Wstęp - NLP i hipnoza

Wstęp - NLP i hipnoza

Wstęp - NLP i hipnoza

Strona poświęcona rozwojowi osobistemu

Każdy może się doskonalić i każdy posiada wiele niepowtarzalnych, wyjątkowych możliwości rozwoju. Każdy człowiek jest ważny, różnimy się tylko wyglądem, sposobem ekspresji. Większość ludzi nauki zgodzi się zapewne z stwierdzeniem, że wiedza naukowa jest wiedzą racjonalną. I brak w niej miejsca na pozaracjonalną wiedzę intuicyjną. Dlatego A. Tversky stawiając pytanie, dlaczego mądrzy ludzie podejmują głupie decyzje, odpowiada, że główną barierą są ich przekonania. Innymi słowy, chodzi o przekonania, które składają się na obowiązujący w nauce paradygmat.

Tylko pełne zrozumienie tego, jaka jest zasada działania mechanizmów ludzkiej psychiki pozwoli przekroczyć jej ograniczenia. czytaj więcej

Mistrzostwo powstaje u tych ludzi, którzy na poruszane zagadnienia, nie zadowalają się czyjąś odpowiedzią, lecz dodatkowo sami jej poszukują. Jest w tym też konieczność wychodzenia naprzeciw problemom oraz nieustanne zadawanie sobie pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. W ten sposób ćwiczysz umysł, który staje się bardziej elastyczny i twórczy oraz podnosisz własną wartość, dochodząc do przekonania, że potrafisz o wiele więcej niż sam na początku sądziłeś.

Gwarancja

Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata jest placówką oświatową, co daje Tobie gwarancję rzetelnej wiedzy, zdobycia profesjonalnego wykształcenia, oraz uzyskanie prawa wykonywania zawodu hipnotyzera lub hipnoterapeuty. Załóż swoje Konto Terapeuty, będziesz miał pierwszeństwo w rezerwacji szkoleń, oraz dostęp do informacji.

Facebook