W połowie lat 50-tych XX wieku Paul D. MacLean, amerykański neurobiolog, zaproponował model pomagający wyjaśnić ewolucję ludzkiego mózgu. Model MacLeana znany jest pod nazwą trój jedynego mózgu. Zakłada, że mamy trzy zupełnie różne ewolucyjne neurokomputery, a każdy z nich ma własną inteligencję, subiektywne odczucie świata oraz wyczucie czasu i przestrzeni. Model ten pomocny jest w metaforycznym zrozumieniu, dlaczego każdy z nas reaguje różnie na podobne sytuacje, zależnie od tego przy pomocy którego z „mózgów” reagujemy.

Hipnoza, czyli bycie na Ty ze swoim mózgiem

Pierwszym z mózgów jest mózg gadzi, autonomicznie bardzo podobny do mózgu współczesnych gadów. Ten obszar mózgu jest zupełnie instynktowny i głównie zainteresowany przeżyciem. Reguluje większość funkcji autonomicznych, takich jak oddychanie, tętno i temperaturę ciała, odpowiada za reakcję: „walcz lub uciekaj”. Nie ma nic, co czyniłoby gady chętnymi do przytulenia i ten obszar mózgu, podobnie jak zimnokrwisty wąż, nie czuje żadnych emocji.

Drugi mózg, to układ limbiczny, który składa się głównie z ciała migdałowatego, podwzgórza i hipokampa. MacLean opisał go jako mózg instynktu i emocji. Układ limbiczny znany jest też jako mózg starych ssaków. Jak sama nazwa wskazuje, jest to mózg najbardziej dominujący u ssaków, które zaczęły prosperować mniej więcej w tym samym czasie, w którym dinozaury odpierały zagładę. Jako taki reprezentuje kolejny szczebel w drabinie ewolucyjnej złożoności.

W układzie limbicznym sygnały dekodowane są zgodnie z czterema fundamentalnymi programami: lękami, odżywianiem, walką i prokreacją. Mózg ten zinterpretuje nowo poznana osobę jako taka wobec której należy być nieufnym, jako kandydata na randkę, rokującego wspólnika, potencjalnego przeciwnika lub prawdopodobną parę. Ten mózg interpretuje też kolory zgodnie ze środowiskiem kulturowym, które go zaprogramowało na przykład czerwony dla ludzi w Europie, czy USA oznaczać będzie ”stop, niebezpieczeństwo”, ale dla Chińczyków będzie oznaczać „powodzenie”.

Aby lepiej zrozumieć zasady działania układu limbicznego należy się przyjrzeć jego wewnętrznym strukturom, które wyewoluowały aby zapewnić nam przetrwanie. Zawiera on hipokamp w kształcie konika morskiego oraz ciało migdałowate w kształcie migdała. Oba te obszary zaangażowane są w przetwarzanie docierających do nas ze środowiska sygnałów na emocje. Jeśli otoczy nas wróg, odczujemy przerażenie i będziemy walczyć lub uciekać. Jeśli zaatakuje nas wąż, instynktownie odskoczymy.

Hipokamp znajduje się w najgłębszej i najbardziej wysuniętej do przodu części płatów czołowych i rozciąga się do obu półkul mózgowych Hipokamp otrzymał swoja nazwę w XVI wieku, kiedy włoski anatom Julius Ceasar Aranzi zauważył jego zadziwiające podobieństwo do konika morskiego i wybrał nazwę hippocampus, greckie słowo określające to stworzenie.

Wcześni badacze próbujący przypisać konkretne funkcje określonym obszarom mózgu wierzyli, że hipokamp odpowiada za węch. Bez wątpienia przekonanie to wzmacniał fakt, że hipokamp znajduje się w pobliżu układu węchowego. Mimo, że późniejsze badania wykazały, że węch nie jest główna funkcja hipokampa, naukowcy nadal badają związek między zapachami a działaniem hipokampa. Zauważ, jak znajomy zapach wywołuje wspomnienia z dzieciństwa, chociażby woń ciasta drożdżowego przywodząca na myśl czas spędzony u babci.

W chwili obecnej jednak bardziej udoskonalone badania wskazują, że hipokamp służy nie tylko za magazyn wspomnień, co przystanek – zbiera informacje dostarczane przez pięć zmysłów, a następnie rozdziela dane do przetworzenia przez ciało migdałowate, jeśli dostrzeże zagrożenie, lub przez korę mózgową dla innych potrzeb,

W rzeczywistości hipokamp coś podobnego do aparatu cyfrowego, który może zarejestrować zarówno obrazy nieruchome, jak i filmy. Fakty, tak jak fotografie, to część danych, które zwykle mogą zostać wyrażone w prosty sposób. Przypominanie sobie faktów jest określane mianem pamięci deklaratywnej. Wydarzenia, tak jak filmy, są bardziej złożone, a w ich skład wchodzą związki, które są zarówno czasowe, jak i przestrzenne. Ta czynność mentalna nazywana jest pamięcią epizodyczną.

Kiedy hipokamp zaczyna ulegać degeneracji, szanse na przechowywanie i zapamiętywanie nowych wydarzeń maleją, co jest cechą charakterystyczna choroby Alzheimera. Zaawansowane techniki obrazowania, takie jak rezonans magnetyczny i tomografia, pokazują obecnie jasno, że utrata fizycznej tkanki oraz utrata czynności hipokampa są wczesnymi oznakami tej choroby.

Hipokamp zaczyna niszczeć pod wpływem wolnych rodników oraz szkód chemicznych wyrządzonych przez traumę i stres. Zasadniczo, gdy zaczyna się niszczenie hipokampa, można pożegnać się ze szkołą, bo uczenie się właściwie ustaje. Konwencjonalna mądrość głosi, że zdolność przetwarzania informacji przez ośrodki mózgu wyższego zostaje zahamowana, nasz emocjonalny repertuar zmniejszony, a szczere uczucia staja się niedostępne.

Trzeci mózg zidentyfikowany przez MacLeana to kora nowa, która jest dobrze rozwinięta u wszystkich ssaków wyższych, a odpowiada za mowę, pismo i myślenie złożone u ludzi. Jeśli nie musimy lękać się, walczyć, uwodzić ani się posilać wraz z osoba, na którą się natkniemy się w dowolnej sytuacji, wzgórze przekazuje informacje sensoryczne, zabarwione radościami, ekscytacją, zmartwieniami bądź troskami mózgu limbicznego do kory nowej pod rozwagę i wyznaczenie właściwego zachowania.

Kora nowa przetwarza sygnały w sposób holistyczny, interpretując sygnały wizualne i dźwiękowe, aby stworzyć z nich spójna całość. Dzięki korze nowej rozpoznajemy wartość, jaka każda osoba ma dla nas i odkładamy na bok wszelkie myśli na temat sposobu, w jaki mogłaby być ona dla nas użyteczna lub też, co moglibyśmy od niej otrzymać – legalnie bądź nie. To kora nowa przypomina nam, abyśmy zadzwonili do przyjaciół bez powodu innego niż ten, by się przywitać i dobrze im życzyć, a nie tylko wtedy, gdy potrzebujemy jakiejś przysługi.

To właśnie w tych wyższych obszarach pojawiają się bezwarunkowa miłość, rozumowanie i logika. Ten mózg pozwala tworzyć nam nowe idee i nosić się z pojęciami takimi jak demokracja oraz rozumieć matematykę, pisać poezję, tworzyć muzykę i sztukę, marzyć o wolności i kreślić przyszłość.

Nasze dwa starsze komputery mózg gadzi i układ limbiczny myślą głównie o dystansie dzielącym nas od ofiary lub od wioski, z której się wywodzimy, o przyjaznych ścianach rodzinnego domu i przestrzeni osobistej. Rozpoznają przestrzenne granice związane z relacjami, rodzina pochodzenia, terytorium klanu, etnicznym sąsiedztwem i granicami narodowymi. Dzięki tym silnie osadzonym w pamięci kotwicom mózgi prymitywne z łatwością identyfikują „swój obszar” i „obszar innych”. Te mózgi wierzą, że dobre ogrodzenia czynią dobrych sąsiadów i odbierają „tamtych ludzi tam” jako „innych”, a nie „swoich”. Kojarzą ludzi z miejscami, co jest wiedzą korzystną dla przetrwania, ale ograniczają pojęcie społeczności globalnej. Zastanów się, jak łatwo jest ci zapomnieć imię danej osoby, ale pamiętać jej twarz. Taka sytuacja wywodzi się z prymitywnej możliwości twojego mózg udo czerpania z pamięci i emocji, aby dokonać rozróżnienia między „tymi złymi z przeciwnej strony miedz” a „tymi dobrymi, podobnymi do nas”.

Kora nowa, łączona z wyższymi czynnościami wykonawczymi – potrafi myśleć w kategoriach czasu, a nie tylko przestrzeni. Potrafi magazynować pożywienie na zimę, zaplanować kanał irygacyjny na porę suchą i przewidzieć, gdzie stada mogą się udać na wiosnę. Oceni zmianę pór roku i będzie miała upodobania matematyczne oraz muzyczne. Ten mózg jest w stanie zaplanować i rozpoznać przyszłe wydarzenia i ich konsekwencje, wybrać między dobrem a złem, prawdą a fałszem oraz tłumić społecznie niepoprawne zachowania i reakcje. Kora nowa może zahamować cztery główne programy układy limbicznego i bierze udział w medytacyjnych oraz transcendentalnych doświadczeniach,

Możliwe, że to właśnie zdolność naszej kory nowej do rozumienia naszego ograniczonego czasu na ziemi powoduje lęk przed śmiercią i nie pozwala badać nam naszych potencjałów. Układ limbiczny rozumie, że śmierć się wydarza na tej samej zasadzie, na której dzieci wiedzą, że kociaki i dziadkowie umierają. Ale układ limbiczny nie zdaje sobie sprawy, że śmierć przytrafia się też nam i jakoś sądzi, że jesteśmy na nią odporni.  To, w połączeniu z faktem, że mózg rozwijający się jest bardziej skłonny do podejmowania ryzyka. Sprawia, że niektóre nastolatki zachowują się jakby prawa grawitacji i siły odśrodkowej nie odnosiły się do nich, gdy pod wpływem alkoholu pędzą samochodem pełnym ich przyjaciół wzdłuż krętej górskiej trasy.

Jeśli za młodu nie rozbudziłeś talentów kory nowej, to pozostaną one uśpione aż do późniejszego wieku, a ich przebudzenie będzie oporne. Osiągając wiek lat 40, większość z nas pogodzi się z tym, że drugiej szansy na przeżycie młodości już mieć nie będzie. Może to właśnie dlatego ortodoksyjni rabinowie tradycyjnie ostrzegali przed studiowaniem tekstów mistycznych przed osiągnięciem lat 40, kiedy to bardziej prawdopodobne jest, że dojrzałości towarzyszyć będzie mądrość. Podobnie agenci ubezpieczeniowi wiedzą, że  niemal niemożliwe jest sprzedanie polisy ubezpieczeniowej komuś, kto jeszcze nie uzmysłowił sobie, że jego czas nadejdzie, a każda chwila jest cenna. Do tego czasu praktycznego oświecenia, który przydarza się koło 40 roku życia, osoby te przekonane są, że śmieć ich nie dosięgnie.

Którego mózgu używasz?

Czy twoje życie jest walką o przetrwanie? Czy wiecznie musisz starać się wiązać koniec z końcem? Czu żyjesz na granicy ubóstwa? Jeśli tak, to znaczy, że twój mózg gadzi dowodzi twoim aparatem poznawczym.

Czy uczysz się lekcji poprzez trudne związki miłosne? Czy twój książę zmienia się w żabę z probleme alkoholowym tuż po miesiącu miodowym – zupełnie tak, jak poprzedni? Czy zawsze trafiasz na znieważającego szefa lub wspólnika, który nigdy nie docenia twojego wkładu w firmę? Jeśli tak, to znaczy, że twoją świadomością rządzi głównie emocjonalny mózg ssaków.

Czy twój intelekt zawsze stoi na drodze pasji i radości? Czy ciągle analizujesz w myślach sprawy? Czy nigdy nie udaje ci się słuchać instynktów i intuicji? Czy nie ufasz rzeczom, które nie zostały dowiedzione naukowo? Czy jesteś oderwany od swoich uczuć, a także nie wrażliwy na uczucia innych nawet wtedy, gdy starasz się być wrażliwy? Jeśli tak, to znaczy, że jesteś przywiązany do piekielnie logicznego aspektu twojej kory nowej.

A może jesteś roztrzepany i odrealniony, z głowa wiecznie w chmurach? Czy wchodząc do pokoju zapominasz, po co do niego wszedłeś? Czy jesteś bardziej zaznajomiony z zagadkami fizyki kwantowej, pochodzeniem Marii Magdaleny i teoriami międzynarodowych spisków niż pracami domowymi twoich dzieci i tym, co dzieje się w twojej dzielnicy? Jeśli tak, to znaczy, że twoja świadomość jest prawdopodobnie zarządzana przez korę przedczołową. Jeśli doświadczasz przewagi któregokolwiek z tych mózgów, oznacza to, że części składowe twojego mózgu nie współpracują ze sobą harmonijnie, że te pozostające aktualnie w cieniu pozwalają innej części dominować i ukazywać wyłącznie jej ograniczone cechy.

W rzeczywistości, aby doświadczyć synergii mózgu, konieczne jest bycie świadomym swojej sytuacji finansowej i swoich związków; dobrze jest myśleć logicznie i marzyc z fantazją: a także kluczowe jest, aby utrzymywać wszystkie te mentalne czynności w równowadze.