Analizator Quantum 2018 to podstawowe urządzenie biorezonansowe, dlatego na początek polecamy właśnie ten model diagnostyczny. Jest to urządzenie z najnowszym oprogramowaniem w języku polskim, z średnio dobraną czułością wykrywania patogenów, dzięki czemu wyniki są najbardziej optymalne i prawdopodobne. Jeśli na początku wybierzesz urządzenie o podwyższonej czułości wykrywania patogenów prawdopodobnie wpadniesz w pułapkę rzekomego wykrywania ich wszystkich- ponieważ nie będziesz miał odpowiedniej praktyki wykonywania testów sprawdzających wiarygodności wskazań.

Działanie urządzeń biorezonansowych BRT opiera się na zjawisku fizycznym, jakim jest rezonans elektromagnetyczny. To zjawisko jest dobrze znane w śród inżynierów i jest powszechnie wykorzystywane przez współczesne technologie (choć nie wszyscy być może są tego świadomi).

Kręgosłup jest jedną z najdoskonalszych konstrukcji w organizmie człowieka. Chińczycy nazwali go „drzewem życia”. Chroni rdzeń kręgowy, zapewniając jednocześnie komunikację centralnego układu nerwowego z całym organizmem, czyli umożliwia przesyłanie bodźców do układów człowieka i ich odbieranie. Druga funkcją jest przenoszenie ciężaru całego ciała, trzecią – pełnienie roli narządu ruchu.

Technika Bowena to nowa koncepcja pracy z ciałem, która ani nie pochodzi od żadnej innej znanej dotąd metody, ani nie jest do żadnej z nich podobna. Istnieje kilka teorii starających się wyjaśnić podłoże działania Techniki Bowena. Jedna z nich sugeruje, że „ruchy Bowena” stymulują pracę proprioreceptorów, czyli recep­torów czucia głębokiego obwodowego układu nerwowego. Ten proces pobudza ciało do „przeorga­nizowania się” i do powrotu do swego naturalnego stanu zdrowia.

Bert Hellinger urodził się 16 grudnia 1925 roku. Studiował filozofię, teologię i pedagogikę. Wstąpił do zakonu, w którym spędził 25 lat. Jako misjonarz wyjechał do Południowej Afryki i 16 lat pracował wśród Zulusów obserwując ich społeczność, panujący wśród nich „porządek klanowy” cechujący się głębokim szacunkiem dzieci do rodziców.
Zetknął się tam też z innym wymiarem duchowości.

Coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że w naszej współczesnej cywilizacji obrazkowej wzrok odgrywa dominującą rolę i staje się podstawowym narzędziem komunikacji.

Czy nasze JA ograniczone jest tylko i wyłącznie ciałem?

Czy istnieje energetyczna matryca szczęśliwego i bezpiecznego życia?

Co zrobić, aby móc kreować swoją rzeczywistość lub wpływać mentalnie nie tylko na swoje ciało, ale i na swój los?

Jaką rolę odgrywa wspomnienie śmierci w życiu człowieka?

Pamięć genetyczna - wady i zalety!