pixel Cech NiH NLP wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego. | NLP Coaching Hipnoza- Grzegorz Halkiew (zaświadczenia MEN)

NLP wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego

Joseph O’Connor, John Seymour. Zysk i S-ka 1998


Mapy i filtry.


Bez względu na to, jaki rzeczywiście jest świat, do jego poznawania i sporządzania jego mapy służą nam zmysły. Świat jest nieskończoną liczbą możliwych wrażeń zmysłowych, a my jesteśmy zdolni postrzegać tylko ich niewielką część. Ta część, którą możemy odebrać, ulega następnie filtracji przez nasze unikalne doświadczenia, kulturę, język, przekonania, wartości, zainteresowania i założenia. Każdy żyje w swojej niepowtarzalnej rzeczywistości stworzonej z naszych wrażeń zmysłowych i indywidualnych życiowych doświadczeń. Działamy na podstawie tego, co odbieramy naszym modelem świata .

Świat jest tak rozległy i bogaty, że aby nadać mu znaczenie, musimy go upraszczać. Tworzenie map jest dobrą analogią tego, co robimy; mówi o tym, jak nadajemy światu znaczenie. Mapy są selektywne, dostarczają pewnych informacji, opuszczając inne, stanowią jednak bezcenną pomoc w poznawaniu terytorium. To, jaki rodzaj map tworzysz, zależy od tego, co zauważasz i dokąd chcesz iść.

Mapa nigdy nie jest dokładnym odzwierciedleniem terenu, dla którego została wykonana. Zajmujemy się tym, co nas interesuje, ignorując inne aspekty otaczającego świata. Świat jest znacznie bogatszy niż wyobrażenie, jakie o nim posiadamy. Filtry, jakie zakładamy na wrota naszej percepcji, determinują rodzaj świata, w jakim żyjemy.

Krąży pewna historia o Picassie, którego zaczepił nieznajomy i zapytał, dlaczego nie maluje rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Picasso spojrzał zaintrygowany. „Naprawdę nie rozumiem, co pan ma na myśli” – powiedział. Mężczyzna sięgnął po fotografię swojej żony. „Proszę spojrzeć. Tak wygląda w rzeczywistości moja żona”. Picasso popatrzył z powątpiewaniem. „Jest bardzo niska, nieprawdaż? I jakby trochę płaska”.

Przechadzający się po lesie artysta, drwal i botanik będą zauważać i doświadczać zupełnie innych rzeczy. Jeśli będziesz szedł przez świat w poszukiwaniu doskonałości, znajdziesz doskonałość. Jeśli będziesz poszukiwał problemów, napotkasz problemy. Jak mówi arabskie przysłowie: ” To, jak wygląda kromka chleba, zależy od tego, czy jesteś głodny czy nie”.

Bardzo zawężone przekonania, zainteresowania i percepcja uczynią świat zubożałym, przewidywalnym i nudnym. Dokładnie ten sam świat może być bogaty i ekscytujący. Przyczyna leży nie w samym świecie, ale w rodzaju filtra, przez który go postrzegamy.

Posiadamy wiele naturalnych, użytecznych i niezbędnych filtrów. Język jest filtrem. Jest mapą naszych myśli i doświadczeń, przeniesioną na odleglejszy od realnego świata poziom. Zastanów się przez chwilę nad tym, jakie znaczenie ma dla ciebie słowo „piękny”. Na pewno masz wspomnienia i doświadczenia, wewnętrzne obrazy, dźwięki i uczucia, które pozwalają ci nadać temu słowu znaczenie. Tak samo ktoś inny będzie miał swoje wspomnienia i doświadczenia i dla niego to słowo będzie miało inne znaczenie. Kto ma rację? Obaj, każdy w ramach swojej własnej rzeczywistości. Słowo nie jest doświadczeniem, które stara się opisać, lecz ludzie będą walczyć, a czasami nawet ginąć dla wiary, że mapa jest terytorium.

Nasze przekonania również oddziaływają jak filtry, powodując, że działamy w pewien sposób i spostrzegamy jedne rzeczy kosztem innych. NLP oferuje jedną z dróg myślenia o sobie i o świecie; samo w sobie jest filtrem. Aby korzystać z NLP, naprawdę nie musisz zmieniać żadnego ze swych przekonań czy wartości, lecz po prostu być ciekawym i gotowym do eksperymentowania. Wszystkie uogólnienia dotyczące ludzi są kłamliwe w odniesieniu do konkretnego człowieka, gdyż każdy z nas jest niepowtarzalny. Tak więc NLP nie zgłasza pretensji do stanowienia obiektywnej prawdy. Jest to model, a modele służą do tego, by ich używać. Są w NLP pewne podstawowe, bardzo użyteczne idee. Zapraszamy cię, abyś zachowywał się tak, jakby były prawdziwe i obserwował, jakie zmiany to spowoduje. Zmieniając swoje filtry, możesz zmienić swój świat.

Pewne podstawowe filtry NLP często przedstawiane są jako ramy behawioralne. Są to sposoby myślenia o tym, jak działamy. Pierwszy z nich, to orientacja raczej na cel niż na problem. Oznacza to odkrywanie, czego ty i inni chcecie, jakie zasoby posiadacie, i wykorzystanie ich, by osiągnąć swój cel. Orientacja na problem określana jest często jako „rama winy”. Oznacza analizowanie w drobnych szczegółach, co jest złe, zadawanie pytań typu: Dlaczego ja mam ten problem? Jak to mnie ogranicza? Czyja to wina? Ten rodzaj pytań zazwyczaj nie prowadzi do niczego. Zadawanie ich pogorszy twoje samopoczucie i nie doprowadzi do rozwiązania problemu.

Druga rama to pytać raczej „jak” niż „dlaczego”. Pytania ,Jak” dadzą ci zrozumienie struktury problemu. Pytania „dlaczego” najprawdopodobniej dostarczą ci uzasadnień i usprawiedliwień bez zmiany czegokolwiek.

Trzecia rama to informacja zwrotna w przeciwieństwie do porażki. Nie ma czegoś takiego jak porażka, są tylko rezultaty. Te zaś mogą być wykorzystane jako informacje zwrotne, pomocne korekty, jako znakomita okazja, by nauczyć się czegoś, czego przedtem nie brałeś pod uwagę. Porażka to właśnie sposób określenia rezultatu, którego nie chcieliśmy. Możesz go użyć, aby przeorientować swoje wysiłki. Informacja zwrotna ma na widoku cel. Porażka to ostateczny koniec. Wydarzenie może być to samo, ale mamy tu dwa zupełnie różne sposoby myślenia.

Czwarta rama to rozważać raczej możliwości niż konieczności. Znowu jest to zmiana w koncentracji. Patrz na to, co możesz zrobić, jakie wybory są dostępne, a nie na ograniczenia sytuacji. Często bariery są mniej groźne, niż się wydaje.

W końcu, NLP zaleca raczej ciekawość i fascynację niż stawianie założeń. Jest to bardzo prosta idea o głębokich konsekwencjach. Małe dzieci uczą się nieprawdopodobnie szybko, dlatego że są ciekawe wszystkiego. One naprawdę nie wiedzą i zdają sobie sprawę z tego, że nie wiedzą, więc nie martwią się tym, czy nie będzie głupio zapytać. Pewnego dnia każdy jednak „wie”, że Ziemia krąży dookoła Słońca, że coś cięższego od powietrza nie może latać i że, oczywiście, przebiec milę w mniej niż cztery minuty jest fizyczną niemożliwością. Jednak jedyną stałą jest nieustanna zmiana.

Inną użyteczną ideą jest, że wszyscy posiadamy, albo możemy stworzyć, wewnętrzne zasoby potrzebne do tego, aby osiągnąć nasze cele. Masz większe prawdopodobieństwo osiągnąć sukces, gdy zaczniesz działać tak, jakby to była prawda, niż kwestionując to przeświadczenie.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook
Analytics