NLP & Family Coaching (160 godz.)

Osteopatia

Nazwa: Osteopata
Kod: 323010
Synteza: Zajmuje się leczeniem dysfunkcji i schorzeń narządu ruchu za pomocą własnych rąk wykonując techniki rozluźniające oraz stymulujące tkanki miękkie, nerwy i stawy oraz wszystkie układy;
usuwa napięcia w obrębie tkanki łącznej;
poprawia krążenie i oddychanie oraz przepływ informacji w układzie nerwowym, wzmacnia siły obronne organizmu i przyspiesza proces regeneracji organizmu.
Zadania zawodowe: rozpoznawanie dysfunkcji, ustalanie obszarów zakłóconych w układzie kranialnym (przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego);
określanie zakłóceń rytmu kranialnego w obrębie miednicy przepony otworu piersiowego górnego i kości czaszki;
przeprowadzanie szczegółowego wywiadu dotyczącego stanu zdrowia pacjenta;
wspomaganie, kontrola i pobudzanie procesów gojenia i naprawy tkanek;
dobór metod terapeutycznych uwzględniających warunki współdziałania z terapią medyczną;
stosowanie terapii czaszkowo-krzyżowej (osteopatia kranialna) polegającej na bardzo delikatnej manipulacji i uciskaniu w obrębie czaszki, miednicy, przepony, klatki piersiowej i kości krzyżowej w celu rozluźnienia struktur łączno-tkankowych, których napięcie może przysporzyć wiele kłopotów zdrowotnych;
wykonywanie zabiegów profilaktycznych i wspomagających powrót do zdrowia;
poprawienia mobilności tkanki łącznej w całym organizmie;
przywracanie właściwej funkcji wszystkim układom organizmu - za pomocą własnych rąk;
wykonywanie technik rozluźniających oraz stymulujących tkanki miękkie, nerwy i stawy, układ oddechowy, krwionośny, limfatyczny, hormonalny, trawienny oraz moczowo-płciowy do właściwego funkcjonowania;
informowanie klienta o wskazaniach i przeciwwskazaniach terapii;
podawanie zaleceń i spodziewanych efektów leczenia;
w przypadkach szczególnych konsultowanie się z lekarzem lub innymi specjalistami;
prowadzenie ewidencji klientów oraz kartotek indywidualnych;
przestrzeganie zasad bhp oraz wskazań i przeciwwskazań do wykonywania zabiegów osteopatycznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: przygotowywanie za pomocą technik osteopatycznych organizmu do stosowania innych rodzajów naturalnego leczenia;
przygotowywanie za pomocą technik osteopatycznych kobiet do porodu;
przygotowywanie za pomocą technik osteopatycznych organizmu pacjenta do fizjoterapii;
stosowanie technik osteopatii kranialnej osobom po udarach i wypadkach;
stosowanie technik osteopatii kranialnej u dzieci z uszkodzeniami mózgu.prowadzenie działalności dydaktycznej w przypadku posiadania odpowiedniego przygotowania pedagogicznego

Szepty, magia, czy tylko technika? (egzorcyzmy)

 

Czy zastanawiałeś się, co jeszcze kryje się w zakamarkach ludzkiego umysłu? Jakie ludzie miewają wizje, kogo w nich mogą spotkać, jakie niesie to skutki dla ich psychiki?

Czy możliwe jest, aby wewnętrzne wyobrażenia były nie sennym koszmarem, ale realnym zjawiskiem?

Tym wszystkim zagadnieniom poświęcimy kurs o zjawach i egzorcyzmach, o technikach pracy wiedźm, szeptunek i czarownic.

Zaklęcie lub zaklinanie jest magicznym aktem, który wywołuje różne  efekty i ma oddziaływać na rzeczywistość poprzez  metody liturgiczne, ceremonie lub rytuały- utrwalając działanie zaklęcia. Z jednej strony tworzą ramy zaprogramowanych wydarzeń, z drugiej dają możliwości oczyszczania swojego losu z takich nałożonych przez kogoś klątw.

Podczas tego warsztatu zamierzam podzielić się swoimi doświadczeniami, obserwacjami, technikami ochrony, które stosuję z dobrym skutkiem Podzielę się również wnioskami i zaleceniami, co robić dalej...

 

Informacje organizacyjne?

Data: 26-28 stycznia 2018 

Godziny:

 • piątek 14:00 - 20:00
 • sobota 10:00- 20:00
 • niedziela 10:00- 14:00

Cena: 870zł     

 • Przyjmowane są tylko zgłoszenia z dokonaną wpłatą:
 • zaliczka 200zł lub pełna kwota kursu 

 

05-825 Adamowizna, Dobra 4

Zgłoszenie

 

  Program warsztatu

 1. Techniki medytacyjne
 2. Hipnotyczne techniki zarządzania świadomością i podświadomością
 3. Medytacja i hipnoza w szamanizmie
 4. Wolność mentalna i emocjonalna
 5. Opis sposobów oddziaływania pasożytów umysłu na psychikę ludzką.
 6. Realne zagrożenia życia jednostek narażających się strażnikom „systemu”.
 7. Sposoby wyzwalania się od myślo-światów, kodów energetycznych, larw astralnych i obcych bytów.
 8. Moc tworzenia, przyciągania i analizowania zjawisk fizycznych i duchowych.
 9. Integracja jasnych i ciemnych aspektów osobowość i- ponadczasowa pomoc samemu sobie.
 10. Zespół sprzymierzeńców w duchowym rozwoju, oraz techniki aktywizacji świetlistego pola.
 11. Rytuały, techniki oczyszczające.
 12. Wskazówki na dalszą drogę; organizacja grupy wzajemnego wsparcia i ochrony.

Warsztaty Alchemii Umysłu są doskonałą duchową inwestycją pozwalającą po ich ukończeniu na samodzielną duchową pracę.

 

 Magia- mit, zaawansowana technologia, czy po prostu świadomość

Magia jest w największym skrócie, sztuką wywoływania pożądanych przez nas zdarzeń dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu sił drzemiących w świecie natury. Ale nawet jeśli nie dysponujemy mocą wpływania na zdarzenia, większość z nas zachowała poczucie istnienia otaczającej nas magii, pomimo że współczesne miejskie, naznaczone postępem technicznym społeczeństwo niemal całkowicie zerwało kontakt z naturą.

„Magia” jest słowem instynktownie używanym przez nas do opisu oszałamiającego zachodu słońca, pokrytej liśćmi leśnej polany, czy zimowego, śnieżnego krajobrazu. Pojęcia te używamy także. przywołując idylliczne wspomnienia, takie jak niezapomniany romans czy wymarzone wakacje, albo też szczególnie ważne wydarzenia w życiu – narodziny dziecka, czy niezwykłe osiągnięcia. Wszystkie te doświadczenia, jakkolwiek różne, mają pewną wspólną cechę: poruszają nas do głębi, oczarowują, zaskakują i zachwycają.

Czasami używamy pojęcia „magia”, aby wyrazić nasz zachwyt i szacunek wobec natury i miejsca, jakie w niej zajmujemy: poczucie, że – przynajmniej w danym momencie – wszystko w otaczającym nas świecie znajduje się na właściwym miejscu. Magii doświadczamy wówczas, gdy wykraczamy poza codzienną rzeczywistość, aby doznać czegoś cenniejszego i znacznie donioślejszego od naszych „małych istnień”.

 

Zaświaty

Niezależnie od czasu i miejsca, magia opiera się na przekonaniu, że poza zwykłym, codziennym światem istnieje inny wymiar, obszar duchowy współistniejący z namacalną, przyziemną rzeczywistością. Kraina bóstw, duchów i innych bezcielesnych bytów jest także przestrzenią wiedzy i świętych mocy – kiedy przeżywamy „magiczną” chwilę, zostajemy jakkolwiek nieświadomie, przeniesieni do tamtego świata. W tym kontekście możemy powiedzieć, że słowo „magia” opisuje wewnętrzną naturę istnień współtworzących Wszechświat – duchowy, kosmiczny i wieczny aspekt wszystkich rzeczy.

Praktykowanie magii związane jest z nawiązywaniem kontaktu z Zaświatami poprzez szczególne rytuały i ceremonie. Ponieważ wymiar ten jest niedostępny dla poznania zmysłowego, magię określa się często jako dziedzinę „okultną” ( co dosłownie po łacinie oznacza „ukryta”). Wszelka aktywność magiczna związana jest zatem przede wszystkim z duchowym doświadczeniem ukrytych światów; doświadczenia te stanowią serce magii i kształtują magiczną praktykę.

 

 

Nowe wartości

We współczesnym zachodnim społeczeństwie przywiązującym wagę przede wszystkim do prawd rozumu, logiki i naukowych dociekań, żywa więź z Zaświatami została w dużym stopniu utracona. Choć w sensie czysto materialnym my, przedstawiciele współczesnej zachodniej cywilizacji postępu technicznego, jesteśmy zamożni, niewiele z nas czuje się w życiu spełnionych; często doświadczamy nieokreślonego uczucia braku czegoś, jednak nie jesteśmy pewni czego. Doświadczenie to owocuje poszukiwaniem sensu istnienia i prawdziwej duchowości. Zapewne właśnie dlatego zainteresowanie magią stale rośnie.

Zgodnie z magicznym punktem widzenia świat jest czymś znacznie więcej niż jedynie tym wszystkim, co jesteśmy w stanie dostrzec gołym okiem, natomiast racjonalne i obiektywne podejście nie zawsze musi być słuszne. Do ustanowienia więzi z Zaświatami konieczne jest odłożenie na bok logiki oraz rozumu i zaangażowanie emocji, intuicji, sił „irracjonalnych”. Łączenie się ze światem magii często oznacza ponowne odkrywanie języka snów o wizji, wyobrażeń i fantazji, mitów i legend, obrazów i symboli. Oznacza również przygotowanie do wkroczenia w nieznane…

Od najdawniejszych czasów magię praktykowani na całym świecie, w najprzeróżniejszych postaciach, pomimo sprzeciwu instytucjonalnych, ortodoksyjnych religii i znacznej części społeczeństwa, który szczególnie wyraźnie uwidaczniał się w różnych okresach na przestrzeni dziejów. Magia jest starodawną sztuką, w żadnym razie nie „złą” ani „złowrogą”, i odegrała istotną rolę w procesie psychicznego i duchowego rozwoju ludzkości. Nawet, jeśli to ma brzmieć niedorzecznie, gdy przyjrzymy się kulturom innym niż nasza własna, nadal możemy dostrzec przejawy myślenia magicznego, które w dużym stopniu kształtuje ludzkie życie. Na przykład Indianie postrzegają Ziemię jako żyjącego ducha, którego głos można usłyszeć w ryku wodospadu, szumie wody czy świście wiatru. Konsekwencją tej wiary jest traktowanie świata z szacunkiem i życie w harmonii z prawami natury.

Warto przyjrzeć się w jaki sposób myślenie magiczne przejawia się w mitach i rytuałach, które odegrały centralną rolę w kształtowaniu się ludzkiego społeczeństwa. Święte miejsca, różni bogowie i boginie, aniołowie, wróżki i istoty duchowe także odgrywają szczególną rolę w magii, natomiast podstawą wszystkich przejawów magicznego myślenia jest koncepcja, zgodnie z którą kosmos stanowi żywy byt, którego wszystkie części są wzajemnie ze sobą powiązane i z którego energiami możemy pracować, jeśli tylko wiemy jak.

 

 

Pochodzenie magii

Na całym świecie rozwinęła się ogromna ilość wierzeń i praktyk, których celem jest wyjaśnienie kosmosu i nadanie mu znaczenia. Niemal wszystkie wczesne kultury ewoluowały w duchu światopoglądu, zgodnie z którym magia i duchowość były wzajemnie ściśle powiązane i który nadal wyznawany jest w pewnych częściach świata. Słowo „magia” wywodzi się od greckiego pojęcia mageia, mającego swój źródłosłów w terminie magio odnoszącym się do medyjskiej kasty kapłanów, którzy studiowali astrologię i wróżbiarstwo. Już naskalne malowidła wskazują, że nasi przodkowie – nawet zanim jeszcze zaczęto prowadzić pisane kroniki – trzydzieści tysięcy lat temu praktykowali magię pod postacią szamanizmu.

Przeczytaj też wstęp do warsztatów obrony psychicznej >>>BHP

  

 

 Co zrobić, żeby zapisać się na zajęcia?

Wystarczy wypełnić zamieszczony niżej formularz podając:

 • imię i nazwisko
 • adres E-mail
 • numer telefonu
 • datę warsztatu

Liczba miejsc jest ograniczona, zarezerwuj swoje miejsce już teraz wypełniając Formularz Zgłoszenia.

 

 

Chiropraktyka

Nazwa: Chiropraktyk
Kod: 323004
Synteza: Udziela świadczeń prozdrowotnych w zakresie analizy, neuroaktywacji, mobilizacji, manipulacji i usprawniania aparatu ruchu oraz jego profilaktyki stosując dłonie (terapię manualną), które analizują i usprawniają biomechanikę aparatu ruchu polegającą na korygowaniu ułożenia kręgów i stawów międzykręgowych przy zastosowaniu specjalistycznego oprzyrządowania oraz zdjęć rentgenowskich.
Zadania zawodowe: nawiązywanie kontaktu z chorym w celu określenia dysfunkcji aparatu ruchu: stopnia nierównowagi w systemie kostno-stawowym (m.in. bólów kręgosłupa, głowy, barków, drętwienia rąk, skrzywienia kręgosłupa dzieci i młodzieży, skrócenia kończyn dolnych spowodowanych asymetrią miednicy, zespołów bólowych w przebiegu stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona i mózgowego porażenia mięśni oraz po urazach komunikacyjnych i sportowych);
pozyskiwanie informacji od chorego i współpraca z lekarzami (ortopedami, neurologami oraz specjalistami fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej itp.;
określenie dysharmonii w biomechanice aparatu ruchu chorego;
przeprowadzanie testów klinicznych do badania kości, stawów i mięśni;
interpretacja w/w testów klinicznych;
analiza zdjęć rentgenowskich;
przygotowanie pacjenta do zabiegu na specjalnym stole manipulacyjnym;
ułożenie pacjenta w odpowiednich pozycjach w celu wykonania precyzyjnego o bezbolesnego pchnięcia odblokowującego zablokowany segment kręgosłupa lub stawu;
usprawnianie aparatu ruchu z wykorzystaniem różnych procedur chiropraktycznych: manipulacji stawów kręgosłupa, korygowaniu ułożenia kręgów i stawów międzykręgowych oraz innych technik ukierunkowanych na tkanki miękkie, masaż, kinezyterapię i fizykoterapię w celu zmniejszenia ucisku na nerwy i rdzeń kręgowy;
prowadzenie dokumentacji zabiegów chiropraktycznych i wydawanie orzeczeń dotyczących niesprawności aparatu ruchowego;
przeprowadzanie konsultacji chiropraktycznych dla lekarzy medycyny oraz innych specjalistów medycyny niekonwencjonalnych;
przygotowanie orzeczeń dla celów orzekania inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
prowadzenie działalności profilaktycznej;
doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności.
Dodatkowe zadania zawodowe: kierowanie placówką chiropraktyczną;
kształcenie osób wykonujących inne zawody medyczne i paramedyczne, jeśli istnieje taka potrzeba;
udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk chiropraktycznych oraz publikowanie ich wyników.

Hipnoza – techniki pozbywania się stresów, lęków i fobii

stres fobia depresja

Czujesz, że codzienność niesie ze sobą wiele zagrożeń? A może zdarza się, że w wielu sytuacjach nie możesz zachować zimnej krwi i właściwie ocenić rzeczywistości, bo strach paraliżuje wszelkie twoje zmiany?

Nie możesz się poddawać. Kurs ten przywróci ciebie do równowagi, byś w pełni cieszył się życiem. 

 

Kurs dla hipnoterapeutów oraz pomocy doraźnej

Istnieje wiele technik hipnotycznych, które można zastosować w przypadku fobii lub ataków niepokoju. Na poziomie świadomym możesz nawet nie pamiętać początkowego wydarzenia powodującego fobię- wiesz tylko że nie czujesz się zbyt dobrze w windzie, wpadasz w przerażenie widząc pająka, boisz się latać samolotem....

Hipnoterapia polega zazwyczaj na odnalezieniu tego pierwotnego wydarzenia i zmianie jego asocjacji. W transie, poprzez wielokrotne powtarzanie, można nauczyć się prawidłowych reakcji na bodziec. Ataki paniki można zaś oswoić poprzez kontrolę nad nimi np. poprzez dysocjacyjne techniki oddechowe.  W zależności od przypadku pozbycie się fobii albo poradzenie sobie z atakami paniki zajmuje przeważnie od jednej do kilku wizyt. Technikami dobierane są indywidualnie. Zapraszam na kurs, dzięki któremu wzbogacisz swój warsztat pracy jako hipnoterapeuta.

Informacje organizacyjne

Hipnoza- techniki pozbywania się stresów, lęków i fobii: 9-11 czerwca 2017

godz.zajęć:

 • piątek 13:00-20:00
 • sobota 10:00-20:00
 • niedziela 10:00-15:00

Silna reakcja stresowa to mądrość ewolucji. Stała reakcja stresowa, to głupota ludzkości.

Skąd biorą się twoje lęki i jak się przejawiają?

W jaki sposób lęk i strach wpływają na twoje postępowanie?

Czy istnieje pozytywna strona lęku?

Jak przezwyciężyć lęk i odnaleźć życiową harmonię.

 

Program

 • diagnostyka
 • most psychosomatyczny
 • asocjacje i dysocjacje
 • hipnoanestezja
 • abreakcja i uwolnienie
 • desensytyzacja
 • sugestie posthipnotyczne
 • kotwiczenie
 • prewiwifikacja
 • terapia części

Fobia to uporczywy, silny lęk przed konkretnymi przedmiotami lub sytuacjami, które jednak nie stanowią realnego zagrożenia. W momencie kontaktu z przedmiotem wywołującym fobię, pojawia się reakcja walki lub ucieczki wywołana skokiem adrenaliny. Organizm reaguje jak w przypadku realnej sytuacji zagrożenia.

Do niedawna wydawało się, że namierzono już miejsca w mózgu, gdzie lęki powstają. Kluczowe miało być ciało migdałowate, które jest głównym źródłem wszystkich emocji. Ważną rolę odgrywać miał też hipokamp, czyli struktura mózgu odpowiadająca za pamięć długotrwałą. To dzięki niemu ludzie i zwierzęta kojarzyli strach z określoną sytuacją, miejscem lub rzeczą. Za trzecią strukturę związaną z odczuwaniem strachu uznawano korę przedczołową, która spina ze sobą ciało migdałowate i hipokamp, działa też hamująco na niektóre reakcje emocjonalne.

Zarówno w ciele migdałowatym, jak i w hipokampie oraz korze przedczołowej znajdują się komórki związane ze strachem. Nie jest to jednak jedno miejsce, ale cała sieć. Zwykle pacjentów, którzy chorobliwie powtarzają pewne czynności, leczy się farmakologicznie. Część osób jest jednak oporna na taką terapię i wówczas pozostaje hipnoza. Niekiedy taką psychostymulację trzeba u pacjentów powtarzać, szczególnie gdy po powrocie do domu powracają oni również do wcześniejszych innych przyzwyczajeń.

Depresja to zespół zaburzeń psychicznych dotykających nastroju.  Depresja ma kilka grup objawów – utrata komfortu samopoczucia, obniżenie tempa działania i myślenia, lęk, a nawet objawy somatyczne. Nie do końca znane są przyczyny powstawania depresji, określa się tylko czynniki, które mogą jej sprzyjać.

Co zrobić, żeby zapisać się na zajęcia?

Zgłoszenie

Terapie Manualne

Kręgosłup jest jedną z najdoskonalszych konstrukcji w organizmie człowieka. Chińczycy nazwali go „drzewem życia”. Chroni rdzeń kręgowy, zapewniając jednocześnie komunikację centralnego układu nerwowego z całym organizmem, czyli umożliwia przesyłanie bodźców do układów człowieka i ich odbieranie. Druga funkcją jest przenoszenie ciężaru całego ciała, trzecią – pełnienie roli narządu ruchu.

Skoro kręgosłup jest tak ważny, to dlaczego tak często ulega awariom? Dlatego że my o niego nie dbamy. Każdy krąg ma sześć powierzchni stawowych. Kręgów jest 24, czyli cały kręgosłup ma około 144 powierzchni stawowych pokrytych szklistą chrząstką. A stawy, jak zapewne wiesz, aby były zdrowe, potrzebują ruchu. Tego właśnie ruchu potrzebnego kręgosłupowi nie zapewniamy. Ewolucyjnie narząd ten przystosował się do postawy stojącej, a teraz go posadziliśmy. Jest to sprzeczne z jego budową.

Najlepszym lekarstwem, na wynikające z tej sytuacji dolegliwości, jest spacer. Podczas chodzenia cała kolumna kręgów porusza się we wszystkie możliwe strony, umożliwiając stawom odblokowanie się i prawidłowe rozprowadzenie mazi międzystawowej. Spacer z kijkami jest jeszcze lepszy, bo odciąża stawy kolanowe (zainteresowanym polecam wyszukanie w Internecie artykułu „Pompki na pompkę, a przysiady na zajady”, w którym znajdą więcej argumentów tłumaczących, dlaczego ruch leczy).

Oczywiście jeżeli już nabawiliśmy się jakichś dolegliwości bólowych czy porażeniowych, związanych dysfunkcją kręgosłupa, dobrze jest odwiedzić specjalistę chiropraktyka (dawniej kręgarza). Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż długotrwałe branie tabletek przeciwbólowych, które ruchu nie zapewnią. Często, choć nie zawsze, kilka wizyt likwiduje problem. Chiropraktyk powinien też zaproponować kilka bezpiecznych ćwiczeń jak skorygować ustawienie ciała podczas stania, chodzenia, siedzenia.

Więcej ciekawych i mało znanych informacji o kręgosłupie oraz praktyczne porady, znajdziesz na naszych kursach.

 Andrzej Bednarczyk

Po drugiej stronie lustra- zakamarki podświadomości (hipnoza)

Po drugiej stronie lustra- zakamarki podświadomości (hipnoza)

Prowadzenie: Grzegorz Halkiew

26-28 maja 2017

 • godziny zajęć
  • piątek 15:00 - 20:00
  • sobota 10:00 - 20:00
  • niedziela 10:00 - 15:00

Miejsce: Adamowizna, ul.Dobra 4

Cena: 870 zł

- aby wysłać zgłoszenie wypełnij ten formularz

 

Zapraszam na zestaw wizualizacji pozwalających dokładniej przyjrzeć się własnej podświadomości- obrazowi swoich pozytywnych, jak i nie do końca chwalebnych stron. Kurs ten stanowi dobre narzędzie do poznania swoich uwarunkowań i pozwala poznać stare oraz stworzyć nowe skojarzenia. Pozwala przeformułować obraz siebie w sposób umożliwiający jego uwolnienie od wcześniejszych ograniczeń.

W stanie głębokiego odprężenia spontanicznie zachodzi remisja symptomów lub pojawia się intuicyjna wiedza na temat sposobu rozwiązania problemów. Koncepcja psychobiologiczna stosowana w hipnoterapii daje możliwość wykorzystania podświadomego przeglądu wydarzeń, który umożliwia odkrycie związków przyczynowo – skutkowych pomiędzy oceną siebie i uwarunkowaniami, a wydarzeniami losu.

Podstawowym celem hipnozy w terapii  jest danie możliwości odczucia własnej  głębi, dzięki której można swobodnie rozwiązać każdy problem. W trakcie  procesu hipnoterapeutycznego osoba uczy się korzystać z klucza do swojego wnętrza. Dzięki temu ma możliwość przywrócenia harmonijnych sił duchowych, które eliminują różne dolegliwości psychofizyczne dając zdrowie, harmonię, miłość i sukces.

 

 

 

 

 

 

Kiedy Twoja dusza i ciała funkcjonują jako jednolita całość, niczego nie brakuje. Jako jedność jesteś najwyższą, kreatywną siłą i suwerenną jednostką. 

Zaproponowane ćwiczenia to proces, który możesz robić dla siebie i innych, przywracając zestrojenie ciał i duszy z na poziomie komórkowym, z możliwie najwyższą energią i światłem, jakie może ono utrzymać.

Kwantowa Hipnoterapia Duszy (Soul Quantum Hypnotherapy)

 

 

Zgłoszenie

 

Program kursu

 • kwantowy paradygmat hipnoterapii
 • przestrzeń uzdrawiania
  • nieświadomość
  • podświadomość
  • uwarunkowania genetyczne
  • uwarunkowania pozwalające na wprowadzanie zmian
  • samoświadomość

 

fizyka kwantowa dla opornych

- wstęp do technik uzdrawiania

Zgłoszenie

- aby wysłać zgłoszenie wypełnij ten formularz

05-825 Adamowizna, Dobra 4

Newsletter

Szeptana Kupała- egzorcyzmy cz.3

 

Prace technikami z zakresu terapii naturalnych opierają się nie tylko na konkretnej wiedzy medycznej- co jest oczywiste- ale i na umiejętności intuicyjnego prowadzenia swojego pacjenta. Intuicja i wgląd jest w tych terapiach nieodzowny, ponieważ każdy człowiek jest inny, ma odmienne uwarunkowania, pragnienia, priorytety i oczekiwania- toteż zachwianie energetyczne objawiające się w chorobie, choć objawowo bardziej lub mniej jest łatwe do zdiagnozowania, o tyle ustalenie przyczyny występowania choroby wymaga większego zakresu umiejętności, często nazywanych predyspozycją do trafności ocen.

W naszym szkolnictwie stawiamy na umiejętność pracy z intuicją, dlatego i tym razem przygotowaliśmy warsztaty praktyczne, pozwalające ją doskonalić. Tym razem warsztaty będą miały po części magiczny charakter, zapoznam Ciebie z technikami pracy podlaskich szeptunek- z technikami ich pracy, oraz zasadami, którym się przyglądałem, poznając je osobiście. 

Założenia organizacyjne

Termin: 20-22 czerwca 2017 r.   lista zamknięta

Cena: 1370zł

Cena zawiera: szkolenie, noclegi i wędrówki po Puszczy, ale bez dojazdu, bez wyżywienia, …

Dojazd w własnym zakresie, lub okazyjnie z którymś z uczestników.

Wieczorami planujemy pogawędki, a z samego rana spacer po okolicy. Będzie też czas na pracę z duchami ziemi, miejsc jak i zmarłymi. No i oczywiście wizyta u Szeptunki, oraz warsztaty z podlaskiej magii praktycznej.

Rezerwacje miejsc:

- ze względu na organizację wyjazdu w małej grupie, proszę o wcześniejszy akces.

Szeptana Kupała

- to kurs z zakresu medycyny ludowej, lanie wosku, lepienie woskowych kukiełek, oczyszczanie popiołem, wiązanie piór- więcej informacji tylko dla uczestników.

Dla tych wszystkich osób, które chciały by doskonalić swoje umiejętności w zakresie kontaktu z naturą i jej duchami, oraz kontaktu z zmarłymi polecam zestaw kursów przygotowanych specjalnie w tym celu na nadchodzące lato. Zapraszam na Wakacje z duchami.                                    

Pakiet Wakacje z duchami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W skład cyklu Wakacje z duchami wchodzą kursy:

Cena kursów liczona oddzielnie to 3410zł, a w pakiecie 2700zł                  

 

Czy chcesz poznać takie miejsca, ludzi i praktyki?

 

1.cz Szeptunki

2.cz Kamienne kręgi

3.cz Mag Mietek

4.cz Pożegnanie

5.cz Mag Mietek- Sipurka

6.cz Mikołaj

 

   

 

 

Płatność przebiegła poprawnie

Dzień dobry,

dziękujemy za wybór naszego szkolenia.

Twoja płatność przebiegła poprawnie. W ciągu do 24 godzin otrzymasz mail z danymi do zalogowania się na stronie zakupionego kursu. Gdyby wystąpiły problemy, lub nasz mail zaginął w koszu ze spamem, proszę napisz do nas: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiamy!

Medycyna Bioenergetyczna- zgrupowanie Białowieża

 

Medycyna Bioenergetyczna- zgrupowanie Białowieża 

 

Cena zawiera: noclegi i wędrówki po Puszczy, ale bez dojazdu, bez wyżywienia, bez zbiórki na paliwo na miejscu...

Wstęp

Wyryte na ścianach świątyń, zapisane na zniszczonych czasem pergaminach i wpisane w życie samych ludzi instrukcje mówiące nam, jak porozumiewać się z energią łączącą wszystko, zostały pozostawione przez tych, którzy byli przed nami. Nasi przodkowie próbowali nam pokazać, jak uzdrawiać nasze ciała i tchnąć życie w nasze najgłębsze pragnienia i największe marzenia. Dopiero teraz, 5000 lat później, odkąd pierwsza z tych instrukcji została zapisana, język nauki odkrył na nowo właśnie ten sam związek między nami a światem.

Energia odkryta w tych eksperymentach jest tak nowa, że naukowcy muszą się dopiero porozumieć, jak określić ją jednym terminem. Używanych jest wiele nazw dla zidentyfikowania pola łączącego wszystko. Na przykład Edgar Mitchell były astronauta Apolla nazywa je Umysłem Natury. Fizyk i współtwórca teorii superstrun - Michio Kaku, opisał je jako Kwantowy Hologram. Podczas, gdy są to współczesne etykiety dla kosmicznej siły uważanej za odpowiedzialną za wszechświat, znajdujemy podobne motywy a nawet podobne słowa w tekstach stworzonych na tysiące lat przed fizyką kwantową.

Na przykład poczynając od IV wieku, Ewangelie Gnostyczne również używały słowa UMYSŁ, aby opisać tę siłę i jak „z potęgi Ciszy pojawia się wielka moc, Umysł Wszechświata, który wszystkim zarządza”. Jakkolwiek różnią się od siebie nazwy, wszystkie wydają się opisywać tę samą rzecz – żywą esencję będącą tkaniną naszej rzeczywistości.

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak wygląda Twoje wnętrze?

Z jakich energii, myśli, pragnień i zdolności jesteś złożony?

Od momentu kiedy powstałeś, jeszcze nie do końca świadom, tą myślą, którą masz dzisiaj - istniałeś. Jak odnaleźć w sobie ten moment, który już tworzył Ciebie, jaka energia otulała Cię w danej chwili, co spowodowało dzisiejsze Ja.

Każdy z nas nosi w sobie odpowiedzi na każde pytanie, które rodzi się w nas samych. Jako istota ludzka jesteśmy złożeni z wielu nieznanych nam, samym odpowiedzi. Szukamy ich idąc przez życie, pytamy innych i samych siebie. Często nie znajdujemy potrzebnych nam do szczęścia odpowiedzi. A one są blisko, są dla Nas dostępne, wystarczy odpowiednio zapytać.

Potrzebujesz do tego kilku technik, odpowiedniego podejścia, poszanowania siebie jako istoty złożonej, bogatej, pełnej mądrości i zrozumienia. Pełnej tajemnic, które tylko czekają na odkrycie. Energetyczna Matryca Uzdrawiania pozwoli Ci poznać siebie. Tego jakim jesteś dzisiaj i jakim byłeś kiedyś.

 

Energetyczna Matryca Uzdrawiania to spojrzenie na siebie od zupełnie nowej strony.

„Myśl stała się ciałem, a ciało stało się energią”

 

Zgłoszenie

 

Program kursu

 

nadal powstaje 

Ćwiczenia

 • budzenie w sobie umiejętności rozróżniania energii np. zimna i ciepła, rozponawanie energii przedmiotów, istot żywych (roślin, zwierząt, ludzi),
 • odczuwanie zmysłami w szeroko pojętym zakresie - węchu, smaku, dotyku, słuchu,
 • wyczuwanie przyjemności i bólu,
 • pokazanie przepływów bioenergii,
 • pokazanie matrycy człowieka i wskazanie, jak w oparciu o nią wyczuwać bioenergie i jak nimi kierować,
 • pokazanie, jak nauczyć się głębokiego odczuwania dłońmi energii płynącej z przestrzeni,
 • budzenie świadomości trzeciego oko poprzez zmysły

 Cele kursu

 • nauka odczuwania i widzenia bioenergii
 • nauka widzenia i oceniania stanu zdrowia organów wewnętrznych
 • nauka leczenia bioenergiami

Artykuły dodatkowe:

Uczucie kluczem do Matrycy

 

Zgłoszenie

- aby wysłać zgłoszenie wypełnij formularz

05-825 Adamowizna, Dobra 4

Biomasaż- Chiropraktyka-Osteopatia

 

Zapraszamy na autorski kurs Andrzeja Bednarczyka w zakresie terapii manualnych:

Psycho-energo-somatyka

Terapeuci technik manualnych identyfikują każdy nieprawidłowy objaw i przywracają homeostazę za pomocą odpowiednich technik manualnych, którym poddają ciało. W obrębie tych technik jest kilka kierunków, w których kładzie się nacisk na różne struktury ciała.

Psycho-energo-somatyka (PES) oparta jest na technikach miękkich, bazujących na pracy z informacją, mającą wpływ na kondycję  struktury energetyczno fizycznej.

Na harmonijne funkcjonowanie organizmu składają się dobrostan ciała, psychiki i umysłu. Poza tym każdy organizm dąży do zdrowia i ma zdolności do autoregulacji. Czasami proces ten ulega zaburzeniu w wyniku pojawienia się napięć i dysfunkcji w strukturach ciała.

 

Biomasażysta wykonuje zabiegi w celach biostymulacyjnych, tj. przyspieszających procesy regeneracji psychofizycznej organizmu człowieka. Podczas zabiegu biomasażu wykorzystuje się między innymi związek pomiędzy skórą, układem nerwowym a narządami wewnętrznymi.

Chiropraktyk koncentruje uwagę na ulegających przemieszczeniu lub dysfunkcji kręgach, które mogą prowadzić do nieprawidłowych ruchów w obrębie kręgosłupa. Nie ma ludzi, którzy mieliby idealny kręgosłup - nawet najmniejsze skrzywienie powoduje uciski na nerwy obwodowe, a po dłuższym czasie skutkuje różnymi dolegliwościami. Istotne są również napięcia okolic okołostawowych także powodujące uwięźnięcia nerwów i w konsekwencji – ból.

Podobnymi dysfunkcjami zajmuje się osteopatia. Statyczne przeciążenia podczas długotrwałego utrzymywania złej pozycji ciała, wszelkie mikrourazy będące wynikiem aktywności fizycznej, a nawet zła dieta oraz stres, powodujące brak elastyczności tkanki łącznej - to wszystko powoduje utratę zdrowia.

Informacje organizacyjne

Zapraszam na zestaw 4-ch tematycznych kurów z zakresu Terapii Manualnych:

 • Biomasażysta 19-21 stycznia 2018 r.
 • Chiropraktyk 16-18 lutego i 16-18 marca 2018 r.
 • Osteopata 13-15 kwietnia 2018 r.

Godziny:

 •             Piątek 15:00-20:00
 •             Sobota 10:00- 20:00
 •             Niedziela 10:00- 15:00

 

Cena weekendowego zjazdu: 870zł 

Każdy z tematycznych modułów kursu stanowi odrębną całość – można więc zdobyć uprawnienia tylko w zawodzie Biomasażysta, a resztę doszkolić w późniejszym terminie. Po zakończeniu każdego z modułów otrzymasz stosowne zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje w zawodach:

 • po pierwszym zjeździe w zawodzie Biomasażysta
 • po dwóch kolejnych w zawodzie Chiropraktyk
 • po czwartym zjeździe w zawodzie Osteopata

Ukończenie 4-ch zjazdów spełnia minimalne wymogi kursu zawodowego. 

Kurs poszerzony jest o materiały dostępne na platformie edukacyjnej on-line. 

Instruktor zawodu: Andrzej Bednarczyk

 

Zajęcia prowadzone będą siedzibie naszej placówki:

05-825 Adamowizna, Dobra 4

- zaświadczenia zgodnie z wzorem Ministra Edukacji Narodowej, informacje szczegółowe znajdziesz TU.

Niezbędna jest znajomość podstaw anatomii w zakresie układu kostnego i mięśniowego.

Ze względu na praktyczną formę kursu, zalecany jest strój lekki, sportowy z możliwością rozebrania się do bielizny. 

 Poznaj opis standardów zawodów

 Biomasażysta    Chiropraktyk    Osteopata

 - przeczytaj i poznaj opis kwalifikacji, uprawnień i zakresu działania 

 

Zgłoszenie

- kurs dzienny- podaj datę kursu
- kurs eksternistyczny- pozostaw pole puste

 

Naturopatia

Słowo naturopatia pochodzi z języka greckiego, w tłumaczeniu – „choroba natury”.

Naturopatia jest formą medycyny alternatywnej, zawierająca w sobie szeroki wachlarz naturalnych metod leczenia.

Korzenie naturopatii sięgają 19-tego wieku. Rozwijała się początkowo w Niemczech, a następnie w USA, gdzie została przywieziona z Niemiec przez Benedykta Lusta. Lust wraz z żoną stworzył w stanie Nowy York najpierw centrum terapii naturalnych Youngborn Nature Cure Health Resort, a następnie pierwszą szkołę naturopatii.

Naturopata jest specjalistą terapii naturalnych. Zgodnie z porozumieniem międzyszkolnym naturopatą zostaje osoba mająca uprawnienia do wykonywania co najmniej trzech uznanych terapii naturalnych.

Przygotowanie zawodowe

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów wraz z Akademią Doskonalenia Zawodowego Naturopata przygotowują do zawodowego stosowania Naturopatii a uczestnicy kursów otrzymują stosowne zaświadczenia potwierdzające wiedzę i kwalifikacje.  Po zdaniu egzaminu państwowego uprawnienia zyskują statut europejski.

 Aktualne zasady dopuszczenia do egzaminu czeladniczego w zawodzie Naturopata 

 • kurs przygotowawczy (on-line)
 • dwa dodatkowe kursy z poniższej wymienionych:
  • hipnoza
  • akupunktura
  • bioenergoterapia
  • terapia manualna
  • coaching
  • ustawienia hellingerowskie
  • .....lub z innego zakresy medycyny naturalnej

Kursy powinny być poświadczone zaświadczeniem wydanym zgodnie z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Najbliższe szkolenia przygotowujące do egzaminu

Jesteś absolwentem naszych szkoleń lub posiadasz już za sobą szkolenia z zakresu medycyny naturalnej, zapraszamy na egzamin państwowy, który odbędzie się w dniu:

 • 19 grudnia 2017 w Warszawie

Cena egzaminu:

 • Egzamin mistrzowski – 1 321 zł.
 • Egzamin czeladniczy – 661 zł.
 • Egzamin sprawdzający – 220 zł.

Informacje szczegółowe o egzaminie znajdą się na stronie Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów.

Chcesz wiedzieć więcej, napisz do nas wypełniając poniższy formularz.

Tu znajdziesz opis standardu zawodu.

Pakiet I (online)

- przeznaczony jest dla osób, które ukończyły przygotowanie zawodowe przynajmniej w dwóch rodzajach terapii naturalnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy posiadane przez Ciebie kursy spełniają wymogi przedegzaminacyjne, napisz do nas zapytanie.

Pakiet zawiera szkolenie Naturopata online- cena 1370zł - opłać pakiet

Pakiet II

Jeśli Twoja przygoda z terapiami naturalnymi dopiero się zaczyna, pomożemy Tobie przygotować się do najbliższego egzaminu.

Pakiet ten zawiera trzy szkolenia:

 • Naturopata online
 • Akupunktura podstawowa
 • Bioenergoterapia Podstawowa

Cena pakietu to 3610zł- opłać pakiet

(jeden z kursów tego pakietu może zostać wymieniony na dowolny trzydniowy kurs hipnozy)

 Pakiet III

Pakiet ten przeznaczony jest dla osób, które nie mogę być obecne na kursie stacjonarnym, mają pewne zasoby wiedzy z zakresu terapii naturalnych i chcą same w domu przygotować się do egzaminu.

Na pakiet składają się trzy szkolenia:

 • Naturopata online
 • Akupunktura online
 • Bioenergoterapia online

Cena pakietu to 3610zł- opłać pakiet

Pakiet IV

Pakiet pełny przygotowujący profesjonalistów do pracy w zawodzie Naturopata- składa się z niżej wymienionych kursów stacjonarnych:

 • Hipnoza i hipnoterapia zawodowa
 • NLP Coaching
 • Terapia systemowa rodzin (Konstelacje Rodzinne)
 • Akupunktura
 • Bioenergoterapia

..oraz

 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
 • Przygotowanie medyczne do zawodu terapeuty- Anatomia i fizjologia

Pakiet ten ustalany jest indywidualnie, a uczestnicy przy wpłacie jednorazowej otrzymują 20% rabatu - zobacz szkolenia

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie wg MEN potwierdzające wiedzę i kwalifikacje uprawniające do stanięcia przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.

Terapie Manualne

Prowadzimy szereg szkoleń w zakresie Terapii Manualnych-

nasi wykładowcy to :

Informacje szczegółowe na stronie Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów

Zgłoszenie

NLP Coach- wersja internetowa online

 NLP Coach

 

Polski Instytut NeuroTransgresji w oparciu o działalność statutową zaprasza na internetowy kurs NLP Coach. Kurs ten zawiera najbardziej spektakularne techniki do zarządzania podświadomością, opracowane przez Richarda Bandlera i Johna Grindera i opublikowane jako Praktyk Programowania Neurolingwistycznego (NLP)

Model Miltona- tożsamy z klasycznym NLP -oraz techniki perswazyjne są składową naszego kolejnego kursu Hipnoza ericksonowska. Oba kursy NLP Coach oraz Hipnoza ericksonowska są wzajemnie się uzupełniające i bez znaczenia jest, w jakiej kolejności zostaną zrobione.

Poniższy kurs to zestaw opisów technik, przykładów i ćwiczeń. Stanowi on materiał dodatkowy do wersji stacjonarnej, a teraz został udostępniony dla Ciebie na warunkach specjalnych. 

  Cena: 370 zł    

 

NLP Coach- wersja internetowa online

 

 

 

Nauczono nas wierzyć, że zmiana jest czymś trudnym i wymaga dużo wysiłku i czasu. Doświadczenia pokazują, że i to nie jest prawdą.

Czasami ludzie kurczowo trzymają się swoich problemów, ponieważ chcą się czuć poprzez nie dostrzegani lub wyjątkowi. Cały czas starają się utwierdzić siebie i innych w przekonaniu, że już nic nie jest w stanie im pomóc – że ich przypadek jest beznadziejny i wyjątkowy. A to także nie jest prawdą, zawsze istnieje nadzieja i zawsze istnieje sposób na rozwiązanie problemów. Jeśli wierzysz w swój intelekt, na pewno wprowadzisz pozytywne zmiany. A jeśli nie wierzysz, przywrócę tobie wiarę i pokażę, że też możesz być szczęśliwy.

Możesz przejąć kontrolę nad swoimi przekonaniami i przestać sam sobie przeszkadzać. Możesz uwierzyć we własny potencjał – uwierzyć, że możesz zapomnieć o czymś starym, uporać się z tym i wreszcie zacząć coś nowego robić. Odkryjesz również, że proces wprowadzenia zmian jest znacznie prostszy, niż się tobie wydaje.

Kolejnym problemem, który dla wielu osób stanowi poważną barierę, jest postrzeganie własnych problemów jako nieodłącznych elementów życia. Chodzi o obawę, że wszelkie zmiany w końcu przestaną przynosić skutki. Trudno o bardziej mylne przekonanie.

W rzeczywistości sam kształtujesz w sobie ograniczające i zupełnie nieprzydatne zachowania – zarówno w sferze mentalności, jak i w sferze faktycznych działań.

Dobra wiadomość jest taka, że możesz się od nich uwolnić. Chcesz zmian, zacznij robić coś nowego.

Kurs NLP Coach, który poprowadzę to zbiór technik nadających się do natychmiastowego zastosowania, które mogą tobie pokazać problemy i pozwolić w końcu żyć życiem, jakiego zawsze pragnąłeś.

Z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, że niektórym osobom najtrudniej jest przestać przeszkadzać samemu sobie.

Kiedy zrozumiesz, jak proste mogą być zmiany, przejmiesz kontrolę nad własnym życiem i zmienisz wszystko to, co Tobie się nie podoba – warunkiem powodzenia jest jednak podjęcie działania- właśnie teraz.

Bardzo ważne jest, abyś wykonywał i zastosował wszystkie przedstawione na kursie ćwiczenia i techniki. To bardzo proste: jeśli zaczniesz działać, osiągniesz rezultaty.

Jeśli nie satysfakcjonuje ciebie obecne status quo i czujesz potrzebę znaczącej zmiany w swoim życiu zapraszam ciebie na mój kurs NLP Coach, na którym nauczysz się wielu niezwykłych technik, a przede wszystkim pomogę tobie w skuteczny sposób uruchomić  silny impuls do działania i osiągania celów, których pragniesz. Po prostu uwolnisz w sobie drzemiącą siłę i potencjał, którego być może nie jesteś świadomy.

Przez wiele lat prowadziłem gabinet terapeutyczny, w którym wykorzystywałem zaawansowane techniki zdobywając doświadczenie na temat ich skuteczności, jednocześnie prowadziłem kursy o bardzo szerokiej tematyce.

Teraz tą wiedzę chcę przekazać Tobie.

Dlatego też ten kurs NLP Coach jest wyjątkowy, oparty na wybranych przeze mnie najskuteczniejszych technikach posiadających zarówno głębię jak i moc, która poprowadzi do wewnętrznej wolności, akceptacji siebie, głębokiego spokoju i poczucia bezpieczeństwa, odnalezienia i uruchomienia wewnętrznego potencjału, którego realizacja da tobie poczucie własnej wartości i szacunku do siebie i do innych ludzi- w takim zakresie, jaki sam ustalisz.

Zaproponowane przeze mnie techniki otworzą przed tobą drogę, twoją drogę, którą odtąd z radością i pasją będziesz podążał ku szczęśliwemu i spełnionemu życiu.  

Zapoznaj się z programem kursu, dostaniesz dostęp do poszerzających jego zakres dodatkowych materiałów. Wypełnij zgłoszenie Tu znajdziesz formularz teraz!

Informacje uzupełniające

Na zakończenie kursu otrzymasz Certyfikat NLP Praktyk.

 • teoria i praktyka
 • certyfikat Praktyk NLP

Gotowy? Zapisz się na kurs teraz!

 

Program szkolenia

Kurs Praktyk NLP prowadzimy od 2005 roku. Przez ten czas zebraliśmy doświadczenie na temat odpowiedniego doboru technik, które powinny być wykonane pod okiem trenera. Pozostałe techniki otrzymasz poprzez platformę edukacyjną, co pozwoli Tobie najlepiej wykorzystać własny czas i zminimalizować długość szkolenia.

Program kursu NLP Coach złożony jest z uzupełniających się modułów, w skład których wchodzą m.in:

 • Założenia operacyjne NLP
 • Systemy reprezentacyjne
 • Submodalności i Analiza kontrastowa
 • Techniki motywacyjne
 • Modele radzenia sobie z krytykiem wewnętrznym
 • Pozycje percepcji oraz Strategia Walta Disneya
 • Przeramowania
 • Zmiana przekonań
 • Swish oraz Godiva Pattern
 • Strategia Kurta Vonneguta
 • Techniki wzmacniania kreatywności
 • Linia czasu
 • Elementy hipnozy

Być może już dowiedziałeś się od znajomych, że ten warsztat okazał się dla wielu początkiem ważnych zmian w życiu, tak bardzo od dawna oczekiwanych. Już teraz możesz więc zacząć wyobrażać sobie jak to jest, kiedy w pełni  korzystasz z zupełnie nowego życia, z nowych możliwości, ...unikając tego, czego od dawna chcesz unikać.

 • pozbędziesz się ograniczających przekonań, które uniemożliwiają życie takie, jakiego dla siebie chcesz,
 • odzyskasz radość z każdego dnia,
 • szybko i całkowicie swobodnie zaczniesz nawiązywać kontakty i będziesz otoczony grupą przyjaciół,
 • z cichego odludka zmienisz się w duszę towarzystwa, bez której nie odbędzie się żadna odlotowa impreza,
 • nauczyć się wpływać na innych tak, aby inni ciebie rozumieli,
 • staniesz się swoim własnym szamanem, wodzem i przewodnikiem.

 

Cele szczegółowe

 • Poznanie technik NLP oraz podstaw coachingu.
 • Uzmysłowienie sobie własnego potencjału w obszarze komunikacji i poprawa umiejętności komunikacyjnych.
 • Nabycie umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów i nie dopuszczania do ich powstawania.
 • Wzmocnienie wewnętrznej pasji.
 • Umiejętność inspirowania i wywierania wpływu bez używania technik manipulacji.
 • Nabycie wiedzy o technikach wywierania wpływu w kontekście rozpoznania i niwelowania manipulacji.
 • Umiejętność utrzymywania wizji i lepszego zarządzania celami w obszarze osobistym i organizacyjnym.
 • Umiejętność zapobiegania wypaleniu i utrzymywania się w dobrej formie psychofizycznej.


Zapraszam!

 

Szkolenia Praktyk NLP prowadzimy od 2005

Praktyk NLP - lipiec 2005 (to nie tylko nauka, ale i dobra zabawa)

  

  

  

Praktyk NLP - sierpień 2005. Mecz szachowy: umiejętności gry kontra techniki NLP

Monika po pewnym czasie napisała: Mam wrażenie, ze grałam przeciwko sobie. Mecz zakończony remisem.

  

Praktyk NLP wrzesien 2005

 

Warsztaty Praktyk NLP listopad 2005

 

 

 

Więcej zdjęć na stronie: Nasze fotografie

Zgłoszenie

Informacje o witrynie

Nasza witryna internetowa www.neurolingwistyka.com poświęcona jest terapiom naturalnym- temu wszystkiemu, co może wpływać na stan Twojego zadowolenia, zdrowia i umiejętności realizacji marzeń.

Znajdziesz tu wiedzę i techniki- będziesz mógł skonfrontować swoje podejście do życia z teorią, a gdy potrzebna będzie pomoc, zapytaj.

Główne działy naszej działalności:

A ponadto cykl opowieści: o Fenomenach Hipnozy

Zapraszam

Grzegorz Halkiew

 

Roczny kurs hipnozy- hipnoterapia integracyjna

Zapraszam na Roczny Kurs Hipnozy- hipnoterapia integracyjna, który składa się z 10 zjazdów, raz w miesiącu- cena zjazdu 580zł. Kurs wzbogacony jest o materiał online. To jedyna wersja kursu hipnozy w Polsce, łącząca w sobie hipnozę ericksonowską z klasyczną oraz elementami Ustawień Rodzinnych.

Program

 • Program online - start 25 września 2017
 • I Zjazd 29 września- 1 października
 • II Zjazd 3-5 listopada
 • III Zjazd 1-3 grudnia
 • IV Zjazd 5-7 stycznia
 • V Zjazd 2-4 lutego
 • VI Zjazd 2-4 marca
 • VII Zjazd 6-8 kwietnia
 • VIII Zjazd 4-6 maja
 • IX Zjazd1-3 czerwca
 • X Zjazd 22-23 czerwca
  • Egzamin 24 czerwca

Godziny zajęć:

 • piątek 15:00-20:00
 • sobota 10:00-20:00
 • niedziela 10:00-15:00

Jak zapisać się na Kurs?

Wystarczy wypełnić zamieszczony niżej formularz podając: imię i nazwisko adres E-mail numer telefonu.

Liczba miejsc jest ograniczona do 14, zarezerwuj swoje miejsce już teraz wypełniając poniższy Formularz Zgłoszenia

 Poznaj: Zasady uczestnictwa i opłat

Informacje dodatkowe o kursie

Rok 2017 to początek nowego cyklu szkoleń hipnozy- Hipnoterapia integracyjna wtórna. 

Hipnoterapia integracyjna wtórna odwołuje się do mechanizmu dezintegracji pozytywnej, która jest wynikiem rozwoju osobowości i wyjściem z struktur społecznych, gwarantujących spokojne konsumpcyjne życie.

Jeszcze nie tak dawno w Polsce socjalizm gwarantował spokojne życie, bez zamartwiania się o pracę, dom czy jedzenie. Brak czynnika stresogennego pozwalało na zaspakajanie własnych, podstawowych egoistycznych potrzeb.

Wraz z przekształceniami społecznymi stan integracji pierwotnej dla tych, którzy nie zdołali zgromadzić majątku, przekształcił się w dezintegrację jedno lub wielopoziomową: 

- rozbicie wewnętrzne polega na zabrnięciu w ślepy zaułek osobowości, zejście na manowce, czemu towarzyszy chaos myśli i uczuć;

- pojawia się czynnik drugi społeczny w postaci związków międzyludzkich czy liczenia się z opinią innych ludzi;

- pojawiają się formy pobudliwości psychicznej: psychomotoryczna i zmysłowa;

- pojawiają się pierwsze dynamizmy rozwojowe, jak:

 • obok konfliktów zewnętrznych konflikty wewnętrzne,
 • empatia,
 • identyfikacja,
 • ambiwalencje i ambitendencje;

- dominuje relatywizm wartości;

- zachowanie może nie mieć żadnej orientacji i jest podatne na zmiany mody, ideologii, przywódców bez zdolności wartościowania. Obejmuje ono wszystko, co nie ukierunkowane, dziwaczne, nie dające się przewidzieć, pozbawione refleksji i zróżnicowania uczuć;

- brak przemiany wewnątrz psychicznej;

- na tym poziomie występują ciężkie nerwice i choroby psychiczne, a także zaburzenia psychosomatyczne, alkoholizm, narkomania itp.

Im bardziej struktury państwowe destabilizują gospodarkę, tym ludzie mają mniej oparcia w mechanizmach społecznych zarówno jeśli chodzi o poziom płac, opiekę medyczną, szkolnictwo..... Powszechna ruina wywołuje coraz większy chaos gospodarczy, co wpływa negatywnie na relacje międzyludzkie i dezintegracja jednopoziomowa coraz bardziej zamienia się w wielopoziomową zmuszając ludzi do szukania pomocy na własną rękę. Zaczynają powstawać firmy doradcze, coraz większym powodzeniem cieszą się szkolenia motywacyjne, marketingowe oraz z zakresu rozwoju osobistego.

Na tym poziomie występuje dążenie do świadomego kształtowania własnej osobowości, pojawia się wewnętrznie sterowana i determinowana organizacja rozwoju, dążenia do syntezy, harmonii i integracji wewnętrznej.

Utrwalają się formy wzmożonej pobudliwości psychicznej i dynamizmy poziomu 3, a także pojawiają się nowe dynamizmy, jak stosunek podmiot – przedmiot w sobie, samoświadomość, samokontrola, samowychowanie, autopsychoterapia, autentyzm, autonomia, odpowiedzialność.

Przekształcenia wewnątrz psychiczne dokonują się w sposób świadomy, następuje widoczne dążenie do równowagi i integracji wewnętrznej poprzez przekształcenie powinności wobec oczekiwań w rzeczywistość, a  także realizowanie własnego ideału osobowości i urzeczywistnianie ideałów społecznych.

Aby proces wewnętrznych przemian nie zamienił się w odkrywanie coraz większej ilości nieprawidłowości, musi nastąpić restrukturyzacja psychiki, polegająca na odrzuceniu modelu wyniesionego z domu i zastąpieniu go wewnętrzną restrukturyzacją już nie tylko na świadomych poziomach, ale sięgającą po tam, gdzie ta restrukturyzacja jest najbardziej potrzebna, czyli do podświadomości. I tak w wyniku potrzeb geopolitycznych, zrodziła się potrzeba Hipnoterapii Integracyjnej Wtórnej, która wszystkie rozbite i nieaktualne mechanizmy wewnętrznej organizacji przekształca w nowy model człowieka.

 

Zmiana jako wybór a nie reakcja

Wydaje się, że ludzie z natury wzdragają się przed zmianą, dopóki sytuacja się nie pogorszy, stając się tak uciążliwa, ze nie da się już dłużej wytrzymać. 

Ta zasada dotyczy w takim samym stopniu poszczególnych osób, jak i całych społeczeństw.

Czekasz, aż nastąpi kryzys, trauma, strata, choroba i tragedia. Dużo czasu upływa zanim wreszcie zastanowisz się, kim jesteś, co robisz, jak żyjesz, co czujesz i w co wierzysz, albo co wiesz, żeby przyjąć prawdziwą i konieczną zmianę.

Często dopiero gdy zrealizuje się najgorszy z możliwych scenariuszy, zaczynasz wprowadzać zmiany, które służą twojemu zdrowiu, związkom, karierze, rodzinie i przyszłości. 

Moje rada brzmi: przestań czekać i marnować zdrowie i czas!

 Zapraszam na kursy zawodowe z własną superwizją. Kurs kończy się wydaniem Dyplomu Hipnoterapeuty Integracji Wtórnej.

 

Kurs hipnozy energetycznej

 

Kurs hipnozy podprogowej energetycznej przeznaczony jest dla naturoterapeutów, psychoterapeutów, lekarzy, psychologów oraz dla osób, chcących poznać hipnozę podprogową dla własnych prywatnych celów.

Wybitny psycholog społeczny, Robert Cialdini, w swojej książce pt. „Wywieranie wpływu na ludzi” (2009) sformułował listę zasad, która sprawia, że łatwiej poddajemy się oddziaływaniu innych osób. Ale to są zjawiska łatwe do obserwacji i pozwalające szybko zidentyfikować szantaż emocjonalny. Czasami jednak masz nieodparte wrażenie, że chęć ulegania wychodzi od Ciebie, że jest Twoim pomysłem, pomimo że w efekcie końcowym, to Ty na tym tracisz. I rodzi się w wówczas w Tobie pytanie:

Czy istnieje oddziaływanie podprogowe?

Podprogowe w tym znaczeniu, że zachodzi poniżej progu powszechnej percepcji. 

Czy i ty chciałbyś hipnotyzować innych w niezauważalny dla nich sposób?

Informacje organizacyjne

Data: 29 września-1 października 2017

godz.zajęć:

 • piątek 13:00-20:00
 • sobota 10:00-20:00
 • niedziela 10:00-15:00

Cena: 1370zł 

 

Kursy prowadzone są przez Grzegorza Halkiew majacego duże doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Rozpoczynamy od wykładów teoretycznych, większość czasu zajmą ćwiczenia praktyczne. Wszystko w oparciu o specjalnie opracowany dla ciebie bogaty skrypt.

Na zajęciach praktycznych poznasz techniki hipnozy podprogowej. Nauczysz się hipnotyzować innych, a jednocześnie zabezpieczysz przed hipnotyzowaniem siebie. Te techniki to najlepsza ochrona przed manipulacją.

Wiele osób uważa, że aby zmienić swoje życie, wystarczy dużo czytać i myśleć o swoim sukcesie, a wszystko samo się zmieni. Zapewne jednak należysz do tych osób, które zdają sobie sprawę z tego, że takie myślenie samo w sobie do niczego nie prowadzi. Czas na to, aby przestać się oszukiwać. Nie pozostawiaj swojego sukcesu w rękach przypadku. Sukces trzeba zaplanować. To nic złego, ale musisz to przyznać przed sobą. Prawda jest taka, że aby odnieść sukces, nie wystarczy się MOTYWOWAĆ, ale trzeba przede wszystkim DZIAŁAĆ. Duża część ludzi sabotuje swoje działania podświadomie, ale gwarantuję Ci, że jest też wiele osób (kto wie, może Ty także do nich należysz), które wiedzą, jak wykorzystywać swoją podświadomość i gotowi są na dobre zmiany.

 Program

 1. zjawisko polaryzacji i rezonansu
 2. empatia, technika sczytywania komunikatów, czy ich nadawania?
 3. rola rapportu w oddziaływaniu podprogowym
 4. człowiek nawykowy, czy samoświadomy
 5. zarządzanie emocjami
 6. kanały percepcji, czy kanały podporządkowywania?
 7. zasady hipotezy przyczynowości formacyjnej
 8. hipnoza podprogowa- zasady i techniki

 Dodatkowo otrzymasz dostęp do materiałów na naszej platformie edukacyjnej.

 

 

Jak zapisać się na Kurs?

Wystarczy wypełnić zamieszczony niżej formularz podając: imię i nazwisko adres E-mail numer telefonu.

Liczba miejsc jest ograniczona, zarezerwuj swoje miejsce już teraz wypełniając poniższy Formularz Zgłoszenia

 

Akupunktura- system 1..2..3

Zapraszamy na cykl kursów przygotowujących do zawodu Akupunkturzysta- nr.rejestracyjny zawodu 323001 (Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych). Miło mi poinformować, że Standard zawodu został opracowany między innymi przez członków Naszej Akademii - Grzegorza Halkiew i Katarzynę Kędzierską.

Szkoła Praktycznej Akupunktury

Najbliższe kursy z zakresu Akupunktury:

 • Akupunktura w zwalczaniu bólu 20-22.10.2017
 • Akupunktura choroby wewnętrzne 17-19.11.2017
 • Akupunktura- cellulit, otłuszczenie, nałogi 8-10.12.2017
 • Akupunktura ucha- aurikuloterapia 12-14.01.2018

Godz. zajęć: 
piątek: 13:00- 20:00
sob.: 10:00- 20:00
niedz.: 10:00- 14:00

Kursy są dostępne dla każdego, kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę z zakresy Akupunktury.

Każdy z modułów kursu jest w cenie 1370zł. Po zakończeniu każdego z modułów kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego, uczestnicy otrzymają Zaświadczenie zgodnie z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 


Kadra


Prowadzenie: Baasanjargal Ichinnorov oraz Joanna Halkiew

Baasanjargal Ichinnorov jest lekarzem z Mongolii, specjalizuje się w akupunkturze.

Joanna Halkiew- uprawnienia zawodowe akupunkturzysty.

Postaw na siebie!  Zdobądź nowy zawód!


Więcej informacji na stronie: https://neurolingwistyka.com/akupunktura-kurs-1

 Formularz zgłoszenia

 

Hipnoza- stwórz nowy umysł

Gdy patrzę na ludzi wydaje się, że z natury wzdragają się przed zmianą, dopóki sytuacja się nie pogorszy stając się taką uciążliwą, że nie da się dłużej wytrzymać. 

Ta zasad dotyczy w takim samy stopniu poszczególnych osób, jak całych społeczeństw. Żeby przyjąć prawdziwą zmianę ludzie czekają, aż nastąpi kryzys, trauma, strata, choroba lub inna tragedia, zanim wreszcie zastanowią się, kim są, co robią, jak żyją, co czują i w co wierzą. 

Dopiero gdy zrealizuje się najgorszy z możliwych scenariuszy, zaczynają wprowadzać zmiany, które służą zdrowiu, związkom, karierze, rodzinie i przyszłości.

Można się uczyć i zmieniać cierpiąc, ale można też rozwijać się w stanie radości i inspiracji. Wybór należy dziś do Ciebie.

W tym kursie chcę Tobie zaproponować nowe spojrzenie na rolę umysłu, dzięki któremu człowiek może wpływać na swój stan posiadania i zdrowia, uzyskując szybkie i pozytywne rezultaty. 

Informacje organizacyjne

Data:  5-7 maja 2017

godziny:

 • piątek 14:00-20:00
 • sobota 10:00-20:00
 • niedziela 10:00-14:00

Cena: 1370zł

Przyjmowane są tylko zgłoszenia z dokonaną wpłatą:zaliczka 200zł lub pełna kwota kursu 

 

05-825 Adamowizna, Dobra 4

 

Program

Nasze obecne systemy i modele rzeczywistości upadają i nadchodzi czas na pojawienie się czegoś nowego. 

- Ten kurs to nowatorski, błyskotliwy i inspirujący sposób, który jest doskonałą receptą przydatną w codziennym życiu

- pomoże on tobie stworzyć nowy umysł na potrzeby nowej rzeczywistości

- zdobędziesz nowe narzędzia pozwalające wprowadzić dogłębne i trwałe zmiany w życiu

- dowiesz się, jak stać się najlepszym, najbardziej wolnym JA, a tym samym zrobić krok ku nowemu, wymarzonemu przeznaczeniu

- dzięki odpowiednim ćwiczeniom zreorganizujesz swoją sieć mentalno-emocjonalną

- kurs ten zawiera w sobie proste, choć potężne przesłanie: twoje dzisiejsze myśli decydują o twoim jutrzejszym życiu

- nauczysz się dokonywać zmian w sposobie korzystania z mózgu zdobywając kwantowy klucz do korzystnych zmian zachodzących w ciele, relacjach i stanie posiadania

- kurs ten zawiera łatwe do wykorzystania techniki, dzięki którym masz okazję do eksperymentowania z własnym polem osobowości, aby samodzielnie przekonać się, co działa najlepiej

- ten kurs to praktyczny program gruntownej przemiany osobistej, który pokazuje jak przekształcić sieć neuronową ukierunkowując ją na kreatywność i radość

- dowiesz się, jak wyzwolić się ze szponów własnych emocji i wieść życie w szczęściu, zdrowiu i obfitości, a w końcu, jak wyśnić swoją upragnioną rzeczywistość

- dowiesz się, jak wejść w system operacyjny podświadomego umysłu i dokonać trwałych zmian tam, gdzie one działają

- nauczysz się, jak wykorzystać własną uwagę, żeby uzyskać dostęp do teraźniejszości i znaleźć drzwi prowadzące do nowych umiejętności i możliwości

Twoje myśli wywołują konsekwencje tak wielkie, że tworzą rzeczywistość. Pomyśl – gdybyś naprawdę wiedział, że ta zasada jest słuszna, to czy zmarnowałbyś choćby jeden dzień nie tworząc świadomie swojego upragnionego przeznaczenia?

Jak zapisać się na Kurs?

Wystarczy wypełnić zamieszczony niżej formularz podając: imię i nazwisko adres E-mail numer telefonu.

Liczba miejsc jest ograniczona, zarezerwuj swoje miejsce już teraz wypełniając poniższy Formularz Zgłoszenia

 

Połączenie z pretraumatyczną tożsamością

Doznane urazy często prowadzą do rysy na tożsamości, dlatego też uzasadniona jest ich terapia. Droga ku odzyskaniu wewnętrznej jedności polega na połączeniu się z tożsamością pretramatyczną, a więc z tą częścią swojej osoby, którą byłeś przed pierwszym doświadczeniem zranienia, oraz zintegrowaniem jej z dzisiejszym sobą. Część, którą byłeś przed traumą, należy połączyć z częścią, która przetrwała traumę.

Wyobraź sobie kulę kryształową leżącą przed tobą. Przerzuć wszystkie emocje, zaplątania, mało przyjemne wspomnienia, które są powiązane z traumą, do tej kuli. Trzymaj obie dłonie nad kulą i wyobrażaj sobie przy tym, jak kula wraz z zawartością staje się coraz mniejsza i mniejsza, aż ostatecznie wszystko znika.

Teraz pomyśl, jakim człowiekiem byłeś przed traumą. Co czułeś zanim wystąpił uraz. Stań się jeszcze raz w myślach tym człowiekiem, być może odczujesz swoją młodość, beztroskę i inne pozytywne cechy. Czyniąc to otwórz dłoń lewej ręki ku górze, wtapiając się całkowicie w to doświadczenie. Utrzymaj ten stan.

Teraz prawą dłoń powierzchnią skieruj ku dołowi. Pomyśl o sobie jakim dzisiaj jesteś, o swoich zasobach, które pozwoliły tobie wszystko przetrwać. Odczuj mądrość, równowagę i miłość, które zyskałeś w ciągu życia, oraz spokój i rozwagę. Utrzymaj ten stan.

Ułóż obie dłonie naprzeciw siebie, wczuj się na przemian w lewą dłoń (stara tożsamość) i w prawą dłoń (obecna tożsamość). Zauważ jeszcze występującą różnicę między tożsamościami i pozwól twoim dłoniom zamanifestować tą różnicę trzymając dłonie w oddaleniu od siebie. Odczuj napięcie pomiędzy obiema dłońmi, które z każdą chwilą staje się mniejsze. Zwróć uwagę jak to zmniejszające się napięcie powoli topnieje w miarę przybliżania się dłoni ku siebie. Zauważ, jak odzyskujesz siebie dawnego i łączysz z obecnym doświadczeniem- łączysz osobę, którą byłeś przed traumą i tę obecną. Zwróć uwagę, jak odzyskujesz swoją jedność. Kiedy odczujesz że stałeś się jednością, że odzyskałeś wszystkie pozytywne części siebie, połącz dłonie i połóż na sercu- wypełnia ciebie równowaga.

Naturopata - stacjonarny

 

 

Tu znajdziesz opis standardu zawodu.

 

Najbliższe szkolenia

Jeśli Twoja przygoda z terapiami naturalnymi dopiero się zaczyna, pomożemy Tobie przygotować się do najbliższego egzaminu.

Kurs stacjonarny Naturopata, ostatnia szansa by w 2016 roku uzyskać uprawnienia zawodowe- zanim nowe rządy nie utrudnią nam życia ;)

1.Wersja stacjonarna Termin: 22-28 maja 2017

Jest to oferta utworzona w ostatnim momencie dla zdecydowanych. Łap okazję! Kursy odbędą się w wymienionym terminie jeśli zbierze się minimalna ilość uczestników.

Cena kursu tygodniowego 3610 zł

Kurs ten zawiera:

 • Podstawy Hipnozy i Hipnoterapii
 • Podstawy Psychofizjonomiki
 • podstawy Bioenergoterapii
 • podstawy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Akupunktury

Przyjmowane są tylko zgłoszenia z dokonaną wpłatą zaliczki 200zł lub pełnej kwoty, którą można wpłacić na jedno z naszych kont bankowych.

Odbycie kursów i zdanie egzaminu wewnętrznego poświadczone jest zaświadczeniem wydanym zgodnie z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Tematy:

 • Hipnoza i hipnoterapia
 • Wybrane elementy Anatomii i fizjologii
 • Elementy Bioenergoterapii
 • Synchronizacja kwantowa i 2p
 • Tradycyjna Medycyna Chińska

Godziny zajęć:

 • poniedziałek 15:00- 20:00
 • Wtorek- sobota 10:00-20:00 z 1,5 godzinną przerwą obiadową
 • niedziela 10:00- 13:00

2. Wersja stacjonarny plus online (1)

Kurs ten składa się z trzech modułów:

- stacjonarny bioenergoterapia 19-21 maja

- stacjonarny hipnoterapia w naturoterapii 26-28 maja

- naturopata online 40 godzin

Cena: 2700 zł

3. Wersja stacjonarny plus online (2)

Kurs ten składa się z trzech modułów:

- stacjonarny bioenergoterapia (1) 19-21 maja

- stacjonarny bioenergoterapia (2) 12-18 czerwca

- naturopata online 40 godzin

Cena: 3610 zł

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie wg MEN potwierdzające wiedzę i kwalifikacje uprawniające do stanięcia przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.

Informacje o egzaminie 11 lipca 2017

informacje o szkoleniu z Naturopatii

Kontakt

Jeśli chcesz nas o coś zapytać, wypełnij poniższy formularz.

Wypełnienie formularza kontaktowego nie jest zgłoszeniem na kurs- na listę uczestników wpisywane są tylko osoby, które dokonają opłaty zaliczki 200zł.

Facebook