• Tytuł przelewu: Naturopata
 • Konto do przelewu: Cech
 • Kwota do zapłacenia: 770zł

Słowo naturopatia pochodzi z języka greckiego, w tłumaczeniu – „choroba natury” więcej o zawodzie i kto może go wykonywać przeczytasz na tej stronie.

Naturopatia jako medycyna naturopatyczna jest formą medycyny alternatywnej i komplementarnej. Poprzez to, że zawiera w sobie szeroki wachlarz naturalnych metod leczenia, często mylona jest z naturoterapią. 

Przygotowanie zawodowe

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów wraz z Akademią Doskonalenia Zawodowego Naturopata przygotowują do zawodowego stosowania Naturopatii a uczestnicy kursów otrzymują stosowne zaświadczenia potwierdzające wiedzę i kwalifikacje.  Po zdaniu egzaminu państwowego uprawnienia zyskują statut europejski.

Dlaczego nasze szkolenia mają status szkoleń zawodowych?

Spełniamy aktualne wymogi dopuszczenia do egzaminu czeladniczego w zawodzie Naturopata zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Należy pamiętać, że w szkolnictwie zawodowym wykładowcami mogą być tylko osoby z tytułem Mistrza w danym zawodzie. Nasi wykładowcy mają stosowne tytuły mistrzowskie.

Szkolenie Naturopata- pakiety

Przygotowaliśmy kilka pakietów starając się, aby każdy mógł dobrać któryś z nich odpowiednio do swoich potrzeb.

Pakiet I pełny (18 modułow, 680 godz.)

 • Medycyna chińska
 • Ziołolecznictwo i fitoterapia 3 moduły
 • Anatomia i fizjologia 2 moduły
 • Biomasaż 1 moduł
 • Chiropraktyka 2 moduły
 • Osteopatia 1 moduł
 • Regresja hipnotyczna 1 moduł
 • Akupunktura 5 modułów
 • Przygotowanie do egzaminów państwowych 1 moduł

Pełne informacje >>> o czesnym i terminach

Pakiet II skrócony

Aby być dopuszczonym do egzaminu należy mieć zaliczone trzy kursy- dwa z poniższej listy, oraz Naturopata czeladnik/mistrz online

 • Hipnoza, hipnoterapia, regresja- (info)
 • Akupunktura- kurs zawodowy (info)
 • Konstelacje rodzinne- kurs zawodowy  (info)
 • Zielarz-fitoterapeuta (info)
 • Biorezonans (info)
 • Terapie manualne- biomasaż, chiropraktyka, osteopatia (info)

Pakiet III

Pakiet dla osób, które mają już praktykę i chciały by uzyskać doszkolenie online do zawodu Naturopaty- 200 godz.

 • Akupunktura online 80 godzin
 • Biomasaż online 30 godzin
 • Kurs przedegzaminacyjny czeladnik/mistrz online 90 godzin

Cena 3610 zł

 

Pakiet IV

pakiet ten jest dla osób które uzyskały już stosowne wykształcenie w innych placówkach (mają wymagane dokumenty MEN potwierdzające to wykształcenie) i chcą tylko przystąpić do egzaminu państwowego dającego uprawnienia międzynarodowe

 • Naturopata online (czeladnik) 90 godzin
 • Naturopata online (mistrz) 90 godzin

Cena 1370 zł

Kurs dodatkowy Przygotowanie do zawodu Naturopaty

Anatomia i fizjologia 110 godz. online

Informacje szczegółowe na stronie Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów

Zgłoszenie

 

Minimalne wymagania do egzaminu państwowego:

 • kurs przygotowawczy z pełnego zakresu naturopatii (on-line)
 • dwa dodatkowe kursy z poniższej wymienionych:
  • hipnoza/hipnoterapia
  • akupunktura
  • zielarstwo-fitoterapia
  • terapia manualna
  • terapia systemowa rodzin- ustawienia hellingerowskie
  • biorezonans
  • .....lub z innego zakresy medycyny naturalnej (oprócz Bioenergoterapii, która jest odmienny zawodem, również rzemieślniczym)

Kursy powinny być potwierdzone zaświadczeniem wydanym zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Najbliższe egzaminy państwowe

Jesteś absolwentem naszych szkoleń lub posiadasz już za sobą szkolenia z zakresu medycyny naturalnej, zapraszamy na egzamin państwowy.

Informacje szczegółowe o egzaminie, znajdą się na stronie Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów. Chcesz wiedzieć więcej, napisz do nas wypełniając poniższy formularz. Tu znajdziesz opis standardu zawodu.