• Czy cena jest za zjazd?: Tak
  • Tytuł przelewu: Zielarz fitoterapeuta
  • Konto do przelewu: Szkoła
  • Data szkolenia (początek): 22-03-24
  • Kwota do zapłacenia: 1225 zł
  • Kwota do zapłacenia dla pakietu: 4900 zł

 

Zielarz- fitoterapeuta to nasz najnowszy kurs zawodowy (nr rej. zawodu 323012). Miło mi poinformować, że ponownie członkowie naszego Cechu i szkoły, między innymi Grzegorz Halkiew, byli w grupie opracowującej standardy zawodu zielarz-fitoterapeuta dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Terapie naturalne wymagają stworzenia solidnych podstaw prawnych dla opisu zawodu, oraz cyklu szkoleniowego. Absolwenci naszych kursów- poprzez dodatkową ofertę szkoleniową-  mają możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności nie tylko w zakresie poszczególnych specjalizacji terapii naturalnych, ale i pełnych uprawnień w ramach zawodu Naturopata. Egzaminy rzemieślnicze w ramach zawodu naturopata mają charakter państwowych, a po ich zdaniu adepci otrzymują oprócz stosownego zaświadczenia również unijny europass (uprawnienia unijne). 

Kursy

Miejsce: oczekujemy na zatwierdzenie terminów edycji

Wykładowca: Kinga Buczek

Cena pojedynczego zjazdu: 1225zł

Pakiet wykupiony jednorazowo z 20% zniżką (4900zł)

Oferta

 

Kurs zielarz-fitoterapeuta składa się z 5 zjazdów stacjonarnych plus moduły na platformie edukacyjnej.

Celem kursu zawodowego jest nauczenie profesjonalnego stosowania ziół w terapii. Wykładowca posada szerokie doświadczenie jak i wykształcenie. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające tytuł zawodowy Zielarz-fitoterapeuta (nr rej. zawodu 323012).

Kurs w zawodzie zielarz-fitoterapeuta z uprawnieniami do wykonywania zawodu w Unii Europejskiej oraz do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego (zgodnie z obecnymi standardami dotyczącymi pozaaptecznego obrotu lekami OTC).

Kurs obejmuje szereg zagadnień dotyczących pracy w gabinecie, stosowania ziół do użytku własnego oraz produkcji i sprzedaży suplementów, ziół, mieszanek ziołowych, leków ziołowych oraz otwarcia zakładu konfekcjonowania ziół. Dodatkowo uczestnicząc w zajęciach stacjonarnych (piątek-sobota-niedziela raz w miesiącu przez pięć miesięcy – zgodnie z harmonogramem) omawiamy indywidualne przypadki, które najbardziej interesują słuchaczy. Kurs dostępny również w wersji online na platformie edukacyjnej dla osób, które nie mogą dojechać w wyznaczonych terminach (można uczestniczyć w wybranych zajęciach stacjonarnych, a część tematów przerabiać samodzielnie na podstawie załączonych materiałów).

Kurs wraz z dodatkowym modułem online obejmuje około 700 stron materiałów + wybrane podręczniki ziołolecznictwa, w tym m.in. „Leczenie ziołami. Kompendium fitoterapii” dr Edwarda Wawrzyniaka.

Ponadto dostępne będą też na platformie edukacyjnej materiały, będące integracyjną częścią kursu- nauka we własnym tempie. Materiały dostępne będą dwanaście miesięcy, aby każdy mógł je gruntownie przerobić.

Zgłoszenie


Egzaminy i uprawnienia

Celem szkolenia jest przygotowanie terapeutów do stosowania ziołolecznictwa w ramach zawodu Zielarz-fitoterapeuta.

Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym oraz dodatkowo płatnym egzaminem sprawdzającym ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn 10 stycznia 2017r. z późniejszymi zmianami)

Dodatkowo płatny egzamin odbędzie się przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w ramach zawodu Naturopata, specjalność: naturopata zielarz-fitpterapeuta.

Zielarstwo jest jednym z podstawowych elementów Naturopatii, a zdanie dodatkowego egzaminu państwowego daje uprawnienia unijne. Te uprawnienia unijne są ostatecznym celem, który naszym zdaniem da Tobie najlepsze umocowanie w prawie.

Program szkolenia

I. Historia ziołolecznictwa w zarysie.

II. Magia ziołolecznictwa.

III. Zbieranie, suszenie i przechowywanie ziół. Zanieczyszczenia biologiczne ziół.

IV. Postaci leków ziołowych – farmakognozja.

V. Farmakologia.

VI. Towaroznawstwo zielarskie.

VII. Aktywne składniki roślinne – biochemia.

VIII. Toksykologia ziół.

IX. Biotechnologia roślin leczniczych.

X. Zioła w wybranych jednostkach chorobowych.

XI. Dietetyka i fizjologia żywienia.

XII. Podstawy anatomii i fizjologii żywienia.

XIII. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

XIV. Aspekty prawne: reklamacja, wycofanie i wstrzymanie z obrotu produktu leczniczego i wyrobu medycznego.

XV. Prawidłowe oznakowanie opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.

XVI. Sklep zielarsko-medyczny. Rejestracja zakładu konfekcjonowania ziół.

XVII. Psychologia pracy z pacjentem.

XVIII. Gabinet.

XIX. Wybrane mieszanki ziołowe według medycyny chińskiej i medycyny ayurwedyjskiej.

XX. Egzaminy

 

Zdobądź nowe unijne uprawnienia! Wyprzedź konkurencję!