• Tytuł przelewu: Bioenergoterapia praktyczna
  • Konto do przelewu: Szkoła
  • Data szkolenia (początek): 09-06-23
  • Kwota do zapłacenia: 1370

Bioenergoterapia jest zawodem w rozumieniu Ustawy o zawodach, oraz zawodem rzemieślniczym. Po pozytywnym zakończeniu  szkolenia absolwenci uzyskują prawo do stanięcia przed państwową komisją Izby Rzemieślniczej, a po zdaniu egzaminu uzyskują prawo do zawodowego wykonywania bioenergoterapii w krajach Unii Europejskiej (EuroPass). Informację o najbliższym egzaminie znajdziesz TU. Przez cały czas przygotowania i egzaminów zapewniamy opiekę i pomoc. Masz jakiekolwiek pytania, pisz poprzez formularz kontaktowy

Szkoła Bioenergoterapii

Uwaga! od 1-go stycznia 2013 zaszły zmiany w szkolnictwie zawodowym - zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 września 2012 (Dz.U. 2012 poz. 1117) aby otrzymać pozwolenie na stanięcie przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej trzeba spełnić odpowiednie warunki i posiadać:

§6 pkt 2

  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz
  • zaświadczenie ukończenia kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin.

Nasza firmy jest placówką kształcenia ustawicznego i wydajemy na wszystkie nasze kursy odpowiednie zaświadczenia wg wymaganego wzoru Ministra Edukacji Narodowej.

Ważne!

Te zaświadczenia są gwarancją, że uczysz się u najlepszych a dokumenty spełniają wymogi stawiane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Bioenergoterapia praktyczna

Zapraszam na trzydniowy intensywny kurs bioenergoterapii, który jest zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych. Poznasz na nim techniki ochronne, zabezpieczenia oraz techniki operowania bioenergią.

ZMIANA TERMINU NA: 7-9 czerwca 2024

Cena: 1370zł

Miejsce: 05-825 Grodzisk Maz. ul.Spółdzielcza 4 (centrum)

piątek 15:00-20:00
sobota 10:00-18:00
niedziela 10:00-15:00 

Zgłoszenie

Ponieważ jestem na wyjeździe, zgłoszenia dokonaj proszę  wysyłając sms na nr 500.110.251

podając Imię i Nazwisko, nr tel. komórkowego, adres mailowy - otrzymasz informacje zwrotne.  

Paradygmat bioenergoterapii

Reguła Le Chateliera-Brauna: jeżeli układ znajdujący się w stanie równowagi zostanie z niej wytrącony, zachowa się tak, by przywrócić utraconą równowagę. Zdrowe układy żywe (organizmy) znajdują się w stanie równowagi, z której wytrąca je choroba. Organizm zwalcza chorobę, przywracając równowagę. Zatem uzdrawianie tak jak i leczenie polega na wspomaganiu organizmu w przywracaniu stanu równowagi.

Ponieważ przywrócenie równowagi organizmu jest najłatwiejsze przy małych odchyleniach od stanu równowagi, uzdrawianie bioenergetyczne jest szczególnie skuteczne w początkowych stanach chorobowych lub jednostkach chorobowych, które nie doprowadzają organizmu do stanów nieodwracalnych.

W powyższym ujęciu bioenergoterapia jest terapią systemową – środki, jakimi się posługuje, nie działają bezpośrednio na przyczyny (np. bakterie, wirusy, toksyny), ale w specyficzny sposób pobudzają mechanizmy regulacyjne i układ odpornościowy organizmu. Stąd największe zainteresowanie bioenergoterapią u osób ceniących prewencję i szybkie reagowanie.

Zanotowano też bardzo dużo przypadków uzdrowień ze stanów krytycznych, co trudniej jest już wyjaśnić i zrozumieć.

Jak działa bioenergoterapia trudno wyrokować, być może efekt ten  przypomina znaną w mikroświecie teleportację kwantową - gdy stan (polaryzacja) fotonu przenosi się na inny odległy foton. W konsekwencji istnieje – co najmniej w kwantowym obszarze – możliwość przeniesienia właściwości jednego obiektu na inny. Oznacza to, że właściwości obiektu nie stanowią jego immanentnej charakterystyki. Badania pozostawiamy jednak naukowcom wierząc w ich dobre intencje.

Dla mnie bioenergoterapia nadal pozostaje fenomenem, który prowadzi do uzdrawiania.

Możliwość istnienia kwantowej teleportacji przewidzieli: C. H. Bennett, G. Brassard, C. Crépeau, R. Jozsa, A. Peres, W. K. Wootters, Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein- Podolsky-Rosen channels, Physical Review Letters 70:1993, str. 1895-1899, natomiast eksperymentalnie została ona dowiedziona przez: D. Bouwmeester, J.W. Pan, K. Mattle, M. Eibl, H. Weinfurter, A. Zeilinger,Experimental quantum teleportation, Nature 390: 1997, str. 575-579.