Intuicja jest dla człowieka tak samo naturalna, jak instynkt dla zwierząt. Intuicja to wiadomość pochodzenia pozarozumowego. Człowiek może w przeciwieństwie do zwierzęcia decydować czy podążać za swoim rozumem, czy za intuicją- może też podążać za ich kombinacją.

Zdolności intuicyjne posiada każdy, jednak na skutek ewolucyjnego korzystania z rozumu, intuicja jest tłumiona i często prawie w zaniku.

Człowiek świadomy ma jednak dostęp do wszystkich źródeł wiedzy. Może on zatem przypomnieć i rozwinąć zdolności intuicyjne oraz duchową dojrzałość, aby ponownie odbierać intuicję w sposób świadomy.

Trudność, aby zaufać niezidentyfikowanym bliżej błyskom myśli lub myślom niezwykłym, polega po prostu na tym, że intuicja może sprzeciwiać się rozumowi, emocjom i przyzwyczajeniom. Należy rozważyć, którą drogą podążyć.

Emocje mają tendencję do wybierania drogi najwygodniejszej; rozum wysuwa argumenty, często obalające przesłanie intuicji. Którą drogą podążyć wybieramy sami. Z doświadczenia wiem, że tak samo automatycznie i bezświadomie można podążać drogą myśli, co i drogą intuicji. Obie drogi mogą zaprowadzić w ślepy zaułek- i wiedza o tym też jest elementem świadomości.

Rozumienie mechanizmów intuicji, pozwala na świadome korzystanie z dawnych atawistycznych możliwości, umiejętności takich jak wyczuwanie pól energoinformacyjnych, telepatia, jasnowidzenie, jasnosłyszenie. Jedynie jasnomyślenie nie należy do atawizmów i jest dorobkiem ewolucyjnym, dostępnym ludzkości dopiero od 2 tysięcy lat.

Przeżywanie przyszłych sytuacji, odczuwanie myśli innych ludzi i mentalne przekazywanie swoich myśli jest całkiem normalne dla kogoś, kto zdaje się na swój wewnętrzny potencjał.

Jeśli w swoim życiu stworzymy przestrzeń do rozwoju intuicji lub telepatii, będziemy mogli następnie wykonać krok do nowoczesnej intuicji zgodnej z duchem dzisiejszych czasów- do jasnomyślenia.

Nie będzie już żadnych pytań, bo będziemy prowadzeni przez życie. Wszystko będzie harmonizowało, wszystko będzie zestrojone. . ale to przyszłość, cel naszej ewolucji.

Nasz rozum wykrywa tylko część całości- wykorzystując tylko część sił, można osiągnąć tylko część sukcesu.

Fizyka naucza dzisiaj, że naszymi oczami możemy postrzegać tylko 8 procent istniejącego widma promieniowania, a więc dopóki ograniczamy się tylko do tego co widoczne, dopóty nie widzimy 92 procent rzeczywistości.

Mimo to w dzisiejszych czasach powszechnie wierzy się, że korzystając jedynie z wysoce zaawansowanych wynalazków techniki, można się wznieść ponad prawa natury. Stało się jednak jasnym, że droga ta zaprowadziła tak myślących w ślepy zaułek. Coraz więcej katastrof naturalnych, pogorszenie gospodarczej sytuacji na świecie, rosnąca liczba wojen są dowodem na to, że problemy ludzkości nie zostaną rozwiązane dzięki ograniczonemu rozumowi i że raczej należy dążyć do dalszego rozwoju duchowego i do dalszego rozwoju świadomego, pełnego rozumu.

Patrząc na stan dzisiejszego świata widzimy, że ograniczony rozum nie może być właściwą drogą do poprawy jakości życia i stworzenia życia pełniejszego i szczęśliwszego.

Gdy człowiek uaktywnia i stosuje wszystkie swoje zdolności, wtedy następuje pozytywna zmiana na wszystkich płaszczyznach.

Kosztem pozbycia się instynktu odkryliśmy rozum, rozwinęliśmy go, wytrenowaliśmy i daliśmy mu w naszym życiu tyle przestrzeni, że w wyobraźni dla innych zdolności nie zostało już prawie w ogóle miejsca. Dziś nadszedł czas, aby przywrócić równowagę pomiędzy starym i nowym- bowiem prawdziwy rozum umie docenić każde źródło wiadomości.

Choć od stuleci wpajane są nam fizyczne teorie i eksperymenty, to materialistyczny obraz świata nam się rozmywa. Musimy przygotować się do wejścia w całkowicie nieznany świat.

Dzięki intuicji będziemy mogli rozpoznawać rzeczy i robić doświadczenia, które są pozornie całkowicie sprzeczne z materialistycznym widzeniem świata. Jeśli coś jest sprzeczne z naturą, to znaczy, że jest błędnie rozumiane. Jeśli współczesna nauka nie rozumie zjawisk nazywanych przez nią paranormalnymi to znaczy, ze sama względem świata i rzeczywistości jest paranormalna- pozbawiona świadomości i rozumu.

Jeśli naszym życiem kieruje tylko intelekt, to będziemy doświadczać wyroków ślepego losy- związki karmy księżycowej poniosą nas tam, gdzie życie da solidną nauczkę.

Świadomość, to wiedza na temat zasad karmy słonecznej i nieodwracalności wyroków karmy księżycowej. Świadomość to podróż swoją własną droga, oświetloną wewnętrznym słońcem, jasną nawet wówczas, gdy wiedzie przez księżycowe wyboje.

Rozpoznanie własnej prawdy nie jest łatwe, gdyż nie posiada ona żadnej formy, nie można jej znaleźć w określonym miejscu, lecz obcena jest we wszystkim - jest wszędzie.

Gdy zaczniesz być świadomym ujrzysz prawdę o sobie wypisaną wokół Ciebie. To tak, jakby na każdym płocie, na każdym budynku była wypisana prawda o Tobie. Gdy to zaczniesz dostrzegać, przestaniesz się bać prawdy, przyjmiesz ją jako coś powszechnie znanego i nieodwracalnego i staniesz się tym samym wolnym. Wolność jest wszystkim, a tam gdzie jej brak, nie ma też i miłości.

Gdy dotrzesz do świadomości, to znowu będziesz bezpośrednio postrzegać prawdę i rzeczywistość.

Taki jest właśnie cel warsztatów Neurotransgresji na które zapraszam wszystkich tych, dla których nie wystarcza już tylko wiedza i logiczne myślenie. Zapraszam tych, którzy chcą rozwijać swoje zdolności intuicyjne i wiedzą, że będą one pożądane i coraz bardziej wymagane w przyszłości.

Często ważne decyzje dotyczące przyszłości będziesz zmuszony podejmować w ciągu sekundy, chociaż w danym momencie będziesz dysponować zbyt małą ilością potrzebnych danych. Właśnie wtedy użyjesz swojej zdolności intuicyjnej, która jest jak zapalająca iskra, przezorna przepowiednia, twórcza siła, kreatywna energia, kluczowy element przy odkryciach i decyzjach, doradca w życiu codziennym.

Zapewne nie każdy spontaniczny pomysł, nie każdy błysk natchnienia jest intuicją.

Leczy, gdy rozwiniemy swoje zdolności intuicyjne, to w decydującym momencie dokładnie będziemy wiedzieli, czy chodzi o intuicję, czy też sprzedany nam za duże pieniądze podprogowy destrukcyjny program.

Intuicyjnie będziemy wiedzieć, czy w danym momencie powinniśmy być aktywni, czy tez będzie lepiej poczekać.

Będziemy wiedzieć, kiedy czas dojrzewa: dobre żniwo może zbierać ten kto siał, gdy czas był ku temu właściwy.

Właśnie teraz nadszedł ten właściwy czas. Przyjmij więc wyzwanie, zacznij rozwijać swoje wszystkie zdolności, aby stać się tym, kim naprawdę jesteś i wydobywać wszystko, co jest do wydobycia w każdej sytuacji.

W człowieka wstępuje nowe życie, gdy pojmuje prawdę wyprzedzającą fakty, gdy poznaje intuicje, telepatię. Potem staje wobec zjawisk życia i mówi: teraz nie tylko rozumiem to co jest, ale to co jest staje się dla mnie jasne, ponieważ wiedziałem już o tym wcześniej.

Człowiek taki staje się twórcą przyszłości. Gdy czyni swą własnością nie tylko prawdy zdobyte wyłącznie myśleniem opartym na świecie zewnętrznym, oparte na doświadczonych wzorach, ale także prawdy zdobyte myśleniem wyprzedzającym fakty.

To wtedy rozciąga siłę swojej świadomości od teraźniejszości aż do przyszłości.

Prawdy zdobyte twórczym myśleniem mają wyzwalającą siłę i wyznaczają człowiekowi we wszechświecie takie miejsce, że może powiedzieć o sobie: współtworzę wraz z Tym, co stwarza przyszłość.