• Konto do przelewu: Szkoła

Słowo naturopatia pochodzi z języka greckiego, w tłumaczeniu – „choroba natury”.

Naturopatia jest formą medycyny komplementarnej, zawierająca w sobie szeroki wachlarz  metod leczenia.

Najbliższa edycja szkoły to oferty kilku pakietów stacjonarnych i online: >>>czytaj więcej

 

Historia naturopatii

Korzenie naturopatii sięgają 19-tego wieku. Rozwijała się początkowo w Niemczech, a następnie w USA, gdzie została przywieziona z Niemiec przez Benedykta Lusta. Lust wraz z żoną stworzył w stanie Nowy York centrum terapii naturalnych Youngborn Nature Cure Health Resort, a następnie pierwszą szkołę naturopatii.

W 2011 roku Naturopatia została doceniona również w Polsce. Grupa 25-tu fascynatów holistycznego podejścia do zdrowia pod przewodnictwem Grzegorz Halkiew powołała pierwsze stowarzyszenie branżowe Cech Naturopatów i Hipnotyzerów. Pomysł ten spotkał się z uznaniem innych terapeutów i idąc za przykładem Grzegorza Halkiew, również znany bioenergoterapeuta Ryszard Ulman powołał cztery lata później drugie stowarzyszenie Polski Cech Naturopatów.

W maju 2015 zawód Naturopata został wpisany na listę zawodów  rzemieślniczych, a wydawane dyplomy mają charakter dokumentów unijnych. Pytania egzaminacyjne opracowywane są miedzy innymi przez członków naszego cechu Katarzynę Kędzierską, Izę Cieślar, Grzegorza Halkiew, Marka Cieślara i Andrzeja Bednarczyka.

Naturopatia jako zawód została sklasyfikowana w grupie 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii, a odpowiednikiem wg klasyfikacji ISCO jest 2230 Traditional and complementary medicine professionals.

Ze względu na zasługi dla oświaty, Grzegorz Halkiew został członkiem zespołu tworzącego standard zawodu Naturopata, w roli Autora (standard zawodu Naturopata ) oraz współautorem pytań egzaminacyjnych dla Związku Rzemiosła Polskiego.

Naturopatia polska ma charakter medycyny holistycznej, komplementarnej. Medycyna holistyczna opiera się na założeniu, że poszczególne sfery życia człowieka stanowią niepodzielną całość. W podejściu holistycznym ciało, dusza i jej emocje, oraz umysł stanowią jedność.  Zamiast skupiać się na symptomach choroby, medycyna holistyczna dociera do jej przyczyny, niwelując nieprawidłowości na każdym poziomie występowania. Równowaga na wszystkich poziomach życia stanowi podstawę zdrowia i szczęścia.

Naturopata jest konsultantem medycyny komplementarnej. Aby wykonywać swoje zadania jako konsultant powinien posiadać wiedzę- zgodnie z ideą holizmu- z zakresu sześciu podstawowych filarów zdrowia, do których należą:

 • dietetyka, ziołolecznictwo oraz suplementacja
 • terapie energetyczne w tym akupunktura, akupresura, klawipunktura, elektropunktura
 • terapie manualne- biomasaż, chiropraktyka i osteopatia
 • coaching i terapia systemowa związana ze środowiskiem dom/praca
 • hipnoterapia
 • infodiagnostyka i medycyna informacyjna wielowymiarowa, w tym biorezonans, fale milimetrowe, homeopatia,….

Naturopata i naturoterapeuta to odmienne dyscypliny i podejścia do zdrowia. Terapie naturalne czy naturoterapie nie mają w sobie z założenia holizmu, który jest głównym elementem naturopatii. Nie jest więc to to samo, oraz naturoterapia nie jest synonimem naturopatii. Ucząc się naturoterapii nie uczysz się naturopatii. Dlatego wybierz naszą szkołę, ponieważ jej wykładowcy opisywali standardy zawodów. Przecież nie chcesz się zdziwić, że choć się gdzieś uczyłeś, to nie masz prawa wykonywania tego zawodu, prawda?

Czy naturopata może wykonywać zabiegi akupynktury?

Bardzo często zadawane jest nam pytanie, czy jeśli ktoś w ramach szkolenia naturopatycznego miał zajęcia np. 150 godzin z TCM czy może wykonywać akupunkturę?

Nie, nie może!

Naturopata jest konsultantem i dobiera- zgodnie z ideą holizmu- odpowiednie zabiegi. Tak jak dietetyk czyni zalecenia a nie gotuje- gotowaniem zajmuje się kucharz. A w Naturopatii zabiegami zajmują się osoby posiadające wykształcenie zawodowe w tym kierunku np. akupunkturzyści.

To dobrze, ze naturopata ma wiedzę z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i z akupunktury. To dobrze, że nauczył się akupunktury. Dzięki tej wiedzy dobierze odpowiednie zabiegi, ale wykonać je musi ktoś, kto odbył zawodowy kurs  akupunktury i ma do tego zawodowe uprawnienia. O tym mówi między innymi opis zawodu: "Naturopata wykorzystuje wiedzę z zakresu naturopatiidietetyki i suplementacji, tradycyjnej medycyny ludowej, terapii manualnych, a także psychologii i hipnoterapii celem przywrócenia homeostazy organizmu, zdrowia oraz dobrego samopoczucia". Naturopata wykorzystuje wiedzę, a nie umiejętności i dobiera techniki.

"Dokonuje wyboru technik przywracania zdrowia, stymuluje bioenergię organizmu, przywracając jej swobodny przepływ zarówno w zakresie ciała, emocji, jak i duchowym. Harmonizuje organizm, wzmacnia jego system immunologiczny, pobudza procesy regeneracyjne. Propaguje i zaleca zdrowy i zgodny z naturą styl życia". źródło

O tym samym mówi ubezpieczenie w zawodzie naturopata. Ubezpieczenie obejmuje tylko i wyłącznie te czynności i zabiegi, które potwierdzone są dodatkowymi i konkretnymi szkoleniami zawodowymi np. z akupunktury, chiropraktyki, biorezonansu, hipnoterapii czy zielarstwa.

Czy szkolenie zawodowe może być online?

Albo szkolenie zawodowe i stacjonarne, albo uzupełnienie wiedzy i online. Każde szkolenie zawodowe jest szkoleniem stacjonarnym i posiada odpowiednią ilość godzin

Osoby, które mają już za sobą szkolenie zawodowe, powinny uzupełniać swoją wiedzę- nigdy jej za wiele- choćby poprzez kursy online.

Przystąpienie do egzaminów państwowych na podstawie kursów online jest wyłudzeniem uprawnień.

Dlaczego dobrze jest wybrać nasze szkolenia?

Pierwsze kursy w Polsce w zawodzie Naturopata poprowadził Grzegorz Halkiew- był to rok 2009-2010. On też wraz z fascynatami naturopatii powołał w 2011r. pierwszy i największy Cech Naturopatów i Hipnotyzerów. To wykładowcy ADZ-Naturopata oraz członkowie tego Cechu tworzyli pierwsze standardy zawodów z grupy wielkiej 3230, a między innymi standard 323009.

No i rzecz kulminacyjna, ta sama grupa napisała dla Związku Rzemiosła Polskiego zestawy pytań dla Komisji egzaminacyjnych. Ucząc się u nas zdobywasz wiedzę od osób, które tworzyły ten zawód, opisały jego standard i masz pewność, ze szkolenie w którym bierzesz udział jest z tym standardem w pełni zgodne. Wykładowcy posiadają tytuły zawodowe Mistrzów Naturopatii, a w ramach rzemiosła uczyć mogą tylko osoby z tytułem Mistrza w danym zawodzie.  Ucz się u najlepszych!

Przygotowanie zawodowe

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów wraz z Akademią Doskonalenia Zawodowego Naturopata przygotowują do zawodowego stosowania Naturopatii, a uczestnicy kursów otrzymują stosowne zaświadczenia potwierdzające wiedzę i kwalifikacje nie tylko w zakresie naturopatii, ale przede wszystkim uprawnienia i przygotowanie między innymi w zawodach: 

Po zdaniu egzaminu państwowego uprawnienia poszerzone o specjalizacje zyskują statut europejski (europass).

 Aktualne zasady dopuszczenia do egzaminu czeladniczego/mistrzowskiego w zawodzie Naturopata 

 • kurs przygotowawczy z pełnego zakresu naturopatii (on-line)
 • dodatkowe kursy potwierdzające minimum dwie specjalizacje wchodzące w zakres naturopatii

Kursy powinny być poświadczone zaświadczeniem wydanym zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Naturopata powinien posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie Naturopatii oraz dodatkowo i oddzielnie z każdej specjalizacji z prawem do jej tytułu zawodowego. 

Czy można kończyć kursy online?

tak, każdy może kończyć takie kursy jakie mu pasują, ale są one bez jakichkolwiek uprawnień ponieważ zgodnie z art. 68a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone m.in. przez niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz cechy rzemieślnicze. W przypadku szkół niepublicznych egzaminy przeprowadzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a w przypadku Cechów rzemieślniczych Izby rzemieślnicze. 

Kursy online z zakresu akupunktury, chiropraktyki lub homeopatii nie spełniają wymogów stawianych kształceniu zawodowemu.

 

Najbliższe szkolenia przygotowujące do egzaminu

Jesteś absolwentem naszych szkoleń lub posiadasz już za sobą szkolenia z zakresu medycyny naturalnej, zapraszamy na egzamin państwowy, 

Cena egzaminu i dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe o egzaminie znajdą się na stronie Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów.

Chcesz wiedzieć więcej, napisz do nas wypełniając poniższy formularz.

Tu znajdziesz opis standardu zawodu.

Pakiet I pełny

Tu znajdziesz informacje o aktualnym naborze do Klasy naturopatii zawodowej- program zgodny ze standardem zawodu 323009

Oferujemy na ten moment dwa stacjonarne pakiety:

Klasa B4 to pakiet 16 modułów, cena za moduł 770zł- jest to nadal cena najniższa za moduł pojedynczego kursu, egzaminy w lipcu 2025- czytaj więcej

Klasa C4 to pakiet 9 modułów, cena za moduł 970zł- jest to nadal cena niższa, niż za moduł pojedynczego kursu zawodowego, egzaminy w grudniu 2024- czytaj więcej

Pakiet II skrócony

Aby przystąpić do egzaminu należy mieć zaliczone trzy kursy- dwa z poniższej listy, oraz Naturopata online.

 • Akupunktura- kurs zawodowy (info)
 • Zielarz fitoterapeuta (info)
 • Terapie manualne (Andrzej Bednarczyk- biomasaż, chiropraktyka, osteopatia- kurs zawodowy- (info)
 • Konstelacje rodzinne- kurs zawodowy  (info)
 • Biorezonans (info)
 • Regresja- (info)

Pakiet III

Dla osób, które uzyskały już stosowne wykształcenie w innych placówkach (mają wymagane dokumenty MEN potwierdzające to wykształcenie) i chcą przystąpić do egzaminu państwowego dającego uprawnienia międzynarodowe

 • Naturopata online (czeladnik) 90 godzin
 • Naturopata online (mistrz) 90 godzin

Cena 1370 zł

Pakiet IV

Dla osób, które mają już praktykę i chciały by uzyskać doszkolenie online do zawodu Naturopaty 210 godz.

 • Akupunktura online 90 godzin
 • Biomasaż online 30 godzin
 • Kurs przedegzaminacyjny czeladnik/mistrz online 90 godzin

Cena 3610 zł

Kursy dodatkowe poza pakietami:

 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
 • Przygotowanie medyczne do zawodu terapeuty- Anatomia i fizjologia

 

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie wg MEN potwierdzające wiedzę i kwalifikacje uprawniające do stanięcia przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.

 

Egzaminy

Jesteś absolwentem naszych szkoleń lub posiadasz już za sobą szkolenia z zakresu medycyny naturalnej, zapraszamy na egzamin państwowy, 

Cena egzaminu i pozostałe informacje

Informacje szczegółowe o egzaminie znajdą się na stronie Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów.

Chcesz wiedzieć więcej, napisz do nas wypełniając nasz formularz.

Tu znajdziesz opis standardu zawodu.