Doznane urazy często prowadzą do rysy na tożsamości, dlatego też uzasadniona jest ich terapia. Droga ku odzyskaniu wewnętrznej jedności polega na połączeniu się z tożsamością pretramatyczną, a więc z tą częścią swojej osoby, którą byłeś przed pierwszym doświadczeniem zranienia, oraz zintegrowaniem jej z dzisiejszym sobą. Część, którą byłeś przed traumą, należy połączyć z częścią, która przetrwała traumę.

Wyobraź sobie kulę kryształową leżącą przed tobą. Przerzuć wszystkie emocje, zaplątania, mało przyjemne wspomnienia, które są powiązane z traumą, do tej kuli. Trzymaj obie dłonie nad kulą i wyobrażaj sobie przy tym, jak kula wraz z zawartością staje się coraz mniejsza i mniejsza, aż ostatecznie wszystko znika.

Teraz pomyśl, jakim człowiekiem byłeś przed traumą. Co czułeś zanim wystąpił uraz. Stań się jeszcze raz w myślach tym człowiekiem, być może odczujesz swoją młodość, beztroskę i inne pozytywne cechy. Czyniąc to otwórz dłoń lewej ręki ku górze, wtapiając się całkowicie w to doświadczenie. Utrzymaj ten stan.

Teraz prawą dłoń powierzchnią skieruj ku dołowi. Pomyśl o sobie jakim dzisiaj jesteś, o swoich zasobach, które pozwoliły tobie wszystko przetrwać. Odczuj mądrość, równowagę i miłość, które zyskałeś w ciągu życia, oraz spokój i rozwagę. Utrzymaj ten stan.

Ułóż obie dłonie naprzeciw siebie, wczuj się na przemian w lewą dłoń (stara tożsamość) i w prawą dłoń (obecna tożsamość). Zauważ jeszcze występującą różnicę między tożsamościami i pozwól twoim dłoniom zamanifestować tą różnicę trzymając dłonie w oddaleniu od siebie. Odczuj napięcie pomiędzy obiema dłońmi, które z każdą chwilą staje się mniejsze. Zwróć uwagę jak to zmniejszające się napięcie powoli topnieje w miarę przybliżania się dłoni ku siebie. Zauważ, jak odzyskujesz siebie dawnego i łączysz z obecnym doświadczeniem- łączysz osobę, którą byłeś przed traumą i tę obecną. Zwróć uwagę, jak odzyskujesz swoją jedność. Kiedy odczujesz że stałeś się jednością, że odzyskałeś wszystkie pozytywne części siebie, połącz dłonie i połóż na sercu- wypełnia ciebie równowaga.