Zdrowie to dynamiczny proces, w którym indywidualny dobrostan psychiczny i biologiczny człowieka wynika z braku choroby i braku niedomagań.

Zdrowie to proces wzajemnych uwarunkowań w relacji organizm - psychika, pozwalający w wyniku braku choroby utrzymać równowagę pomędzy tym, co materialne jak i tym, co wynika z pragnień duszy.

Zdrowie to potencjał zdolności przystosowania się organizmu i psychiki do wymogów środowiska.

We współczesnym świecie małżeństwo wymaga promocji. Małżeństwo jak i każdy stały związek w którym ludzie chcą wspólnie żyć w zdrowiu i zadowoleniu. Dlatego też dla stałych par oraz najbliższych członków rodziny wprowadzam zniżkę na nasze warsztaty - nie rób sam, co można we dwoje.

Ważnym elementem promocji zdrowia jest edukacja zdrowotna. Edukacja zdrowotna pozwala odkryć jakie działania służą zdrowiu. Promocja zdrowia bywa utożsamiana z podejmowaniem wielu różnorodnych działań popularyzujących zdrowy tryb życia (diety, sport, treningi umysłu), ale często zapomina się o harmonii duszy. Podczas naszych szkoleń staramy się upowszechniać takie podejścia w promocji zdrowia, które służą wprowadzaniu rzeczywistych pozytywnych zmian w ciele i w psychice.

 

Cena dla stałych par (małżeństwa)

Cena dla stałych par jest praktycznie symboliczna – druga osoba może brać czynny odział po niższych kosztach.

 - zniżka dla współmałżonka 50% ceny warsztatów

Warsztaty objęte dodatkową promocją:

Bioenergoterapia cena dla pary 1770zł (jeden certyfikat)