pixel Cech NiH NeuroTransgresja

NeuroTrasngresja

Oczyszczanie - ryt wody

OCZYSZCZENIE cz.1

Neurotransgresja dokonuje się poprzez użycie technik związanych z żywiołami. Podjęty wcześniej post, oczyszczanie wodą, ogniem i ziemią ma za zadanie uwolnienie od obciążeń, zahamowań i poczucia niemożności, w celu podjęcia działań w kierunku oczekiwanych zmian w swoim życiu, swoistego odrodzenia się, rozpoczęcia życia na nowo.

Alchemia

Człowiek jest mikrokosmosem, lub małym światem, ponieważ jest on ekstraktem z wszystkich gwiazd i planet całego firmamentu, z ziemi i elementów; tak więc jest on ich kwintesencją.

Theophrastus Paracelsus, Szwajcarski alchemik XVI wiek

Alchemicznym uzdrawianiem nazywać więc będziemy proces przemiany człowieka, w zgodzie ze starożytnymi prawami natury. Tak naprawdę proces ten występuje we wszystkich znanych nam naukach akademickich od medycyny po psychologię.

BHP: obrona psychiczna

Postrzeganie pozazmysłowe - jako analogia do dotykania i smakowania.

Gdy dotykasz coś, lub nawet smakujesz, to nie wchłaniasz tego w siebie. Ty rozpoznajesz poprzez zmysły coś, co już znasz - rozpoznajesz i wiesz, ponieważ w Tobie są doświadczenia ze styczności z tym.

NAKAZUJĘ WAM, BYŚCIE NA TYM ŚWIECIE DO KOŃCA SWOICH DNI BYLI SZCZĘŚLIWI

Witam,

w pewnym bardzo ważnym momencie mego życia ta przypowieść przyszła do mnie
i nawet jak dzisiaj ją czytam, to nadal mnie porusza:

A mistrz rzekł do nich:

- Gdyby człowiek powiedział Bogu, że chce pomóc cierpiącemu światu, bez
względu na cenę, jaką musiałby zapłacić, i gdyby Bóg pouczył go, jak ma to
zrobić, czy człowiek ten powinien zrobić, jak mu kazano?

- Oczywiście, mistrzu! – krzyknął tłum – gdyby Bóg go o to poprosił,
radością byłoby dlań znosić nawet piekielne męki!

- Bez względu na to, jakie to męki i jak trudne byłoby to zadanie?

- To honor cierpieć, chwała do krzyża być przybitym, chwała spłonąć na
stosie, jeśli tego właśnie oczekiwałby Bóg – krzyczeli wszyscy.

- A gdyby Bóg – zapytał ich mistrz – powiedział wam prosto w oczy:

NAKAZUJĘ WAM, BYŚCIE NA TYM ŚWIECIE DO KOŃCA SWOICH DNI BYLI SZCZĘŚLIWI,
co byście wtedy zrobili?

A tłum pogrążył się w ciszy; na zboczach gór, w dolinach, gdzie
zgromadzili się wszyscy, nie było słychać ni głosu, ni dźwięku żadnego.

Mózg a umysł

Każdy z nas wykorzystuje mózg w takim zakresie, w jakim jest on sprawny. Niekiedy następują chorobowe zaniki kory mózgu, co może mieć wpływ na sprawność umysłową, ale nie musi, gdyż często inne partie mózgu przejmują funkcje tych, które zanikły. Ja postrzegam mózg jako fizyczny łącznik ciała z umysłem, który widzę jako element już - nie tyle fizyczny - co właśnie duchowy.

Medytacja świadomości

Werner Heisenberg jeden z ojców fizyki kwantowej stwierdził, że kwantowa funkcja falowa ukryta za fizyczną rzeczywistością reprezentuje niemożliwą do zmierzenia tendencję kierowania rzeczywistością. Mniej skomplikowane sformułowanie Aborygenów dowodzi, że świat zaistniał w Epoce Snów (DreamTime - Tjukurpa). Siła ciszy jest ideą oraz doświadczeniem pierwotnych źródeł zdarzeń.

Zostań wizjonerem

Jak to możliwe, że Leonardo da Vinci oczyma wyobraźni dostrzegł rzeczy, które później się sprawdziły. Jako inżynier, Leonardo tworzył projekty wyprzedzające jego czas, opracowując koncepcję helikoptera, czołgu, wykorzystania podstaw tektoniki płyt, podwójnego kadłuba łodzi i wiele innych innowacji. Względnie mała liczba jego pomysłów została wcielona w życie za jego czasów.

Imperium Intuicji

Co to jest intuicja i jak ona działa? Intuicja jest zdolnością, która polega na tym, że wiesz coś bez słów, że znasz prawdę bez żadnych wyjaśnień.

Działa ona poza czasem i przestrzenią, i stanowi ogniwo między subiektywnym i obiektywnym światem. Funkcjonuje ona ze świadomością, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość istnieją jednocześnie.

Intuicja

Intuicja jest dla człowieka tak samo naturalna, jak instynkt dla zwierząt. Intuicja to wiadomość pochodzenia pozarozumowego. Człowiek może w przeciwieństwie do zwierzęcia decydować czy podążać za swoim rozumem, czy za intuicją- może też podążać za ich kombinacją.

Magiczne Życie

Człowiek jako gatunek podbił wprawdzie kosmos dzięki takim wynalazkom jak rakiety czy satelity, lecz jego postęp bywa często tylko czysto funkcjonalny, mechaniczny, wyzbyty z wyższych idei i duchowości.

Na tropach świadomości

Wolność jest wszystkim.Tam gdzie brak wolności, brak też i miłości. Wszyscy czujemy jak etyka - to z pozoru solidnie zbudowane rusztowanie moralne i ideologiczne, które przez długi czas było dla mas normą i wyznacznikiem, teraz chyli się ku upadkowi. Załamanie tej pewności standardów zachowań wywołuje u wielu ludzi uczucie paniki, strachu, bezradności oraz rozpaczliwe próby uchwycenia się zmurszałej struktury wiedzy.

Alchemia jako ścieżka wewnętrznej przemiany.

Z alchemią najbardziej kojarzy się pojęcie kamienia filozoficznego i eliksiru.

W bardziej zewnętrznym zrozumieniu kamień filozoficzny miał służyć do przekształcenia zwykłego metalu w złoto. Jednak w głębszym zrozumieniu kamieniem filozoficznym miało być poznanie najgłębszej zasady i tajemnicy życia i wszechświata, której odkrycie dawałoby nieśmiertelność. Znalezienie klucza do wiecznego życia i duchowego oświecenia.

Alchemia umysłu

Każdy z nas uczy się przez całe życie. Każda nowa informacja, nowe doznanie, zjawisko zapisuje się w ludzkiej pamięci i tworzy indywidualny zasób wiedzy i doświadczenia. Każdy z nas bogaty jest również w głęboko nieuświadomioną wiedzę przekazaną dziedzicznie, będącą wynikiem doświadczenia rodu bądź narodu.

Neurotransgresja: telepatia i telekineza

Telepatia

Widzenie na odległość – to zdolność uzyskiwania informacji bez użycia pięciu podstawowych zmysłów (wzroku, smaku, słuchu, powonienia, dotyku). Tego rodzaju poznanie prawdopodobnie leży u podłoża niektórych przypadków intuicji. Umiejętność tę nazywa się także postrzeganiem pozazmysłowym (ESP – od ang. extrasensory perception), telepatią, jasnowidzeniem, prekognicją. „Widzenie na odległość” to najnowszy zwrot opisujący to zjawisko.

Era hipnozy

Ziemia przechodzi obecnie duże transformacje społeczne, obyczajowe i duchowe. Stare, zdewaluowane systemy chylą się ku upadkowi, a kreują się nowe, jeszcze nieznane. I chodź nieznane budzi w wielu osobach pozbawione uzasadnienia obawy, to mamy wielkie szczęście uczestniczyć w tych znaczących przemianach. Jedną z korzyści życia w tak ciekawych czasach jest możliwość sięgania po świadomość duchową. Jeszcze sto lat temu nauka mistrzów była dostępna tylko dla wybrańców. Edukacja duchowa wymagała wtedy od uczniów wiele lat poświęceń i całkowitego oddania, a ujawnienie jej było srogo karane. Dziś wszystkie te tajemne nauki dostępne są dla wszystkich ludzi. Z roku na rok spotykam coraz więcej osób, które już podczas warsztatów dokonują całkowitej przemiany swojej duszy wkraczając w niedostępny wcześniej świat.

Przestań czekać i marnować życie

Zalewający wiele osób potok słów w głowie, to edukacja. Uczy ona tylko jednej połowy procesu - jak używać umysłu. Nie uczy jednak, jak go zatrzymać, żeby mógł się odprężyć. Czy wiesz, że u wielu, nawet kiedy śpią, umysł nadal pracuje? Pracuje bez przerwy... pracuje przez siedemdziesiąt, osiemdziesiąt lat. Jest sposób na wyłączenie umysłu, kiedy już jest on niepotrzebny - jest to hipnoza lub medytacja.

Świadome JA, czyli NLP a rozwój duchowy

Ludzie często myślą o minionych wydarzeniach i z poczuciem winy mówią sobie: „Dlaczego ja to zrobiłem? Przecież to było takie głupie!”.

Całe dnie, a nawet tygodnie, rozmyślają o tym zadając sobie ból i cierpienie. Jeśli ich przekonanie jest głęboko zakorzenione, doprowadza to do depresji na długie miesiące, a nawet lata. Ciągle spoglądają wstecz i przypominają sobie jakieś nieistotne rzeczy, które zostały kiedyś zrobione lub nie zrobione, opowiedziane lub nie opowiedziane, zrealizowane lub nie – i w ten sposób karzą się ograniczeniami, które sami wprowadzają do swojego życia.

Dlaczego NeuroTransgresja

Słowo TRANSGRESJA jest pojęciem raczej ogólnie znanym.

Etym. – łac. transgressio - przejście od transgredi - przekraczać, gdzie trans oznacza - przez, poprzez, poza, za, gradi - kroczyć, iść.

Transgresją nazywamy działanie, myśli i przeżycia, w których człowiek intencjonalnie wychodzi poza granice dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć.

NeuroTransgresja jako droga...

...droga do poznania energii płynących w naszym ciele i we wszechświecie.

Niezwykle łatwo utracić poczucie duchowości we współczesnym świecie. Wielu z nas żyje bez jakiegokolwiek kontaktu z siłami świata przyrody, natura to dla nas rośliny odgrodzone w parkach i ogrodach. W oświetlonym mieście noc nie jest już mroczna i nieprzenikniona...

Jak osiągnąć nieśmiertelność?

Nic nie rodzi się z bezczynności. Jedna tona teorii odpowiada jednemu gramowi praktyki. Współczesne życie czasami pozostawia niewiele czasu na cokolwiek poza zdobywaniem dóbr materialnych .. oraz na ich konsumpcję. Jeśli chcesz uczynić duchowe postępy musisz poświęcić nieco czasu na wykonywanie ćwiczeń wzmacniających. Ich praktyka powinna stać się częścią twoich codziennych zajęć. Im więcej wykonywanych ćwiczeń, tym lepszy efekt. Jeśli będziesz ćwiczyć tak regularnie, jak regularnie wstajesz rano z łóżka, szybko osiągniesz efekt.

Facebook
Analytics