowadzone są wykłady na temat hipnozy, ale zbyt powierzchowne. Tym bardziej cenna jest rzetelna i sprawdzona w wieloletnim doświadczeniu informacja zawarta na stronach naszego serwisy. Przedstawię w kolejnych częściach serwisu właśnie moją wiedzę, praktykę i doświadczenie. Zaproponuję też tobie szkolenia, kursy i ćwiczenia, które pomogą poznać to fascynujące zjawisko. Hipnoza terapeutyczna pozwala na odkrycie właściwości ludzkiego umysłu. Zadanie terapeuty polega przede wszystkim na pokierowaniu procesem zmiany lub choćby jego zainicjowaniu w taki sposób, aby klient mógł odnaleźć owe zasoby i uczynić z nich pożytek w praktyce. Zadanie te zwykle utrudnia stereotypowe myślenie, przekonania, nastawienia i nawyki- automatycznie i odruchowo hołubione przez klienta. Przypominają one smoki lub dżiny broniące dostępu do skarbu. Tu właśnie pomocna jest hipnoza. Pozwala ona uśpić czujność owych strażników i dotrzeć bezpośrednio do skarbca z zasobami. Nikt nie może zostać zahipnotyzowany, jeśli tego nie chce. Klient musi sam chcieć współpracować. podobnie nie można operować kilenta, który nie uda się do szpitala. Nikogo też będącego w stanie hipnozy nie można zmusić do robienia rzeczy, których nie chciałby robić z własnej woli, nie będąc w stanie hipnozy. Podczas poddawania się hipnozie klient może wybierać, czy chce przyjąć, czy woli odrzucić podaną sugestię. Jeśli ona go drażni, natychmiast z własnej woli może wyjść ze stanu hipnozy. Hipnoza to nie medyczna farmakologia podczas której można z klientem robić, co się dowolnie chce. Osoba będąca w stanie hipnozy bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, gdzie jest i co się z nią dzieje. Im bardziej ktoś jest inteligentny, tym łatwiej wchodzi w stan hipnozy. W zasadzie każdego można wprowadzić w taki stan. Jedynie niecały procent populacji jemu nie ulega- czy to z przyczyn niedostatków umysłowych, lub innych nie wyjaśnionych. Zapraszam na zawodowy kurs hipnozy