pixel Cech NiH Hipnoza - regresja

Hipnoza - regresja

M.Newton i LBL

W regresji hipnotycznej LBL oparłem się na pracy Dr. Michaela Newtona doradcy personalnego , dyplomowanego hipnoterapeuty, prowadzącego prywatną praktykę, który rozwinął własną technikę hipnozy, by dosięgnąć ukrytych wspomnień swoich pacjentów o ich życiu pomiędzy wcieleniami.

Od czasów swojej pierwszej książki przebadał setki osób, a wyniki tych badań stały się podstawą do nowych odkryć. M. Newton poświęcił wiele lat pracy na przeprowadzenie swoich badań, zebranie i uporządkowanie uzyskanego materiału i wreszcie ujęcie go w formę wyczerpującego studium dotyczącego nieśmiertelnego bytowania.

W czasie sesji hipnotycznych M. Newton zadawał swoim pacjentom wiele pytań  na temat duchowych miejsc, opisywanych przez innych jako te, do których udajemy się po śmierci, dlaczego powracamy na ziemię, jak dusze zmarłych kontaktują się z żywymi i czy udzielają pomocy na ich ścieżce losu. O duchowych przewodnikach, kto to jest bratnia dusza oraz o związkach pomiędzy grupami dusz w świecie dusz i ludzkim, rodzinami na ziemi oraz wiele wiele innych.

W moich regresjach hipnotycznych od dwunastu lat zadaje pytania na temat życia między wcieleniami. Nie były one jednak, aż tak bardzo rozbudowane. Zainspirowany pracami M. Newtona poszerzyłem zakres zadawanych pytań do oddzielnego modułu, który jest zgodny z moim podejściem i rozumieniem tego zagadnienia.

Regresing- regresja hipnotyczna.

Regresing wg Słownika języka polskiego to- technika terapeutyczna polegająca na cofnięciu pacjenta przy pomocy hipnozy w przeszłość poprzedzającą jego narodzenie, używana w celu uwolnienia pacjenta od negatywnych wzorców w umyśle, mających swe źródło w przeszłości; (regressing). 

Nie ma innych regresingów, niż związanych z hipnozą. Każde inne metody, np. poprzez zatruwanie organizmu niebezpiecznymi substancjami (np. ayahuasca, LSD),lub poprzez wprowadzanie go w niebezpieczne stany szczytowe (np. hiperwentylacja, sauna) nie mają charakteru hipnozy, ale związane są z fizjologią i choć mogą wywoływać wizje agonalne, to nie są to wizje związane z hipnozą, czyli regresingiem.

Stosowanie regresji dowodzi, że jesteśmy o wiele bardziej skomplikowani i bogaci wewnętrznie niż na pozór nam się wydaje. Tworzymy swoje wyobrażenia o sobie głównie na podstawie zewnętrznego postrzegania własnych możliwości, sukcesów lub porażek. W percepcji siebie wiele pomijamy, ponieważ nie mamy świadomości istnienia innych wymiarów swojego człowieczeństwa. Żyjemy zaledwie cząsteczką tego, co jest naszą prawdziwą mocą (głębią?)- tym, co pozwala nam żyć naprawdę. Podczas regresji możesz po raz pierwszy doświadczyć bogactwa swojego dziedzictwa, które pozostanie z tobą już na zawsze. Niezwykła wartość tych sesji polega między innymi na odkrywaniu zablokowanych zdolności i uczuć, uwolnieniu się od lęków przed śmiercią oraz zrozumieniu procesu wiecznego odradzania się i kontynuacji życia.

Wstęp do regresji

 

Kurs ten jest nie tylko dla ludzi o dużej wrażliwości i otwartych umysłach, których wibracje i spojrzenie na świat są mi bliskie, ale również dla tych, których wibracje są odmienne, którzy bardziej lub mniej cierpiąc i nie rozumiejąc swojego losu, tkwią w zaczarowanym kręgu niemocy i przez to stają się ofiarami zewnętrznych zdarzeń. A być może właśnie dla nich ten kurs regresji okaże się najbardziej pomocny.

Regresja tak jak i Konstelacje Rodzinne zaskakują bogactwem przeżyć, wiedzy i emocji, które kształtują ludzkość od wieków.

Nieświadomy umysł ma dostęp do wszelkich wspomnień i doświadczeń przeżytych przez duszę nie tylko w tym życiu, ale także przed narodzinami i we wszystkich poprzednich wcieleniach. Ten wyjątkowy wgląd można uzyskać w stanie hipnozy, dlatego też proces regresji hipnotycznej przynosi niezwykłe efekty terapeutyczne, wzbogacone o niespodziewane i zaskakujące trafnością osobiste odkrycia.

Jest wędrówką poza czas i przestrzeń bez żadnych ograniczeń. Dotknięciem  tego, co wcześniej było nieznane a jednocześnie tak niezmiernie ważne.

Pozwala poznać, kim jesteś naprawdę, poznać siebie pełnego, a nie zaledwie dzisiejszą egzystencję, która jest jak czubek góry lodowej na oceanie kosmicznej ewolucji. Jest oknem, przez które można wejrzeć w uwarunkowującą przeszłość i świadomie odkryć i zrozumieć dzisiejszą życiową lekcję.

Uczy, jak tworzyć lepsze jutro, w którym  nie ma  miejsca na właśnie wynikające z prastarych nieporozumień, na nienawiść, którego początku już nikt nie pamięta, czy na przerażający dla niektórych lęk istnienia.

Daje szans odnalezienia celu i sensu własnego życia. Pomaga stać się innym człowiekiem i podążać za wewnętrznym głosem intuicji.

Docierając do ukrytej pamięci swojej duszy, można w pełni wyzdrowieć, a w przyszłości uniknąć wielu chorób ciała i psychiki. Pozwala nosić w sercu ufność i z pogodą ducha witać własny los, dążąc ku coraz doskonalszemu życiu.

Wyniesione z regresji hipnotycznej wiedza i przeżycia głęboko odmieniają życie ludzi. Poszerzają ich świadomość, otwierają serca, zmieniają nastawienie do otaczającego świata. Nadają inny, głębszy sens naszym związkom. Zaczynamy lepiej rozumieć wzajemne powiązania, spłacanie długów karmicznych czy wspaniałą, spełniająca się miłość.

Nowego znaczenia nabierają też warunki materialne. Kiedy oczywista staje się misja duszy, człowiek przestaje błądzić, żyć po omacku. Przekonuje się, że jest sumą wszystkiego, czym był, zanim ponownie się narodził.

Podczas kolejnych materialnych bytów odrabiamy swoje lekcje. To niezwykłe doświadczenie jest udziałem każdego człowieka, który przekroczył barierę śmierci i ponownych narodzin. Wie on, że nieustające duchowe, emocjonalne i intelektualne doskonalenie się, oraz maksymalne wykorzystanie swoich talentów i twórczego potencjału do czynienia dobra, to powinność wpisana w istnienie istot ludzkich.

Ludzie, którzy ponownie przeżyli swoje wcześniejsze wcielenia, łagodnieją,  mają w sobie więcej spokoju, inaczej niż dotychczas pojmują otaczający świat, a trudne sytuacje stają się dla nich zrozumiałe i nie wywołują gwałtownych emocji. Więcej rozumieją, widzą szerzej, głębiej odczuwają. Reinkarnacja uświadamia duchowość drogi człowieka i jego odpowiedzialny udział w dziejach całej ludzkości.

Idea reinkarnacji stanowi podstawowy dogmat wielu religii. Oznacza ewolucję ludzkiego ducha w trakcie kolejnych wcieleń na ziemi. Przejawia się w doskonaleniu siebie, swoich talentów i uzdolnień, odpracowaniu wyrządzonego zła, ale też w doświadczaniu miłości od pierwszego wejrzenia czy w kontynuowaniu misji swojej duszy. Ostatecznym celem kolejnych wcieleń ziemskich jest osiągnięcie świadomej bezwarunkowej, niczym nieograniczonej miłości i poczucia jedności z całym wszechświatem.

 Karma- to uwikłanie w schematach myślenia i reagowania. To termin dość powszechnie używany dzisiaj w niektórych kręgach – jest sanskryckim słowem, które dosłownie oznacza „działanie”. Jednak w myśli filozoficznej zyskało ono znaczenie prawa przyczyny i skutku, któremu podlega każde ludzkie zachowanie i jako takie stanowi podstawę teorii reinkarnacji.

Założeniem karmy nie jest karanie i nagradzanie, pomimo że wyraża ona odległą relację przyczynową między dawnym przewinieniem a obecnym cierpieniem lub związek dzisiejszego dobrobytu z niegdysiejszymi dobrymi uczynkami.

Karma to jednak przede wszystkim proces wzrastania, edukacji i nabierania świadomości swojego postępowania, tak by było ono coraz doskonalsze.

Nieporozumieniem jest więc – powszechne wśród osób pobieżnie zaznajomionych z tą koncepcją – traktowanie swoich niepowodzeń wynikających z błędnie podejmowanych decyzji jako rezultatu ciężkiej karmy. To wygodny sposób zrzucenia odpowiedzialności na siły wyższe, zamiast na swoje lenistwo i gnuśność.

W realnym świecie, w którym karma miesza się przecież z bieżącą własną kreacją, odnajdujemy wszystko, co może być dostępne ludzkiemu doświadczeniu: i to co piękne i to co wzniosłe, radosne i żałosne, bolesne i upokarzające.

W chwili, kiedy coś się wydarza, chociaż podejrzewamy to jednak nie wiemy, jakie skutki niesie to ze sobą. Często protestujemy, cierpimy, uważamy się za pokrzywdzonych przez los, a wystarczy podejść ze zrozumieniem, aby objawił się cykl znakomicie połączonych ze sobą „przypadków”, „zbiegów okoliczności” prowadzących do określonego celu.

Regresja do poprzednich wcieleń pozwala na rozpoznanie i zrozumienie łańcucha przyczyn i skutków zdarzeń, które oglądane tylko z perspektywy aktualnego życia, są niepojęte i pozbawione logicznego związku. Dopiero kompleksowe doświadczenie kontekstu problemu ciągnącego się czasami "setki żyć" pozwala na jego odkrycie, złagodzenie i zlikwidowanie.

W kolejnych wcieleniach spotykamy ludzi i sytuacje, które są swoistym zwierciadłem naszego postępowania. Tak długo cierpimy i tak często dotykają nas tragedie, choroby czy życiowe dramaty, aż wreszcie pojmiemy czym jest empatia, miłość i cenienie każdego ludzkiego życia. 

W każdym doświadczeniu w każdym środowisku  dusza ma absolutne prawo wyboru. Cierpimy i chorujemy do momentu, kiedy nie zaczniemy wybierać odwagi zamiast lęku, zrozumienia zamiast nienawiści, pozostawienia innym prawa wyboru zamiast krytyki i odrzucenia. Los jest cierpliwy i tak wiele razy daje szansę, aż wreszcie nauczymy się żyć z miłością.

Regresja hipnotyczna przeznaczona jest dla osób dojrzałych, które czują wewnętrzną potrzebę dalszych duchowych wskazówek do swojego rozwoju.

To także pomoc dla tych, którzy cierpią fizycznie lub psychicznie, nie mogąc uporać się z nękającymi ich chorobami i problemami. 

Regresja jest szczególnie pomocna w sytuacjach, kiedy powtarzają się bolesne okoliczności życiowe, kiedy po wielekroć człowiek cierpi z tego samego powodu i nie jest w stanie poradzić sobie z nawiedzającymi go nieszczęściami. Taki stan dobitnie świadczy o bagaży konfliktów, które niesiemy z przeszłości. Poznanie ich i zmiana postępowania pozwala na wyzdrowienie oraz dalszy rozwój.

 

Regresja jako mentalna podróż w czasie

Regresja jest mentalną podróżą w czasie do wcześniejszego okresu życia obecnego, lub poprzednich wcieleń. Możesz bowiem dla sprawdzenia swoich doznań i doświadczeń przyjąć choć na krótki czas teorię, ze odradzamy się- jak drzewa, rośliny, z ziarna, które wcześniej wydaliśmy na świat. Zanim jednak to doświadczenie w pełni będziesz mógł przeżyć powinieneś poznać NeuroTransgresję i odczuć stany z tym związane. W tym celu poznasz kilka ważnych technik relaksacyjnych i wizualizacyjnych. Dzięki nim odczujesz jak to jest mieć poszerzoną świadomość. Jak to jest być wolnym od ograniczeń spowodowanych twoim stereotypowym myśleniem i działaniem, które nauczyło ciebie życie.

Być wolnym to możliwość odkrywania wielu rzeczy, w których zapomnieniu ciebie wytrenowano. W stanach NeuroTransgresji poczujesz się komfortowo. A im głębiej odczujesz ten stan, tym szybciej może zacząć się tobie wydawać, że jesteś bezcielesnym umysłem, który szybuje w przestrzeni i jest wolny od ograniczeń ciała. A w dodatku wędruje w czasie. Już domyślasz się, jak wspaniale można się wówczas czuć, prawda?

Regresja karmiczna

pola_morficzne

Każdy człowiek posiada zbiornik pamięci, gdzie zapisane są wszystkie dotychczasowe egzystencje, w których był on ucieleśnieniem jako indywidualna dusza. Te nagromadzone informacje w większym stopniu wpływają na nasze życie niż zazwyczaj zdajemy sobie sprawę.

Często u artystów i genialnych ludzi odnajdujemy wcześniejsze wcielenia, w których ich talenty mogły się rozwinąć, dlatego też w aktualnym życiu mogą oni nawiązać do dawnych doświadczeń. Ponieważ nie są początkującymi robią tak zdumiewające postępy i osiągają prawdziwe mistrzostwo- i dlatego czują już bardzo wcześnie powołanie do swoich zadań.

Wewnętrzne zasoby (regresja hipnotyczna).

Każdy człowiek posiada ogromne wewnętrzne zasoby ukryte w podświadomości. Źródłem tych zasobów są również wspomnienia. Jedne mogą być przyjemne, radosne i budując. Mogą być nimi sukcesy, osiągnięcia i odkrycia zarówno własne jak i przez osoby przez nas znaczące. Może to być również nasza fantazja, kreatywność czy też poczucie humoru. Źródłem zasobów mogą być dla ciebie ważne spotkania i rozstania, a także rozczarowania, bolesne doświadczenia, a nawet dramatyczne próby życiowe, albowiem wszystkie one dostarczają nam życiowego doświadczenia- stanowią lekcję, którą możemy spożytkować w przyszłości. I wreszcie wewnętrznym zasobem jest to coś, co pozwala ludziom przetrwać najtrudniejsze chwile- przemoc i inne doświadczenia traumatyczne.

Regresing - czym jest karma?

Karma- jest sanskryckim słowem, które dosłownie znaczy „ działanie „. W myśli filozoficznej zyskało ono znaczenie prawa przyczyny i skutku, któremu podlega każde ludzkie zachowanie i stanowi podstawę teorii reinkarnacji.

Każdy człowiek posiada ogromne wewnętrzne zasoby ukryte w podświadomości. Karma w tym przypadku oznacza zachowania czy predyspozycje, jakie ludzie posiadają po przeżyciu określonych doświadczeń- doświadczeń, których dana osoba, cofając się nawet do urodzenia, jednak nie posiada, a posiada jedynie ich wynik, skutek.

Regresja, czyli: Nawyki można przezwyciężyć.

Hipnoza w skutkach naśladuje zjawisko, które u ludzi powoduje uwarunkowania, nawyki.Nawykowe zachowanie, które polega na powtarzalnej czynności można przerwać, zainteresować umysł czymś innym. Hipnoza poprzez sugestie może spowodować taką właśnie przerwę w ciągłości nawyku. Działa jak klin przerywający jego wpływ na umysł. To metoda i złoty środek, który pomoże ci w zamianie nawyków szkodliwych na korzystne, bo skoro raz można dokonać zmiany, to można to już bez końca powtarzać.

Stosując regresję wiekową możesz cofnąć się do najwcześniejszych przeżyć. Właśnie tam często są przyczyny twoich nawyków związanych z jedzeniem, piciem, paleniem. Na pewno wiesz, że gdy dziecko jest kochane, traktuje się je ciepło i ze zrozumieniem, to w dorosłym życiu silniej opiera się ono zachowaniom negatywnym.

Regresja a nls, pua

Właściwie istnieje tylko jedno życie, ale rozgrywa się ono w wielu ciałach, miejscach, kulturach i w różnych płciach. Niezależnie od wszystkiego, co nas różni, w kręgu reinkarnacyjnym wszyscy jesteśmy braćmi.
Bryan Jameison

Regresja hipnotyczna jest wędrówka świadomości poza czas i przestrzeń, bez żadnych ograniczeń. Jest dotknięciem być może wcześniej nieznanego, dotknięciem niezmiernie ważnego. Jest niepowtarzalnym przeżyciem przeszłych zdarzeń i emocji, które ukształtowały nas takimi, jakimi jesteśmy dzisiaj.

Facebook
Analytics