pixel Cech NiH Było: Seminarium dla liderów przyszłości- 27 kwietnia 2008

Było: Seminarium dla liderów przyszłości- 27 kwietnia 2008

Główny nacisk seminarium będzie położony na odporność psychiczną i zdolność racjonalnego myślenia w kryzysowych okolicznościach nadchodzących lat. Lider przyszłości nie tylko zna i rozumie powagę sytuacji ale i rozumie konieczności działania w chwili, gdy słabsze jednostki ulegają załamaniu.

Program seminarium jest tak bardzo pionierski, że zapraszamy tylko osoby otwarte, o szerokich horyzontach poznawczych, z nastawieniem na sukces osobisty oraz na rozwój wewnętrzny i poszukiwanie odpowiedzi na najważniejsze w życiu pytania: KIM JESTEM I DOKĄD PODĄŻAM !?

Celem seminarium jest zwrócenie uwagi na wpływ zmian klimatycznych i psychologicznych na późniejsze zmiany w gospodarce światowej. Zdolność trafnego przewidywania i wyciągania wniosków z aktualnych prognoz może okazać się kluczowa w utrzymaniu na rynku i sprawnym funkcjonowaniu firmy.

Seminarium dla liderów przyszłości stanowi wstęp do szkolenia z zakresu:

„Zarządzanie resztą swojego życia.”

PROGRAM:

1. Jerzy Prokopiuk: Mała apokalipsa - obecny człowiek i ludzkość w obliczu przemian. 2. Wojciech Eichelberger: Stan pustki. Obrona przed chaosem. 3. Grzegorz Halkiew: Natychmiastowy spokój i stan twórczej inspiracji. 4. Projekcja i omówienie filmu: „Niewygodna Prawda” Al Gore 5. Robert Bernatowicz: Wizje przyszłości – synteza wielu źródeł. 6. Tanna Jakubowicz: Empatia – siła jedności nowego społeczeństwa. 7. Sebastian Minor: Co po nas zostanie? Cel ostateczny każdego z nas.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook
Analytics