pixel Cech NiH Needs Detection - narzędzie | NLP Coaching Hipnoza- Grzegorz Halkiew (zaświadczenia MEN)

Needs Detection - narzędzie

Krok 1 - Co ważnego w życiu masz zaniedbane?
Pozwól Klientowi mówić, a na koniec poproś go aby określił to co określił jednym słowem Potrzebę/Wartość.
 
Krok 2 - Jak byś zdefiniował Potrzebę/Wartość?
W pytaniu użyj słów Klienta. Definicja zajmuje maksymalnie 2-3 zdania
 
Krok 3 - Jak możesz mierzyć poziom spełnienia Potrzeby/Wartości?
W tym kroku ważne jest samo pytanie. Postaraj się, aby Klient jeszcze na nie odpowiadał. Na to pytanie musi być mierzalna odpowiedź. Często pomysły na pytanie, kryją się w definicji. Może być kilka pytań.
 
Krok 4 - Wyobraź sobie idealną sytuację. Użyj Pytania do określenia spełnienia.
Zapisz odpowiedzi
 
Krok 5 - Gdybyś osiągnął idealny poziom spełnienia, jak to wpłynęło na Twoje życie?
Zapisz odpowiedź
 
Krok 6 - Wyobraź sobie akceptowalną sytuację. Użyj Pytania do określenia spełnienia.
Zapisz odpowiedzi
 
Krok 7 - Gdybyś osiągnął akceptowalny poziom spełnienia, jak to wpłynęło na Twoje życie.
Zapisz odpowiedź
 
Krok 8 - Na jakim poziomie żyjesz teraz? Użyj Pytania do określenia spełnienia.
Klient odpowiada w myślach, nie wyciągaj z niego tej informacji.
 
Krok 9 - Daj Klientowi chwilę dla siebie, a Ty podkreśl każdy niejednoznaczny zwrot, który zanotowałeś.
Podkreśl 7-9 zwrotów.
 
Krok 10 - Dopytaj się Klienta o każdy podkreślony zwrot
Zanotuj odpowiedzi w formie Chcesz mieć ...; Chcesz być ...
 
Krok 11 - Przeczytaj Klientowi to co zanotowałeś w kroku 10
Odwołaj się wcześniej do Potrzeby/Wartości
 
Krok 12 - Jak się teraz czujesz i co o czym myślisz?
Klient może nie udzielić odpowiedzi, nie naciskaj.
 
Krok 13 - Jakie Twoje przekonanie stoi za brakiem spełnienia w tej potrzebie?
Klient może nie udzielić odpowiedzi, nie naciskaj.
 
 
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook
Analytics