Jak sfinansować swój kurs zawodowy?

Kształcenie ustawiczne może być sprawą indywidualną jednostki (podnoszącej swoje kwalifikacje z własnej inicjatywy i na własny koszt), bądź też może być projektowane, organizowane i finansowane przez pracodawcę, lub systemowo przez państwo.

Rozwój kształcenia ustawicznego jest również jednym z celów Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki funduszom strukturalnym realizowane są liczne projekty adresowane do osób, które znajdują się w zbyt trudnej sytuacji, by samodzielnie finansować swoje kształcenie, np. dla:

- osób bezrobotnych (odwiedź swój Powiatowy Urząd Pracy, a on sfinansuje Twój kurs);

- przedsiębiorstw, które potrafią udowodnić, że doskonalenie ich własnych kadr przyniesie korzyści krajowej gospodarce (sprawdź, czy Twój pracodawca sfinansuje szkolenie);

- instytucji, które rozwijają ofertę kształcenia ustawicznego i promują w społeczeństwie postawę człowieka uczącego się przez całe życie.

Nasza placówka oświatowa wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych RIS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie już od 2013 roku.

Postaw na siebie! Zdobądź nowy zawód!

Jesteś bezrobotną osobą? – Urząd Pracy sfinansuje Twoją naukę. Napisz do nas, a otrzymasz informację.