W regresji hipnotycznej LBL oparłem się na pracy Dr. Michaela Newtona doradcy personalnego , dyplomowanego hipnoterapeuty, prowadzącego prywatną praktykę, który rozwinął własną technikę hipnozy, by dosięgnąć ukrytych wspomnień swoich pacjentów o ich życiu pomiędzy wcieleniami.

Kurs regresji jest nie tylko dla ludzi o dużej wrażliwości i otwartych umysłach, których wibracje i spojrzenie na świat są mi bliskie, ale również dla tych, których wibracje są odmienne, którzy bardziej lub mniej cierpiąc i nie rozumiejąc swojego losu, tkwią w zaczarowanym kręgu niemocy i przez to stają się ofiarami zewnętrznych zdarzeń. A być może właśnie dla nich ten kurs regresji okaże się najbardziej pomocny.

Każdy człowiek posiada zbiornik pamięci, gdzie zapisane są wszystkie dotychczasowe egzystencje, w których był on ucieleśnieniem jako indywidualna dusza. Te nagromadzone informacje w większym stopniu wpływają na nasze życie niż zazwyczaj zdajemy sobie sprawę.

Karma- jest sanskryckim słowem, które dosłownie znaczy „ działanie „. W myśli filozoficznej zyskało ono znaczenie prawa przyczyny i skutku, któremu podlega każde ludzkie zachowanie i stanowi podstawę teorii reinkarnacji.

Właściwie istnieje tylko jedno życie, ale rozgrywa się ono w wielu ciałach, miejscach, kulturach i w różnych płciach. Niezależnie od wszystkiego, co nas różni, w kręgu reinkarnacyjnym wszyscy jesteśmy braćmi.
Bryan Jameison

Regresja hipnotyczna jest wędrówka świadomości poza czas i przestrzeń, bez żadnych ograniczeń. Jest dotknięciem być może wcześniej nieznanego, dotknięciem niezmiernie ważnego. Jest niepowtarzalnym przeżyciem przeszłych zdarzeń i emocji, które ukształtowały nas takimi, jakimi jesteśmy dzisiaj.

Regresing wg Słownika języka polskiego to- technika terapeutyczna polegająca na cofnięciu pacjenta przy pomocy hipnozy w przeszłość poprzedzającą jego narodzenie, używana w celu uwolnienia pacjenta od negatywnych wzorców w umyśle, mających swe źródło w przeszłości; (regressing).

Nie ma innych regresingów, niż związanych z hipnozą. Każde inne metody, np. poprzez zatruwanie organizmu niebezpiecznymi substancjami (np. ayahuasca, LSD),lub poprzez wprowadzanie go w niebezpieczne stany szczytowe (np. hiperwentylacja, sauna) nie mają charakteru hipnozy, ale związane są z fizjologią i choć mogą wywoływać wizje agonalne, to nie są to wizje związane z hipnozą, czyli regresingiem.

Regresja jest mentalną podróżą w czasie do wcześniejszego okresu życia obecnego, lub poprzednich wcieleń. Możesz bowiem dla sprawdzenia swoich doznań i doświadczeń przyjąć choć na krótki czas teorię, ze odradzamy się- jak drzewa, rośliny, z ziarna, które wcześniej wydaliśmy na świat. Zanim jednak to doświadczenie w pełni będziesz mógł przeżyć powinieneś poznać NeuroTransgresję i odczuć stany z tym związane. W tym celu poznasz kilka ważnych technik relaksacyjnych i wizualizacyjnych. Dzięki nim odczujesz jak to jest mieć poszerzoną świadomość. Jak to jest być wolnym od ograniczeń spowodowanych twoim stereotypowym myśleniem i działaniem, które nauczyło ciebie życie.

Każdy człowiek posiada ogromne wewnętrzne zasoby ukryte w podświadomości. Źródłem tych zasobów są również wspomnienia. Jedne mogą być przyjemne, radosne i budując. Mogą być nimi sukcesy, osiągnięcia i odkrycia zarówno własne jak i przez osoby przez nas znaczące. Może to być również nasza fantazja, kreatywność czy też poczucie humoru. Źródłem zasobów mogą być dla ciebie ważne spotkania i rozstania, a także rozczarowania, bolesne doświadczenia, a nawet dramatyczne próby życiowe, albowiem wszystkie one dostarczają nam życiowego doświadczenia- stanowią lekcję, którą możemy spożytkować w przyszłości. I wreszcie wewnętrznym zasobem jest to coś, co pozwala ludziom przetrwać najtrudniejsze chwile- przemoc i inne doświadczenia traumatyczne.

Hipnoza w skutkach naśladuje zjawisko, które u ludzi powoduje uwarunkowania, nawyki.Nawykowe zachowanie, które polega na powtarzalnej czynności można przerwać, zainteresować umysł czymś innym. Hipnoza poprzez sugestie może spowodować taką właśnie przerwę w ciągłości nawyku. Działa jak klin przerywający jego wpływ na umysł. To metoda i złoty środek, który pomoże ci w zamianie nawyków szkodliwych na korzystne, bo skoro raz można dokonać zmiany, to można to już bez końca powtarzać.