Słowo TRANSGRESJA jest pojęciem raczej ogólnie znanym.

Etym. – łac. transgressio - przejście od transgredi - przekraczać, gdzie trans oznacza - przez, poprzez, poza, za, gradi - kroczyć, iść.

Transgresją nazywamy działanie, myśli i przeżycia, w których człowiek intencjonalnie wychodzi poza granice dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć.

Proszę, wykonaj pewne ćwiczenie:
- weź sześć zapałek i połóż je przed sobą, i nie łamiąc ich ułóż je w taki sposób, by powstały cztery trójkąty równoboczne. 

Udało się? Jeśli NIE,  zobacz rozwiązanie na dole strony*.

Popatrz szerzej na to, czego doświadczasz

Ogólnie rzecz biorąc, biografia jednostki składa się przede wszystkim z niższego rzędu czynności codziennych, z działań nawykowych, stereotypowych i powtarzalnych, zaspokajających jej elementarne potrzeby. Jednak człowiek nie tylko działa i myśli w granicach wyznaczonych przez biologię oraz społeczeństwo. Często działa i myśli kierowany czymś, z czego nie zdaje sobie nawet sprawy - kierowany swoją nieświadomością, archetypami, a przede wszystkim swoim przeznaczeniem, sensem istnienia tu i teraz.

Rodzaje transgresji

Ogólnie rzecz biorąc transgresje zachodzą w czterech przestrzeniach: naturalnej, społecznej, psychicznej i symbolicznej. W konsekwencji można powiedzieć, że istnieją:

  • transgresje naturalne - rozumiane przez działania skierowane ku biologicznie i fizycznie pojętej naturze. Zawiera się w tym wszelka architektoniczna i humanistyczna (świat fizyczny) oraz medyczna i genetyczna (świat ożywiony) działalność człowieka.
  • transgresje społeczne - pojmowane jako działania ku grupom społecznym, instytucjom, a także ku jednostce. Od wieków ludzie próbują tworzyć nowe łady społeczne, nowe ustroje, wiążą się w sekty religijne, zakładają przeróżne organizacje i związki.
  • transgresje intelektualne (symboliczne) - dzięki którym powstają nowe jakości intelektualne, rozwija się sztuka, nauka, religia, słowem wszystko to, co można nazwać kulturą symboliczną.
  • transgresje sfery psychicznej - kiedy to człowiek zaczyna spostrzegać sprawczość swoich myśli.

Jak oddzielić od siebie istotne transgresje od mniej istotnych?

Odpowiedzi na te pytania próbuje udzielać "Epistemologia bez podmiotu poznającego" Karla R. Poppera. Popper na podstawie sformułowanej przez siebie teorii Wiedzy Obiektywnej, nie odrzucając oczywiście możliwości innych podziałów, dzieli rzeczywistość na trzy grupy:

  • Pierwsza to grupa przedmiotów lub stanów fizycznych;
  • druga, to grupa obiektywnych treści myślenia, myśli naukowej i poetyckiej oraz dzieł sztuki;
  • trzecia to grupa stanów psychicznych - stanów świadomości.

Grupę trzecią wypełnić powinna moim zdaniem również wiedza naukowa, rozumiana jednak nie w prostym sensie słowa "wiem", które należy do drugiego świata, ale w sensie teorii obiektywnych, poruszanych przez nie problemów, oraz formułowanych za lub przeciw nim, argumentów.

NeuroTransgresja - Transgresja myśli.

Słowo "wiem" pojmowane na sposób dzisiejszy, powinno zostać zastąpione zwrotem

"wiem i rozumiem ogólną zasadę Świata",

dlatego za pierwszoplanową transgresję uważam tą dotyczącą aktów z przestrzeni grupy stanów świadomości. Zasada makro i mikrokosmosu, wyrażana też czasem zwrotem:

"jak na górze, tak i na dole",

pozwala dostrzec analogie pomiędzy światem ducha i materii, przyznając pierwszeństwo i wyższość ducha nad materią.

NeuroTransgresja to nowe spojrzenie na otaczający ciebie świat. Spojrzenie wolne od stereotypów, uprzedzeń, ograniczeń.

NeuroTransgresja, to podróż w sferę już nie tylko duszy, ale i ducha.

Na dalszych stronach przedstawię swoje doświadczenie z zakresu hipnozy, bioenergoterapii, a także wiedzę na temat dawnych oraz współczesnych technik zarządzania umysłem, oraz wpływu umysłu na jakość życia w wymiarze materialnym jak i duchowym, lecz w nowy sposób - oparty na paradygmacie kwantowym.

Grzegorz Halkiew

 

--------------------------

Jeżeli założyłeś, ze rozwiązanie leży w płaszczyźnie, to uległeś stereotypowi. Zaskakujące, prawda? Tylko transgresja, polegająca w tym przypadku na WYJŚCIU POZA dotychczasowe doświadczenie operacji na płaszczyźnie i poszukiwaniu rozwiązania w trzech wymiarach, pozwala na sukces.