Istnieją dwa poziomy pracy ze snami. Jeden polega na znajdowaniu w snach znaczenia. Jest to oczywiście dobre – jest to poziom reprezentowany przez większość zachodnich nauk psychologicznych zajmujących się snami.

Większość praktyki świadomego śnienia wykonuje się przed snem – aby wpłynąć na sen. Pomnażanie samego siebie we śnie to tylko przykład praktyk, tak, jak tylko przykładem jest przekształcanie lub tworzenie istot w czasie snu. Jest to bardzo dobre, ponieważ zdolność do takich wyczynów oznacza, że rozwija się elastyczność umysłu. Co więcej ta sama elastyczność i kontrola może być wprowadzona w codzienne życie – nie po to, aby latać, ale żeby zrozumieć, na czym polega natura doświadczenia i wolności, która wiąże się z tym zrozumieniem.

Zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie uważa się, że sny mogą zawierać źródło kreatywności – sposób na rozwiązywanie problemów. Że mogą pomagać w diagnozowaniu chorób i tak dalej. Jednak znaczenie snów nie jest ich wrodzoną właściwością – jest ono projektowane na sen przez analizującego go człowieka, a następnie wtórnie wyczytywane ze snu. Proces ten w dużym stopniu przypomina opisywanie wyobrażeń wydających się wyłaniać z plamy atramentu w testach wykorzystywanych przez niektórych psychologów.

Znaczenie tych obrazów nie istnieje w sposób samoistny, niezależny. Istnieje ono od chwili, gdy ktoś zacznie się go w nim doszukiwać.

Popełniamy następujący błąd – zamiast zobaczyć rzeczywistą istotę sytuacji, zaczynamy wierzyć naprawdę w istnienie podświadomości jako rzeczy, oraz że sen jest prawdziwy jak zwój z zapisaną tajemną wiadomością, którą – jeżeli się ją rozszyfruje – może przeczytać każdy.

Aby naprawdę wykorzystać śnienie jako drogę do oświecenia trzeba głębiej zrozumieć, czym jest sen i czym jest doświadczenie.

Ślady karmiczne tworzą sny, a nasze reakcje na doświadczenia tworzą kolejne ślady karmiczne. To samo odnosi się również do codziennego życia.

Niektórzy uważają, że to podświadomość tworzy sen i oprawia ją w pewną treść, która jest albo wyraźna i oczywista albo też ukryta i wymagająca interpretacji. W tym sensie uważa się, że jaźń człowieka składa się z aspektu podświadomości i świadomości, a sen stanowi niezbędny środek komunikacji między nimi. Świadoma jaźń może wydobyć ze snu znaczenie i wgląd, które pozostawia tam podświadomość lub też skorzystać z pewnego katharsis snu czy zharmonizowania procesów fizjologicznych poprzez czynność tworzenia snów.

Zrozumienie sensu życia radykalnie zmienia zrozumienie procesu śnienia. Te trzy jednostki – podświadomość, treść doświadczenia i świadoma jaźń – istnieją tylko dzięki przypisywaniu rzeczywistej egzystencji czemuś, co samo z siebie jej nie posiada.

Nie jest to jednoznaczne z ignorowaniem znaczenia snów – dobrze jest jednak rozpoznać, że również to znaczenie jest snem.

Dlaczego oczekiwać od snu jakiegoś wielkiego znaczenia? Może lepiej przeniknąć do tego, co znajduje się poza treścią snów, do czystej podstawy doświadczenia.

Rozpoznanie życiowej roli doświadczenia jest już nie psychologiczną, ale wyższą praktyką duchową zaczynającą się rozpoznaniem i urzeczywistnieniem istoty doświadczenia tego, co Nieuwarunkowane.

Kiedy dojdziesz do tego poziomu widzenia świata wówczas to, czy we śnie jest jakieś przesłanie czy nie, nie będzie już ważne dla ciebie. Będziesz pełny, twoje doświadczenie będzie zupełne. Będziesz wolny od uwarunkowania powstającego z dualistycznych interakcji zdarzeń z projekcjami twojego własnego umysłu.

Zamiast być kontrolowanym przez uczucia, możesz zmienić siebie i historię, którą o sobie opowiadasz i zrobić to, co jest naprawdę ważne.

Zamiast tkwić w koszmarze snu nocnego czy też dziennego na jawie i bez przerwy przechodzić przez kolejne, złe czy nawet najprzyjemniejsze fikcje, możesz się Przebudzić.

Być może jeszcze nie wiesz o tym, ale chcesz wpływać na swoje sny. Pragniesz by były klarowniejsze i bardziej połączone z świadomością istnienia tak, jak powinieneś chcieć tego wszystkiego w każdej chwili własnego codziennego życia.

Kiedy będziesz praktykować intensywnie i dogłębnie, pojawi się wiele cudownych snów, pełnych oznak postępu w praktyce.

Znaczenie snów jest tak samo ważne, jak znaczenie dziennych doświadczeń – ani więcej, ani mniej. Najlepiej nie traktować snu jako przekaźnika wiadomości od jakiejś istoty lub innej części ciebie samego, do której nie masz dostępu. Po co takie bariery?

Po przekroczeniu dualizmu świadomości i nieświadomości zaczniesz Nowe Życie – nową drogę ku pełnej świadomości.

Nowym Życiem jest zdobycie umiejętności świadomego obserwowania bieżących doświadczeń i świadome podejmowanie decyzji, co do tego, co chcesz w życiu jeszcze doświadczyć.

Autohipnoza moim zdaniem jest najlepszą drogą do zrozumienia istoty transu snu czy też transu, w jakim bywasz w ciągu dnia. Autohipnoza jest najlepszą metodą na przebudzenie świadomości.