pixel Cech NiH (lista pełna)

Białowieża- workszop z duchami

 

Planujemy wyjazd do miejsc mocy w Białowieży- wyjazd planowany jest popołudniem 19-go, a powrót po południu 21-go października.

Odpłatność organizacyjna wynosi:

  • dla członków kursu telepatii i jasnowidzenia 17-19 października- 50zł
  • dla pozostałych osób 100zł

Opłata pokrywa sprawy organizacyjne, a dojazd, wyżywienie, noclegi oraz inne koszty każdy pokrywa we własnym zakresie.

Przewidywane koszty własne:

  • noclegi- 20-30zł / noc
  • wyżywienie 0-50zł / dzień
  • dojazd- samochodami, więc jeśli jednym samochodem pojadą 4 osoby, to orientacyjny koszt z Warszawy do Białowieży wyniesie tą podgrupę 1/4 z 250zł
  • inne nieprzewidziane wydatki jak zakup miodu, grzybków w occie, lub...sauny- do 100zł
  • wizyta u szeptunki 0-100zł

Co gwarantujemy?

  • Świeże powietrze Białowieskiej Puszczy
  • Odwiedzenie kilku miejsc mocy i praca z energiami (jeśli weźmiesz wahadło oraz notatnik, będziesz mógł zrobić badania, a jeśli zabierzesz ze sobą aparat fotograficzny, przywieziesz pokaźny plik niecodziennych zdjęć)
  • gwarantujemy również niespodzianki, jak to zawsze bywa, gdy wszystko tworzy się pod wpływem chwili

Zgłoszenia proszę wpisywać jako komentarze na dole strony- tu też możecie ustalić pomiędzy sobą, kto dysponuje samochodem i kogo może ze sobą zabrać.

Zapraszam :)

O Białowieży

Ślady obecności człowieka na terenie dzisiejszego obszaru leśnego Puszczy Białowieskiej wskazują, że osadnictwo istniało tu na wiele tysięcy lat przed powstaniem państwa polskiego. Najstarsze ślady obecności ludzkiej pochodzą z neolitu, mają więc około 5 tysięcy lat. W roku 1827 w uroczysku Stara Białowieża odkryto cmentarzysko szkieletowe płaskie, zaś do roku 1976 zinwentaryzowano na terenie Białowieskiego Parku Narodowego ponad 30 stanowisk kurhanów.

Około 500 metrów za Białowieżą, w kierunku Hajnówki, można zjechać w lewo na oznakowany szlak. Drewniana statua wskazuje drogę do oddalonego o 4 km Miejsca mocy.

To miejsce mocy odkryte zostało przez przypadek w styczniu 1993 roku przez trójkę białowieżan (Sergiusz Tarasiewicz, Borys Russko, Piotr Bajko), którzy poszukiwali w tym miejscu niedużego pomnika, upamiętniającego śmierć robotnika naprawiającego zniszczoną przez Niemców w 1944 roku przebiegającą w pobliżu linię kolejową Hajnówka-Białowieża. Poszukujący zwrócili uwagę na szczególnie pozytywne odczucia, jakich doświadczyli wchodząc na niewielką polankę. Na wiosnę 1994 roku uroczysko odwiedził znany radiesteta i geomanta Leszek Matela z Białegostoku. Orzekł on, że jest to tzw. miejsce mocy. Pomierzone tutaj promieniowanie elektromagnetyczne wyraźnie jest podwyższone w stosunku do otoczenia. We wrześniu 1994 roku zakątek ten zbadał również radiesteta i bioenergoterapeuta Andrzej Ciupek z Kalisza, który stwierdził, że jest to punkt silniej oddziaływujący niż Jasna Góra, którą wcześniej przebadał. Ustępuje mu również Święta Góra Grabarka - prawosławny odpowiednik Jasnej Góry. Miejsce w oddziale 495 jest charakterystyczne ze względu na duże skupisko rozwidlających się u swej podstawy drzew różnych gatunków. Najwyraźniej w układach genów rosnących tutaj dębów, brzóz, sosen i świerków nastąpiły jakieś zakłócenia. Ciekawym też jest fakt, że rozwidlenia występują nie tylko u starych, około stuletnich drzew, ale także u młodych - kilkunastoletnich. Sporo tutaj także głogów oraz pojedynczych jabłoni i grusz - gatunków raczej nie występujących w lasach. Nietrudno dostrzec także duże kamienie, których jest tu sporo, przy czym ułożone są w jakiś przemyślany sposób. W centrum tego kamiennego układu, znajdującego się na kolistym, lekkim wywyższeniu o średnicy kilkunastu metrów, znajduje się pod kilkunastocentymetrową warstwą próchnicy warstwa drobniejszych kamieni, ułożonych luźno obok siebie. Być może jest to miejsce dawnych obrzędów pogańskich.

W lesie, tuż za Dąbrową, gdzie stoją ostatnie teremiszczańskie domy łatwo można trafić na charakterystyczną linię pagórków. To kurhany – grobowce najstarszych tutejszych mieszkańców, po których pozostał ślad. Podczas badań archeologicznych w Teremiskach prowadzonych w latach 2003-2006 w kurhanach odkryto między innymi 79 fragmentów ceramiki datowanych na wczesną epokę żelaza. Badacze uznali je za świadectwo istnienia już w tym czasie osady nad rzeką Łutownią. Ponadto w kurhanach odnaleziono również 73 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, węgle drzewne oraz fragmenty przepalonych kości ludzkich. Zdaniem naukowców są to pozostałości darów grobowych. Kurhany, w których je znaleziono datowane są na przełom IX i X wieku. Było to prawdopodobnie cmentarzysko mieszkańców, istniejącej w tym samym czasie, osady w Starej Białowieży.

Według Tomka Samojkika na terenie Puszczy Białowieskiej zlokalizowanych jest 5 tego typu cmentarzysk, datowanych między II a XII wiekiem. Uważa on, że duża liczba podobnych obiektów rozsianych po Puszczy Białowieskiej i do tej pory również branych za kurhany, to ślady przemysłowego użytkowania lasu z XVIII wieku: smolarnie, mielerze (węglarnie) i potażarnie.

 

Kolejne miejsce mocy, które chętnie odwiedzają tubylcy jak i turyści to Krynoczka.

Cerkiew p.w. śś Braci Machabeuszów położona w uroczysku Miednoje w pobliżu obszaru wojskowego magazynu materiałów wybuchowych "Nieznany Bór". Cerkiew pochodzi z roku 1846 chociaż miejsce to ma starszą historię. W pobliżu znajduje się współcześnie wybudowana kapliczka przy studni ze świętą wodą, mającą moc uzdrawiającą, gdy przemywa się nią chore miejsca.

Krynoczka była również miejscem pierwszego cudu, jaki dotknął proroka Aleksandra Daniluka, związanego z prorokiem Ilją (Eliaszem Klimowiczem), jednego z bohaterów kultowego „Wierszalina” Włodzimierza Pawluczuka. Aleksander Daniluk opowiedział Pawluczukowi, jak to właśnie przy cerkwi w Krynoczce, w Puszczy Białowieskiej Bóg po raz pierwszy nasłał mu myśl, że kradzież jest grzechem, i od tej pory zaczęły się kolejne cuda, które zaprowadziły go do proroka Ilji w Grzybowszczyźnie. (Włodzimierz Pawluczuk, „Wierszalin – reportaż o końcu świata” antropologiczny opis mistyków okolic puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej, który stał się inspiracja dla mitu Wierszalina i wielu twórców m.in. J. Grotowskiego, ludzi z kręgu teatru Gardzienice, spektaklu telewizyjnego i supraskiego teatru „Wierszalin” P.Tomaszuka).

 

Jeśli chcesz poznać te miejsca i odwiedzić je wraz ze mną, zapraszam na workszop z duchami

...a jeśli chcesz poznać wynik poprzedniej wyprawy, przeczytaj relację z niej 

było: Dialogi o nauce i duchowości

 

NATURALNA ŁASKA Dialogi o nauce i duchowości

Matthew Fox & Rupert Sheldrake

 Brytyjski biolog, Rupert Sheldrake i amerykański duchowny, Matthew Fox mają wspólne zainteresowanie w sięganiu poza istniejące ograniczenia, zinstytucjonalizowaną naukę i mechanistyczną religię. Obaj wyrażają przekonanie, że u zarania nowego tysiąclecia potrzebna jest nowa wizja łącząca naukę i duchowość.

W przełomowych dialogach zaprezentowanych w książce Naturalna łaska odnajdziemy niezwykłą harmonię między tymi dwoma pozornie przeciwstawnymi obozami. W jaki inny sposób można obudzić nadzieję, jeżeli nie dzięki połączeniu tych dwóch potężnych tradycji, które zostały rozdzielone w XVII wieku?

Odnajdziemy tu nową kosmologię przemawiającą zarówno do naszych serc, jak i umysłów.

było: Kongres Nowej Ery

było: Theoklitos Tsallos- pokaz technik Bowena

 

 

Witam, dla wszystkich, którzy chcą poznać techniki Bowena, lub skorzystać z ich dobrodziejstwa,  jutro 14 marca w godz. 9:00-14:00 w podwarszawskim Milanówku odbędzie się prezentacja. Wstęp wolny. Prowadzenie Theoklitos Tsallos- certyfikowany instruktor Bowtech.

 Informacje o instruktorze

 

było: Zaproszenie na pokaz technik Bowena

Zaproszenie na pokaz technik Bowena

Techniki Bowena

Techniki pracy z powięzią opracowane zostały przez Toma Bowena z
Australii. Uznawane są one za jedną z najefektywniejszych, holistycznych
metod terapeutycznych na świecie. Stosowane są już od z górą czterdziestu
lat, w ponad 25 krajach świata.

było: Zaproszenie na pokaz technik Bowena

Techniki pracy z powięzią opracowane zostały przez Toma Bowena z Australii. Uznawane są one za jedną z najefektywniejszych, holistycznych metod terapeutycznych na świecie. Stosowane są już od z górą czterdziestu lat, w ponad 25 krajach świata.

Zabieg technik Bowena polega na wykonaniu serii charakterystycznych, delikatnych, ale precyzyjnych ruchów na poszczególnych mięśniach, grupach mięśni, ścięgnach lub więzadłach. Bez siłowej manipulacji, jedynie dzięki celowej stymulacji łagodnymi ruchami palców- poprzez ubranie lub bezpośrednio na skórze- wywołane jest drganie, wychwytywane przez receptory znajdujące się w tkance łącznej i powięzi.

Aby nie zakłócać tego procesu konieczne jest wprowadzenie typowych dla techniki Bowena przerw pomiędzy kolejnymi seriami chwytów. Zapraszam na pokaz Technik Bowena w wykonaniu instruktora Theo Tsallosa'a (Grecja). W programie jest część teoretyczna i część praktyczna.

było: Plener malarski - twórcze spotkanie z energią

Być tu i teraz, czyli malarstwo olejne od podstaw.

Czas trwania: 27.08.2010 r. - 29.08.2010 r.  Miejsce: Wojciechów k/Lublina - polska stolica kowalstwa artystycznego

Cena: 550 zł Ilość uczestników: max 14 osób Organizatorzy zapewniają materiały plastyczne i pomoc metodyczną do stworzenia własnego, ciekawego dzieła malarstwa olejnego, noclegi, wyżywienie i atrakcje turystyczne. Dojazd i obiad w niedzielę 29.08 na Starym Mieście w Lublinie- we własnym zakresie. Chcielibyśmy, żeby każdy miał szansę namalować prawdziwy,ciekawyobraz olejny, profesjonalnymi farbami olejnymi, na prawdziwym blejtramie,taki którego się nie powstydzi powiesić na ścianie :) :)

było: Certyfikacyjny Kurs Inicjacji Metody NIA

Naturoterapia

Metoda NIA (Neutral Infection Absorption ) opracowana przez armeńskiego fizyka dr Georga Ashkara jest propozycją naturalnego sposobu na uniknięcie śmierci z powodu raka, AIDS oraz np. na pozbycie się artretyzmu, astmy czy reumatoidalnego zapalenia stawów.

Termin: 1-2 czerwca 2010

Miejsce: Warszawa/Podkowa Leśna, ul. Sępów 14

Patronat: Polski Cech Bioenergoterapeutów oraz NeuroBioTerapeuticum- Grzegorz Halkiew

Prowadzący: Dr George Ashkar i Alex Polanski

Cena 195 zł

Cena szkolenia obejmuje koszty administracyjne, pomocy dydaktycznych (książka dr Ashkara „Pokonać raka raz na zawsze”, DVD merytoryczno-instruktarzowe), materiały aplikacyjne do inicjacji, koszty przyjazdu organizatorów i instruktorów prowadzących kurs, wyżywienie oraz koszty sal szkoleniowych i możliwość noclegu.

Lista zamknięta- brak wolnych miejsc (zapisy na liste rezerwową)

Planowane są następne warsztaty metody NIA dr Ashkara w Warszawie/Podkowie, prosimy o pozostawienie danych kontaktowych, prześlemy zaproszenie i informacje dotyczące terminów.  Kontakt: Katarzyna Kędzierska 511 366 848  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plan warsztatów

1.06.2010:

15.30-16.00 przyjazd uczestników

16.00-17.00 wykład dr Ashkara na temat metody NIA

18.00-19.00 obiado-kolacja

19.30-21.00 zajęcia praktyczne/warsztaty

2.06.2010:

08.00-09.00 śniadanie

09.15-11.00 zajęcia praktyczne/warsztaty

11.00-12.00 prezentacja filmu

12.00-13.00 lunch

13.30-14.00 wręczenie certyfikatów i zakończenie.

Szkolenie jest skierowane w pierwszym rzędzie do osób potrzebujących pomocy, następnie do naturoterapeutów.

 

Każdy uczestnik szkolenia chcący uzyskać certyfikat musi zastosować metodę NIA na sobie.

Personel medyczny i paramedyczny otrzyma certyfikat z upoważnieniem do aplikacji metody wszystkim, którzy wyrażą na to zgodę.

Pozostali otrzymają certyfikaty ukończenia kursu z upoważnieniem do promocji metody i edukacji zainteresowanych.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa można wysłać poprzez poniższy formularz kontaktów- a w odpowiedzi otrzymasz nr. konta bankowego. Wpłata pełnej kwoty 195 zł jest potwierdzeniem wpisania na listę uczestnictwa. Zanim wpłacisz, proszę przemyśl swoją decyzję- wpłaty są bezzwrotne.

Uwaga! Ograniczona ilość miejsc dla osób, które zostały zakwalifikowane.

 

 

Relacja z szkolenia

W salach Neuro Bio Terapeuticum odbył się kurs Metody NIA (Neutral Infection Absorption ) opracowanej przed dr Georga Ashkara. Nad kursem swój patronat roztoczył Polski Cech Bioenergoterapeutów w Warszawie. Metoda popularyzowana jest jako panaceum na groźne choroby naszego wieku, między innymi jako skuteczny środek zwalczający raka. Prawdopodobnie właśnie dlatego pojawiło się na kursie wielu terapeutów chcących poznać zarówno metodę, jej i jej autora.

Wszyscy poddali się profilaktycznie terapii- aby mieć własne, osobiste doświadczenie o jej skuteczności. Metodą tą pozbyć się można oprócz raka również Alzheimera, alergii, astmy jak i wielu innych chorób. Nie można przejść obojętnie wobec metody, która może uratować tysiące żyć.

Dr George E. Ashkar jest fizykiem. Ten prawie osiemdziesięcioletni, spokojnie uśmiechnięty pan siedział przed nami wyprostowany, emanujący życzliwą godnością i dystyngowaną naturalnością. Proces odkrycia metody uzdrawiania z raka w jego ustach zdaje się być bardzo prosty. Słuchaliśmy z głębokim zainteresowaniem tej spokojnej opowieści o pierwszych próbach, zdobywaniu doświadczenia o wdrażaniu metody. Po zajęciach terapeuci oraz osoby osobiste zainteresowane uzdrowieniem siebie poświęcili wiele godzin na wspólne rozmowy, dzielenie się doświadczeniami, opowieści.

Dziękuję dr Ashkarowi za prowadzenie, dziękuję Polskiemu Cechowi Bioenergoterapeutów w Warszawie za patronat. Zapraszam też do Neuro Bio Terapeuticum na kolejne szkolenia, kursy, warsztaty.

Pozdrawiam
Grzegorz Halkiew

Podsumowanie

Testowałem metodę przez 8 miesięcy. Po tym doświadczeniu nie mogę powiedzieć, że jest panaceum na wszystkie poważne choroby XXI wieku.

W moim przypadku, w okresie testowania „cieciorki”, minął chroniczny nieżyt gardła. Nie zniknęło zaś nadciśnienie tętnicze.

W międzyczasie spotkałem wiele osób, które też „nosiły” ciecierzycę- każda wspominała o jakiejś poprawie. Spotkałem też osoby chore na raka i żadna z tych osób- według mojej wiedzy na dziś- nie zmarła.

Zajrzyj na stronę kalendarium, gdzie wraz z innymi dzielę się swoimi spostrzeżeniami: Kalendarium Cieciorkowania


było: JAK BUDOWAĆ DOBRE RELACJE Z LUDŹMI i ZWIĘKSZYĆ SKUTECZNOŚĆ w BIZNESIE ?

INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI zaprasza do udziału w szkoleniu warsztatowym: KOMUNIKACJA W ŻYCIU I BIZNESIE z wykorzystywaniem technik NAO

Przekonaj się, że i Ty możesz satysfakcjonująco kształtować swoje życie…

WARSZAWA 03--04 MARCA  oraz 118--19 KWIETNIA 2012

- Poznasz reguły profesjonalnej komunikacji interpersonalnej

- Dowiesz się jak korzystnie wpływać na relacje partnerskie i biznesowe stosując techniki NAO w komunikacji

- Przekonasz się że i Ty możesz satysfakcjonująco kształtować swoje życie dzięki umiejętności komunikowania się

Szkolenie prowadzi: dr DARIUSZ TARCZYŃSKI, psycholog biznesu, coach

 

Było: Seminarium dla liderów przyszłości- 27 kwietnia 2008

Główny nacisk seminarium będzie położony na odporność psychiczną i zdolność racjonalnego myślenia w kryzysowych okolicznościach nadchodzących lat. Lider przyszłości nie tylko zna i rozumie powagę sytuacji ale i rozumie konieczności działania w chwili, gdy słabsze jednostki ulegają załamaniu.

Program seminarium jest tak bardzo pionierski, że zapraszamy tylko osoby otwarte, o szerokich horyzontach poznawczych, z nastawieniem na sukces osobisty oraz na rozwój wewnętrzny i poszukiwanie odpowiedzi na najważniejsze w życiu pytania: KIM JESTEM I DOKĄD PODĄŻAM !?

Celem seminarium jest zwrócenie uwagi na wpływ zmian klimatycznych i psychologicznych na późniejsze zmiany w gospodarce światowej. Zdolność trafnego przewidywania i wyciągania wniosków z aktualnych prognoz może okazać się kluczowa w utrzymaniu na rynku i sprawnym funkcjonowaniu firmy.

Było: II Sympozjum UKRYTA RZECZYWISTOŚĆ

  Grzegorz Halkiew / Prezes Instytutu NeuroTransgresji Gdzie podczas hipnozy znajduje się moje JA?

Było: Festiwal hipnozy HipnoWorld- Radom 2007

Facebook
Analytics