Każdy z nas uczy się przez całe życie. Każda nowa informacja, nowe doznanie, zjawisko zapisuje się w ludzkiej pamięci i tworzy indywidualny zasób wiedzy i doświadczenia. Każdy z nas bogaty jest również w głęboko nieuświadomioną wiedzę przekazaną dziedzicznie, będącą wynikiem doświadczenia rodu bądź narodu.

Badania psychologiczne dowodzą, że mózg ludzki magazynuje gigantyczną ilość takich informacji, z których większość ma charakter aktywny i nieustannie w nas krąży. Pamięć nie jest zwykłym, sztywnym zbiorem danych, jak w komputerze, lecz pewnym żywym systemem, pozostającym w ciągłym ruchu skojarzeń i wyobrażeń.

Gdy człowiek ma dobre geny, prawidłowe, radosne, pełne pozytywnych wrażeń dzieciństwo, dobry kontakt z rodzicami i dobrami kulturalnymi, to nabiera umiejętności dokonywania prawidłowej oceny i rozwija w swojej wyobraźni coś, co nazwać można świadomością środków prowadzących do osiągnięcia celu. Środków pozwalających na skuteczne przewidywanie najlepszych rozwiązań.

Taki powinien być idealny człowiek – zawsze radosny, zawsze skuteczny, zawsze zdrowy, bogaty, otoczony przyjaznymi ludźmi.

Niestety nie każde życie usłane jest różami. Bardzo często zdarza się, że podszepty płynące z duszy wiodą na manowce, doprowadzają do podejmowania błędnych decyzji przynoszących bolesne doświadczenia i cierniste rany w sercu.
Rozpoczyna się dryfowanie przez życie bez domu, bez rodziny lub jakichkolwiek korzeni – bez stabilizacji.

Problemy, jakie ludzie przeżywają są dość podobne, co wskazywałoby na jedną ich przyczynę.

Co jest tą przyczyną, skąd biorą się te negatywne programy w ludzkim umyśle? Nauka, jak do tej pory, nie wyjaśniła. Niektóre religie dowodzą, że zostały one ludzkości przekazane jeszcze przed narodzinami pierwszych ludzi. Inne systemy wierzeń dowodzą, że te swoistego rodzaju wirusy umysłu rozprzestrzeniane są nadal i że można się ich nabawić, nawet po wielu latach beztroskiego życia.

Jak się ustrzec negatywnych myśli przynoszących błędne decyzje? Można się tego nauczyć. Pierwszą rzeczą, jaką należy zacząć robić jest świadome przyglądanie się własnym myślom i wypowiadanym słowom. Drugą rzeczą jest świadome ocenianie skutków, jakie mogą tobie przynieść zasłyszane słowa, zaobserwowane zachowania osób trzecich. Należy zacząć zauważać to, co dzieje się wokół ciebie oraz to, co dzieje się w twoim wnętrzu.

Dobrym rozwiązaniem jest unikanie toksycznych ludzi, ale nie zawsze jest to możliwe. Trudno uciec przed złem, które jest powszechne i w mniejszej lub większej części dotyczy każdego człowieka. Łatwiej jest nauczyć się nazywać złem to, co nim jest – a umysł nieuświadomiony zacznie prowadzić ciebie przez życie zgodnie z nowymi dyrektywami. Dyrektywy jednak muszą być jednoznaczne i ściśle określone. Powiedzenie sobie: „od dziś będę żył szczęśliwie”, to zdecydowanie za mało. Potrzebne są dyrektywy szczegółowe, określające dokładnie to, co jest dobre i to, co jest złe.

Oglądanie komedii i zanoszenie się śmiechem z sytuacji, w której jedna osoba krzywdzi drugą, jest dla umysłu jasno sprecyzowaną dyrektywą: „Gdy ktoś krzywdzi innych, tobie sprawia to przyjemność”. Twój umysł nieuświadomiony zaczyna poprzez twoje decyzje i postępowanie stwarzać sytuacje, w których to, co tobie przynosi radość, zaczyna się dziać.

Telewizja i radio to najwięksi roznosiciele negatywnych wirusów umysłu. Obrażanie się jednak i domaganie likwidacji środków masowego przekazu, nie jest skutecznym sposobem na obronę – dziś zainfekowane jest cała ludzkość, więc jedynym sposobem uniknięcia choroby, czy nieszczęścia jest rozpoczęcie pracy z samym sobą.

Człowiek żyje w społeczeństwie, pojedyncza dusza zanurzona jest w otaczającej ją duchowości. Dziś należy uzyskać subtelną zdolność wyczuwania różnic w jakościach myśli, ponieważ dzięki tej zdolności możesz zacząć samemu decydować o tym, co przydarzy się tobie z tego, co daje świat.

Zapraszam na warsztat Alchemia umysłu, podczas którego poznasz, jak zdobywać nowe bezpieczne doświadczenia, jak być twórcą własnego szczęścia.

Więcej informacji o warsztacie Alchemii umysłu na stronie: Alchemia umysłu