Werner Heisenberg jeden z ojców fizyki kwantowej stwierdził, że kwantowa funkcja falowa ukryta za fizyczną rzeczywistością reprezentuje niemożliwą do zmierzenia tendencję kierowania rzeczywistością. Mniej skomplikowane sformułowanie Aborygenów dowodzi, że świat zaistniał w Epoce Snów (DreamTime - Tjukurpa). Siła ciszy jest ideą oraz doświadczeniem pierwotnych źródeł zdarzeń.

Medytacja świadomości

Ucząc się Nowej Świadomości uczysz się potencjalnej umiejętności kierowania rzeczywistością.

Medytacja - etym. – łac. meditatio, l.poj.‚ rozwaga; namysł; nawyk, od meditari‚ myśleć; roztrząsać; uczyć się, …

Umysł ludzki często bywa jak dziki rumak, którego jedną z głównych cech jest niezależność i nieustanny ruch - od jednej myśli do drugiej… od jednego uczucia do kolejnego. Celem medytacji jest okiełznanie tego dzikiego zwierza. Nieokiełznany umysł ze względu na ciągłą pracę szybko się męczy i staje się mało efektywny. Gdy nad nim zapanujesz, staje się największym przyjacielem, przewodnikiem i nauczycielem tego, jak postępować, aby życie ziemskie było najcenniejszym z doświadczeń.

Medytacja jest najdoskonalszym narzędziem, które prowadzi do zrozumienia siebie i całego świata. Jest zarówno czymś bardzo prostym, jak i czymś niezwykle trudnym.

Medytacja to skupienie świadomości na idei (pojawiającej się spontanicznie, lub wykreowanej). Polega na wykluczeniu mentalnego błądzenia i myślenia na inne tematy.

Praktyka pozwala osiągnąć zdolność koncentracji jednoprzedmiotowej tak, że wybrana idea wypełnia pole świadomości bez jakichkolwiek zakłóceń.

Zazwyczaj ludzie uważają, że to oni decydują o postrzeganiu obiektów. Kiedy jednak dokonasz introspekcji i pomedytujesz nad tym to odkryjesz, że to myśli flirtują z Tobą. W ten sposób poznasz moce, nad którymi powinieneś zapanować.

Ćwiczenia:

  • Ideą medytacji może być obserwowanie pojawiających się myśli, ale już nie podążanie za nimi.
  • Medytacją może być też koncentracja na własnym oddechu.
  • Innym ćwiczeniem jest utrzymanie w polu świadomości tego, co nazywamy miłością, spokojem, radością, wewnętrznym uśmiechem.
  • Kolejnym przedmiotem medytacji może być np. stan pustki.

 

brain

Zazwyczaj medytacja nie jest celem samym w sobie, ale drogą, czy też narzędziem, do osiągnięcia zamierzonego celu - poprzez intensywne i zdyscyplinowane wykorzystanie swoich zasobów wewnętrznych. Różne tradycje medytacji wykazują wiele wspólnych elementów na poziomie technologii, często jednak różnią się w temacie wytyczanego celu, który ma osiągnąć praktykujący.

Nadrzędnym celem jest: relaks, pozytywny stan ducha, poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego, osiągnięcie pełnej kontroli nad swoim ciałem i umysłem, itp.

Badania naukowe dowodzą, iż bezpośrednimi, fizjologicznymi skutkami medytacji są między innymi: zmniejszone ciśnienie krwi i tętno, i zmniejszona częstotliwość fal mózgowych. Równie istotnymi skutkami psychologicznymi są: wzmocnienie świadomości, poczucie harmonii umysłu, zwiększona zdolność koncentracji, zmniejszona podatność na stres oraz podwyższony poziom energii życiowej.

Ośmiostopniowa ścieżka jogi wg systemu Patańjdźalego (III w n.e.)

1. Yama – zakazy moralne
2. Niyama – nakazy moralne
3. Asana – praca z ciałem
4. Pranajama – praca z oddechem
5. Pratyahara – wycofanie zmysłów
6. Dharana – koncentracja
7. Dhyana – medytacja
8. Samadhi – kontemplacja

Poprzez Yame i Niyame Patańjdźali przekazuje zasady karmy - wykonaj działanie A, a osiągniesz efekt B, co uczy rozważnego i przemyślanego używania środków/zasad do osiągnięcia określonego celu.

W prezentowanym modelu występuje osiem aspektów praktyki, z których większość może być nazwana medytacją, jeśli stosujemy szeroki zakres znaczeniowy tego wyrazu, lecz tylko jeden aspekt Dhyana określa zawężone znaczenie tego wyrazu.

W tym momencie oprócz nowego rozumienia słowa medytacja pojawiają się kolejne niezdefiniowane wyrazy: koncentracja i kontemplacja.

Ja rozumiem te słowa tak:

  • medytacja, jest to utożsamienie się z ideą na poziomie emocjonalnym
  • koncentracja, jest to utożsamienie się z ideą na poziomie mentalnym
  • kontemplacja, jest to rozważanie idei na wszystkich poziomach, fizycznym, emocjonalnym i mentalnym. Jest to pozwolenie na flirt z ideą - przy jednoczesnym kierowaniu tokiem rozważań, jak i otwieraniu się na płynące informacje od samej idei.

Medytacja pozwala nie tyle na wyciszenie umysłu, co na wygnanie z niego emocji, które wciskają się tam, gdzie w dzisiejszych czasach zazwyczaj jest nadal pusto.

Koncentracja pozwala utrzymać emocje pod kontrolą, medytacja otwiera na przekaz zewnętrzny, a kontemplacja pozwala umysłowi uczyć się tego, do czego został człowiekowi dany, czyli otwarcia na przekaz wewnętrzny, zwany tez czasami kosmicznym hologramem.

Holograficzna teoria umysłu opiera się na nowych paradygmatach oraz badaniach funkcji mózgu i ich związków z doświadczeniami transcendentnymi. Ma ona również powiązania z fizyką kwantową. Pionierem awangardowych badań prowadzonych na Uniwersytecie w Stanford był neurochirurg Karl Pribram, który sformułował hipotezę holograficznego funkcjonowania mózgu.

„Hologram jest szczególnego rodzaju systemem optycznego przechowywania informacji, którego działanie najlepiej wyjaśnia następujący przykład. Jeśli wykonamy holograficzne zdjęcie konia i usuniemy z niego jakiś fragment, np. głowę, po czym powiększymy ten fragment do rozmiarów całego obrazu, wówczas to, co otrzymamy, nie będzie powiększoną głową konia, lecz wizerunkiem całego zwierzęcia. Inaczej mówiąc, każda część obrazu zawiera w sobie cały obraz w formie skondensowanej. Część jest zawarta w całości, a całość w każdej części, mamy wiec do czynienia z jednością w wielości i wielością w jedności” (Ken Wilber, The Holographic Paradigm, New Science Library, Boulder, Co.1982)

Wynika z tego tekstu, że dowolna część hologramu świadomości pozwala w pełni zrekonstruować całokształt. Teoretycznie każdy fragment twojego lub innej osoby życia ma w sobie ślad, który mógłby być wykorzystany do bezpośredniego kontaktu na jakimś poziomie.

atom_model_03

Paradygmat holograficzny powiązany z teoriami fizyki kwantowej dowodzi, że wszelka materia składa się z pewnych pakietów energii zwanymi kwantami. Z takich właśnie form energii zbudowane są atomy reagujące rezonansem na określone częstotliwości. Każdy atom ma inną częstotliwość, dlatego każdą rzecz i osobę charakteryzują jej własne częstotliwości (aura)- unikalne i niepowtarzalne jak odciski palców czy też płatki śniegu.

Skoro każda rzecz, czy też osoba, posiada sobie tylko właściwą charakterystykę, to musi też istnieć związek współodczuwania między całością i wszystkimi jej częściami. Istnieje pokrewieństwo i empatyczny rezonans z całością struktury każdej rzeczy, czy też osoby.

Teorie holograficzne i odkrycia fizyki kwantowej pomagają zrozumieć mechanizm doświadczeń transcendentnych, a w szczególności niektórych zjawisk parapsychicznych, takich jak telepatia, czy nawet reinkarnacja.

Teoria holograficzna wzbogaca i rozszerza tradycyjne koncepcje fizjologii mózgu. W jej świetle zaczynają nabierać sensu zjawiska, które kiedyś środowiska naukowe traktowały ze sceptyzmem. Koncepcja ta nie podważa wiedzy na temat mózgu, natomiast rzuca nowe światło na mechanizmy ludzkiej percepcji oraz pozwala zrozumieć, jak można postrzegać i wiedzieć znacznie więcej.

Wszystkie obrazy, symbole i idee mają powiązania z archetypowymi energiami wszechświata. Umysł podświadomy monitoruje je i pośredniczy w ich grze w naszym indywidualnym życiu. Na poziomie medytacyjnym kontakt z energią archetypów pobudza wizje, impresje, odczucia, przeczucia i innego rodzaju wglądy intuicyjne. Kiedy przedmiotem medytacji są idee i obrazy doskonałego zdrowia, wówczas zwiększa się dynamika tych energii w życiu.

Posługując się twórczą wyobraźnią w medytacji (autohipnoza) doskonalisz percepcyjne zdolności umysłu. Koncentrując regularnie uwagę na wybranej idei lub obrazie, utożsamiasz się psychicznie z tym obiektem w coraz większym i wyraźniejszym stopniu. Na tym polega aktywny, twórczy aspekt medytowania. Stajesz się tym, czemu intensywnie i systematycznie poświęcasz uwagę.

 

tantra_yabyum

W buddyzmie tybetańskim rolę identyfikatorów z mocami pełnią tanki - wizerunki bóstw lub psychicznych, ewentualnie emocjonalnych aspektów.

 

Zrównoważenie poprzez medytację i uaktywnienie jednoczesnej pracy dwóch półkul mózgowych (logicznej i emocjonalnej) prowadzi do powstania nowej jakości świadomości, i sposobu pojmowania rzeczywistości. Synchronizacja półkulowa ułatwia przyswajanie wszelkich informacji i przyśpiesza naukę przy jednoczesnym zachowaniu świadomej kontroli wyższych percepcji, w tym także natury parapsychicznych zmysłów duchowych.

Dochodzenie do konkretnego wglądu lub wniosku jest pomocne oraz interesujące, ale to, co ma największe dla nas znaczenie, to sama praktyka świadomości, oraz umiejętność dostępu do hiperprzestrzeni, rozszerzone poczucie rzeczywistości.

Umiejętność skupienia uwagi, która postrzega następstwo każdej chwili, prowadzi do coraz spójniejszego stylu życia. Stajesz się w coraz większym stopniu sobą, sobą prawdziwym, wolnym od obcych wpływów.

Z medytacji korzysta się też w praktyce jogi tantrycznej. W Indiach energia tworzenia nazywana jest sat-czi-ananda (Śakti kundalini). Adept tantry hinduskiej rozbudza energię sat i wnosi ją poprzez kolejne ośrodki zarządzające poszczególnymi funkcjami życiowymi zwane czakrami, osiągając szczyt głowy, co powoduje połączenie osobowości adepta z nieskończonym bytem - atmanem.

„Jeśli spojrzeć w głąb siebie, to mamy do czynienia nie tylko z dwoma światami, ale z niewyrażoną liczbą światów. Można to rozumieć w taki sposób, że ktoś żyje w świecie zewnętrznym, podczas gdy druga osoba w dwóch światach, zaś trzecia może żyć w wielu światach jednocześnie… Gdyby zapytać, gdzie się znajdują te światy, czy w niebie, czy pod ziemią, to odpowiedź by brzmiała: Wszystkie światy są tam, gdzie ty jesteś”. (Iniyat Khan, sufijski mistyk żyjący na początku XXw)

W ujęciu Nowej Świadomości nie jesteś ani chory, ani zdrowy, młody czy stary, jesteś po prostu na ścieżce, której intencji jeszcze sobie nie uświadamiasz.

Warsztaty

Rozbudzenie i wzmocnienie umiejętności odczytywania informacji techniką koncentracji na obiekcie wymaga tylko dziesięciu minut twórczej medytacji dziennie. Codzienna praktyka medytacyjna kontynuowana przez trzy miesiące daje zdumiewające rezultaty. Później, w okresie kolejnych trzech miesięcy można się ograniczyć do jednej lub kilku sesji tygodniowo w celu utrwalenia i wzmocnienia zdobytych umiejętności.

Naukę technik tego swojego rodzaju jasnowidzenia prezentuję na warsztatach Hipnoza a telepatia i jasnowidzenie.

Na pewno słyszałeś o tym, że niektóre osoby potrafią opowiedzieć szczegóły z życia innych, nieznanych wcześniej im osób. Potrafią określić cechy charakteru oraz powiedzieć, jak wygląda ich mieszkanie. Potrafią opisać zdarzenia z ich dzieciństwa. Czy to są tylko mity? Możesz tak uważać, możesz też się przekonać, że to jest prawdą!

Warsztaty te są okazją dla menedżerów firm do wykorzystania intuicji w biznesie; są okazją dla osób prywatnych do nauczenia się świadomego kierowania swoim losem; są okazją dla wszelkiego rodzaju wróżek i mediów do doskonalenia technik telepatii i jasnowidzenia. Podczas warsztatu poznasz techniki skrzętnie ukrywanie przez służby specjalne dla potrzeb wywiadu mentalnego.


Rezerwacja miejsc - poprzez niżej zamieszczoną tabelę formularza.
Proszę pamiętaj o wpisaniu podstawowych informacji:

Aby poznać więcej szczegółów lub zgłosić swój akces do Szkoły Naturopatii Zawodowej wypełnij poniższy formularz.