pixel Cech NiH NLP & Family Coaching (160 godz.)

NLP Coaching oraz terapia systemowa rodzin (Konstelacje)

NLP coaching skupia się na podniesieniu jakości życia poprzez rozwiązywanie osobistych wyzwań stawianych przez los. Pomaga powrócić na drogę rozwoju i wewnętrznej harmonii. Jest dynamiczną formą mocno nastawioną na rezultaty i stosowanie skutecznych narzędzi.

Coaching zakłada, że każdy człowiek ma w sobie wystarczające zasoby, aby poradzić sobie ze swoim problemem.

Dlatego NLP Coach jest osobą, która dynamicznie zmienia nie tylko siebie i innych, ale jest też tym kimś, kto wskazuje kierunek i może dostarczyć potrzebnych narzędzi, dzięki którym osoba poddana coachingowi samodzielnie dokona zmiany w swoim życiu lub podejmie się kroków wymaganych do osiągnięcia celu.

NLP Coach jest nauczycielem. Pomaga osobie coachowanej odnaleźć tą właściwą drogę i najbardziej odpowiednie pomysły do realizacji postawionych celów lub rozwiązania konkretnych problemów.

NLP Coach jest też towarzyszem, który pomaga poruszać się na odnalezionej drodze rozwoju osobistego.

NLP & Family Coach 

Szkoła NLP & Family Coachingu składa się z cyklu poszczególnych kursów- razem obejmuje 160 godzin z czego:

  • NLP Coach - kurs stacjonarny plus online
  • NLP Master Coach - kurs online
  • Konstelacje Rodzinne - 60 godz. plus onlineKursy z zakresu NLP wymagają kolejności zaliczenia najpierw na poziomie podstawowym, potem poziom Master.

Kolejność kursów NLP względem Konstelacji dowolna - najpierw mogą być kursy z zakresu NLP jak i z zakresu Konstelacji Rodzinnych. Najbliższe szkoleniaLista najbliższych terminów kursów.

Zgłoszenie

- kurs dzienny- poda datę kursu
- kurs eksternistyczny- pozostaw pole puste

Facebook
Analytics