• Tytuł przelewu: Naturopata
 • Konto do przelewu: Cech

Słowo naturopatia pochodzi z języka greckiego, w tłumaczeniu – „choroba natury”.

Naturopatia jako medycyna naturopatyczna jest formą medycyny alternatywnej i komplementarnej. Poprzez to, że zawiera w sobie szeroki wachlarz naturalnych metod leczenia, często mylona jest z naturoterapią. 

Korzenie naturopatii sięgają 19-tego wieku. Rozwijała się początkowo w Niemczech, a następnie w USA, gdzie została przywieziona z Niemiec przez Benedykta Lusta. Lust wraz z żoną stworzył w stanie Nowy York najpierw centrum terapii naturalnych Youngborn Nature Cure Health Resort, a następnie pierwszą szkołę naturopatii.

W 2011 roku Naturopatia została doceniona również w Polsce. Grupa 25-tu fascynatów holistycznego podejścia do zdrowia pod przewodnictwem Grzegorz Halkiew powołała pierwsze stowarzyszenie branżowe Cech Naturopatów i Hipnotyzerów. Pomysł ten spotkał się z uznaniem innych terapeutów i idąc za przykładem Grzegorza Halkiew, również znany bioenergoterapeuta Ryszard Ulman powołał cztery lata później drugie stowarzyszenie Polski Cech Naturopatów.

W maju 2015 zawód Naturopata został wpisany na listę zawodów  rzemieślniczych, a wydawane dyplomy mają charakter dokumentów unijnych. Pytania egzaminacyjne opracowywane są miedzy innymi przez członków naszego cechu Katarzynę Kędzierską, Izę Cieślar, Grzegorza Halkiew, Marka Cieślara i Andrzeja Bednarczyka.

Naturopatia jako zawód została sklasyfikowana w grupie 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii, a odpowiednikiem wg klasyfikacji ISCO jest 2230 Traditional and complementary medicine professionals.

Ze względu na zasługi dla oświaty, Grzegorz Halkiew został członkiem zespołu tworzącego standard zawodu Naturopata, w roli Autora (standard zawodu Naturopata )

Naturopatia polska ma również charakter medycyny holistycznej, komplementarnej. Medycyna holistyczna opiera się na założeniu, że poszczególne sfery życia człowieka stanowią niepodzielną całość. W podejściu holistycznym ciało, dusza i jej emocje, oraz umysł stanowią jedność.  Zamiast skupiać się na symptomach choroby, medycyna holistyczna dociera do jej przyczyny, niwelując nieprawidłowości na każdym poziomie występowania. Równowaga na wszystkich poziomach życia stanowi podstawę zdrowia i szczęścia.

Ze względu na zasługi dla oświaty, Grzegorz Halkiew został członkiem zespołu tworzącego standard zawodu Naturopata, w roli Autora.

Przygotowanie zawodowe

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów wraz z Akademią Doskonalenia Zawodowego Naturopata przygotowują do zawodowego stosowania Naturopatii a uczestnicy kursów otrzymują stosowne zaświadczenia potwierdzające wiedzę i kwalifikacje.  Po zdaniu egzaminu państwowego uprawnienia zyskują statut europejski.

Spełniamy aktualne wymogi dopuszczenia do egzaminu czeladniczego w zawodzie Naturopata zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

 

Szkolenia Naturopata

Pakiet I pełny (18 modułow, 680 godz.)

 • Medycyna chińska
 • Ziołolecznictwo i fitoterapia 3 moduły
 • Anatomia i fizjologia 2 moduły
 • Biomasaż 1 moduł
 • Chiropraktyka 2 moduły
 • Osteopatia 1 moduł
 • Regresja hipnotyczna 1 moduł
 • Akupunktura 5 modułów
 • Przygotowanie do egzaminów państwowych 1 moduł

Pełne informacje >>> o czesnym i terminach

Pakiet II skrócony

Aby być dopuszczonym do egzaminu należy mieć zaliczone trzy kursy- dwa z poniższej listy, oraz Naturopata czeladnik/mistrz online

 • Hipnoza, hipnoterapia, regresja- (info)
 • Akupunktura- kurs zawodowy (info)
 • Konstelacje rodzinne- kurs zawodowy  (info)
 • Zielarz-fitoterapeuta (info)
 • Biorezonans (info)
 • Terapie manualne- biomasaż, chiropraktyka, osteopatia (info)

Pakiet III

Pakiet dla osób, które mają już praktykę i chciały by uzyskać doszkolenie online do zawodu Naturopaty- 200 godz.

 • Akupunktura online 80 godzin
 • Biomasaż online 30 godzin
 • Kurs przedegzaminacyjny czeladnik/mistrz online 90 godzin

Cena 3610 zł

 

Pakiet IV

pakiet ten jest dla osób które uzyskały już stosowne wykształcenie w innych placówkach (mają wymagane dokumenty MEN potwierdzające to wykształcenie) i chcą tylko przystąpić do egzaminu państwowego dającego uprawnienia międzynarodowe

 • Naturopata online (czeladnik) 90 godzin
 • Naturopata online (mistrz) 90 godzin

Cena 1370 zł

Kurs dodatkowy Przygotowanie do zawodu Naturopaty

Anatomia i fizjologia 110 godz. online

Informacje szczegółowe na stronie Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów

Zgłoszenie

 

Minimalne wymagania do egzaminu państwowego:

 • kurs przygotowawczy z pełnego zakresu naturopatii (on-line)
 • dwa dodatkowe kursy z poniższej wymienionych:
  • hipnoza/hipnoterapia
  • akupunktura
  • zielarstwo-fitoterapia
  • terapia manualna
  • terapia systemowa rodzin- ustawienia hellingerowskie
  • biorezonans
  • .....lub z innego zakresy medycyny naturalnej (oprócz Bioenergoterapii, która jest odmienny zawodem, również rzemieślniczym)

Kursy powinny być potwierdzone zaświadczeniem wydanym zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Najbliższe egzaminy państwowe

Jesteś absolwentem naszych szkoleń lub posiadasz już za sobą szkolenia z zakresu medycyny naturalnej, zapraszamy na egzamin państwowy.

Informacje szczegółowe o egzaminie, znajdą się na stronie Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów. Chcesz wiedzieć więcej, napisz do nas wypełniając poniższy formularz. Tu znajdziesz opis standardu zawodu.