NLP powstało na początku lat 70. w Stanach Zjednoczonych. Twórcami programowania neurolingwistycznego był informatyk i zarazem psychoterapeuta Richard Bandler oraz profesor lingwistyki John Grinder. Zajęli się oni badaniem sposobów, jakimi posługują się wybitni terapeuci odnoszący spektakularne rezultaty:

  • Milton Erickson – hipnoterapeuta;
  • Fritz Pearls – twórca metody Gestalt;
  • Virginia Satir – terapeutka rodzinna.

Opracowali swoje badania i stworzyli model zachowań. A było to tak:

W roku 1958 Don Jackson spotkał po raz pierwszy Virginię Satir. Była wtedy jedną z pierwszych terapeutek pracujących z pełnymi rodzinami. Wielu terapeutów rodzinnych pierwszej generacji było jej uczniami. Wspólnie z Julesem Riskinem, Jacksoni założyli w Palo Alto w 1959 roku Mental Research Institute ( MRI ).

W Instytucie zamierzano badać związek między stanem zdrowia, a stanem choroby oraz zająć się rodzinnymi wzorcami interakcyjnymi w oparciu o projekty systemowe. Bateson, Haley i Weakland przejęli funkcje doradcze. Prawie dwa lata później do tej grupy dołączył Paul Watzlawick. Zainspirowany genialnymi interwencjami hipnoterapeuty Miltona Ericksona i pracami pionierskimi rozpoczął starania nad opracowaniem podstawowych założeń strategii terapeutycznej. Kierowano się przy tym mocno projektami teoretycznymi z dziedziny matematyki, logiki formalnej, cybernetyki, teorii informacji i biologii. Najważniejsze sukcesy badań opublikowano w 3 książkach, które po dzień dzisiejszy zaliczane być mogą do klasyki kierunku.

Bandler i Grinder sięgnęli po te prace i rozszerzyli je o najnowsze podejście. Wrócili do bezpośrednich interakcji zachodzących miedzy terapeutą, a klientem i uczynili je ośrodkiem swego zainteresowania. Ich celem było odkrycie sposobu działania, tak jak czynili terapeuci odnoszący sukces. Ruprecht Weerth opisał koncepcyjne położenie wyjściowe twórców NLP:

„Istnieje. . . wielka liczba szkół psychoterapeutycznych i pojedyńczych metod. . . większość metod terapeutycznych wskazuje na podobne wyniki sukcesów, jednakże w poszczególnych przypadkach nie można przewidzieć wyniku ze stu procentową pewnością, a na pewno w takim wymiarze jak obiecuje to u podłoża leżąca teoria i metoda. Terapeuci, pracujący za pomocą tej samej metody, osiągają swoje cele terapeutyczne, także wtedy, gdy wszystko robią wedle „podręcznika”, tylko w bardzo zróżnicowanym wymiarze. Widocznie, tak wnioskowali Bandler i Grinder, sukces w terapii polega nie tylko wyborze postępowania, a jest także uzależniony w dużym stopniu od danego terapeuty, stosującego daną metodę. Jeżeli rzeczywiście to ma miejsce, to terapeuci odnoszący sukcesy dysponują zdolnościami komunikacji i sposobami zachowań, których nie zawiera obligatoryjnie obrany model terapii i dlatego też wyszkolenie w tym sposobie działania nie może zostać dokładnie wyuczone. Podstawowym celem Bandlera i Grindera stało się zbadanie tych nieświadomych, lub tylko częściowo uświadamianych zdolności komunikacyjnych i sposobów zachowań psychoterapeutów odnoszących sukcesy. Uwzględniono także ich przynależność do różnych szkół i usystematyzowania tych doświadczeń z podziałem na wspólne podstawowe reguły i wzory, oraz dokonanie porównania, tak aby w ten sposób ustalić właściwe czynniki działania terapii odnoszących sukces i przekazać wyniki tych badań innym”. (Wolgang Walker. Przygoda z komunikacją. Bateson, Perls, Satir, Erickson. Początki NLP. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2001)

NLP stale się rozwija. Wiele z osób poznających metodę przyczyniło się do jej rozbudowania i nowych odkryć, m.in.: Gregory Bateson, Steve Adreas, Connirae Andreas, Judith DeLozier, Robert Dilts, Joseph O'Connor, John Seymour. I chociaż NLP wyrosło z praktyki terapeutycznej, jest obecnie wykorzystywane także w biznesie, edukacji, sporcie, polityce i medycynie. Taka możliwość wynika z elastycznego charakteru metody, która niezależnie od kontekstu zawsze odnosi się do człowieka.

Punktem wyjścia Neurolingwistyki jest właśnie ciekawość i fascynacja ludźmi. Jest nim studium struktury subiektywnego doznania. Jak robimy to, co robimy? Jak myślimy? Jak się uczymy? Jak wpadamy w złość? Jak ludzie wybitni w rozmaitych dziedzinach osiągają tak wiele? Żeby odpowiedzieć na te pytania, NLP poznaje sposoby naszego myślenia i czucia oraz bada, czy też „modeluje” doskonałość we wszystkich zawodach. Tego, co odkryje może potem nauczać innych. Celem jest doskonałość dla wszystkich (Joseph O’Connor, Ian McDermot)

Dziś istnieją narodowe stowarzyszenia NLP w krajach na całym świecie, a metoda ta jest szeroko stosowana w biznesie, edukacji, szkoleniach, terapii oraz w sporcie wyczynowym.

NLP coaching prowadzona jest metodą klient - terapeuta. Uwaga poświęcona jest tylko Tobie.

To nowe podejście do klienta eliminuje całkowicie stres i frustrację, która może mieć miejsce w tradycyjnej terapii.
Nie myśl, że tylko ta terapia rozwiąże Twoje życzenie w ciągu jednego spotkania i że coś stracisz, jeśli skorzystasz z innej, na przykład znanej od wielu lat tradycyjnej terapii u psychologa. Ona może też rozwiąże Twój problem.

 

NLP

Książki: