Czy nasze JA ograniczone jest tylko i wyłącznie ciałem?

Czy istnieje energetyczna matryca szczęśliwego i bezpiecznego życia?

Co zrobić, aby móc kreować swoją rzeczywistość lub wpływać mentalnie nie tylko na swoje ciało, ale i na swój los?

Jaką rolę odgrywa wspomnienie śmierci w życiu człowieka?

Pamięć genetyczna - wady i zalety!

Konstelacje rodzinne jako energetyczna terapia systemowa pomagają odnaleźć energo-genetyczne uwikłania w losy przodków i poprzez ich korygowanie wprowadzić pozytywne zmiany w życiu; uruchomić siły przywracające pierwotny ład i porządek, harmonię i równowagę.

Metoda terapii B. Hellingera

Konstelacje Rodzinne to spopularyzowana przez Berta Hellingera metoda pracy nad relacjami z innymi ludźmi, a zwłaszcza relacjami międzypokoleniowymi w Rodzinie. Metoda ta oparta jest na zasadach Panoramy Społecznej NLP, jej fenomen tłumaczony jest także przez Pole Morficzne Ruperta Sheldrake’a. Pozwala ona dotrzeć do przyczyn uwikłań twojego losu, zdefiniować je a następnie przerwać łańcuch uwikłań i konfliktów wewnętrznych.

Wiele twoich pytań typu: “dlaczego to zawsze właśnie mnie się przydarza?” znajduje odpowiedzi w Ustawieniach Konstelacji Rodzinnych. Są to między innymi: przejęte od poprzednich pokoleń poczucie winy, nieświadome przejmowanie odpowiedzialności za czyny przodków, powielanie ich zachowań, losów…

Ustawienia duchowe pokazują energetyczne, podświadome powiązania pomiędzy członkami tego samego Rodu, jak i powiązania podświadome z innymi ludźmi, przedsięwzięciami, ideami. Dają możliwość rozwikłania wielu problemów, o których często nie zdajesz sobie sprawy, bądź na które - jak być może do tej pory uważałeś - nie miałeś żadnego wpływu.

Bert Hellinger stworzył Konstelacje Rodzinne jako metodę terapeutyczną, która  korzysta z wiedzy znanej naszym przodkom od tysięcy lat- wiedzy wykorzystywanej przez szamanów wszystkich kontynentów.

Prawda vs rzeczywistość?

Człowiek nie powinien właściwie nigdy czynić hipotez i ocen o zewnętrznych zjawiskach- bo hipotezy i oceny są bardziej lub mniej trafnymi generalizacjami, konfabulacjami umysłu.

Zjawiska same wyjawiają swoje idee kiedy człowiek jest dostatecznie dojrzały aby pozwolić im oddziaływać na siebie. Chodzi o to, aby o ocenie zdarzenia poinformowało nas samo zdarzenie. Myślenie trzeba traktować w taki sposób, aby stało się instrumentem, przez który rzeczy mogą się wypowiadać. To właśnie oznacza osiągnięcie intelektualno- energetycznej harmonii z otaczającym nas światem.

Nie powinieneś od swojego myślenia oczekiwać, że może ono tobie dać poznanie prawdy, lecz tylko tego, że ciebie wychowa.  

Każdy z nas uczy się przez całe życie. Każda nowa informacja, nowe doznanie, zjawisko zapisuje się w ludzkiej pamięci i tworzy indywidualny zasób wiedzy i doświadczenia. Każdy z nas bogaty jest również w głęboko nieuświadomioną wiedzę przekazaną dziedzicznie, będącą wynikiem doświadczenia rodu bądź narodu.

Badania psychologiczne dowodzą, że mózg ludzki magazynuje gigantyczną ilość takich informacji, z których większość ma charakter aktywny i nieustannie w nas krąży. Pamięć nie jest zwykłym, sztywnym zbiorem danych jak w komputerze, lecz pewnym żywym systemem, pozostającym w ciągłym ruchu
skojarzeń i wyobrażeń.

Gdy człowiek ma dobre geny i przekonania, prawidłowe, radosne, pełne pozytywnych wrażeń dzieciństwo, dobry kontakt z rodzicami i dobrami kulturalnymi, to nabiera umiejętności dokonywania prawidłowej oceny i rozwija w swojej wyobraźni coś, co nazwać można świadomością środków prowadzących do osiągnięcia celu. Środków pozwalających na skuteczne przewidywanie najlepszych rozwiązań.

Taki powinien być idealny człowiek- zawsze radosny, zawsze skuteczny, zawsze zdrowy, bogaty, otoczony przyjaznymi ludźmi.

Niestety nie każde życie usłane jest różami. Bardzo często zdarza się, że podszepty płynące z duszy wiodą na manowce, doprowadzają do podejmowania błędnych decyzji przynoszących bolesne doświadczenia i cierniste rany w sercu. Rozpoczyna się dryfowanie przez życie bez domu, bez rodziny lub jakichkolwiek korzeni- bez stabilizacji.

Problemy, jakie ludzie przeżywają są dość podobne, co wskazywałoby na jedną ich przyczynę. Warsztat ustawień duchowych i pracy z matrycą energetyczną pozwala przyjrzeć się temu, co Ciebie kształtuje- i jeśli zachodzi potrzeba, zmienić to na lepsze.