• Tytuł przelewu: Bioenergoterapia online
 • Kwota do zapłacenia: 2870zł

Bioenergoterapia jest uznaną formą terapii, pozwalającą w naturalny sposób uaktywnić procesy samouzdrawiania organizmów. Jest to całokształt nieinwazyjnych metod oddziaływania na organizm drogą wyrównania energetyki człowieka. Ma na celu eliminację stanu chorobowego, oczyszczenie ze złogów, regenerację uszkodzonych tkanek, przywrócenie sprawności funkcjonalnej poszczególnych narządów.

Bioenergoterapia jest zawodem w rozumieniu Ustawy o zawodach, oraz zawodem rzemieślniczym. Po pozytywnym zakończeniu naszego szkolenia absolwenci uzyskują prawo do stanięcia przed państwową komisją Izby Rzemieślniczej, a po zdaniu egzaminu uzyskują prawo do zawodowego wykonywania bioenergoterapii w krajach Unii Europejskiej (EuroPass).

 

Szkoła Bioenergoterapii

- bioenergoterapia on-line bez egzaminów (dla tych, co brak im czasu lub są zagranicą)

 • kurs eksternistyczny on-line 160 godzin. Całość kursu prowadzona jest poprzez platformę edukacyjną. Cena pakietu to 2870 zł. Przeznaczony jest dla osób, które chciały by się doskonalić w tym kierunku, ale niestety nie mogą uczestniczyć w zjazdach praktycznych. Pakiet składa się z bogatego materiału w postaci wykładów, prezentacji i nagrań filmowych. 
  • podstawy energoterapii
  • czakroterapia
  • bioenergoterapia klasyczna
  • podstawy anatomii i fizjologii
  • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (w teorii)

Uwaga! od 1-go stycznia 2013 zaszły zmiany w szkolnictwie zawodowym - zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 września 2012 (Dz.U. 2012 poz. 1117) aby otrzymać pozwolenie na stanięcie przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej trzeba spełnić odpowiednie warunki i posiadać:

§6 pkt 2

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz
 • zaświadczenie ukończenia kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin.

Nasza firmy jest placówką kształcenia ustawicznego i wydajemy na wszystkie nasze kursy odpowiednie zaświadczenia wg wymaganego wzoru Ministra Edukacji Narodowej.

Ważne!

Te zaświadczenia są gwarancją, że uczysz się u najlepszych a dokumenty spełniają wymogi stawiane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Rodzaje szkoleń bioenergoterapii

Przewaga naszego szkolnictwa nad szkoleniami innych firm polega na tym, że szkolenie dostosowujemy do Twoich potrzeb oferując zestawy poszerzone o moduły online- dzięki temu masz nieustanny dostęp do materiałów i możesz się uczyć dodatkowo w odpowiednim dla Ciebie czasie. To dostęp do najnowszych technik, bogatego materiału video, medytacji, procedur, wyjaśnień,....

Do dyspozycji mamy różne formy nauki

 

Jest również możliwość poszerzenia swojej wiedzy o anatomię i fizjologię i uzyskać kolejne zaświadczenie wg MEN w zakresie przygotowania medycznego do zawodu terapeuty.

Nasi absolwenci są pod względem przygotowania zawodowego bardziej wszechstronnymi terapeutami. 

 

Nasze szkolenia mają akceptację Cechu Naturoterapeutów i Hipnotyzerów, a absolwenci mogą skorzystać z profesjonalnego ubezpieczenia dla terapeutów.

 

Zgłoszenie

.........................

 

forma pozaszkolna- zwrot odnoszący się nie do placówek oświaty publicznej, lecz do placówek oświaty niepublicznej