Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą, hipnoterapeutą . Gabinet prowadzę od 25 lat. Wiedzę i praktykę czerpałem od Prof. Maria Szulc oraz studiach psychologii i studiach  podyplomowych na UKSW oraz czteroletnich studiach psychoterapii integratywnej. Napisałem i obroniłem pracę magisterską dotyczącą stosowania hipnozy w leczeniu osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Obecnie prowadzę również psychoterapię rehabilitacyjną w szpitalu psychiatrycznym w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej.

 

Prof. Maria Szulc - biochemik, hipnolog, praktyk, pracownik naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Wypracowała własną unikalną, skuteczną metodę psychoterapeutyczną na bazie hipnozy. Zobacz www.gabinet – hipnozy.pl, www.psychobiostymulacja.pl

Teoria hipnologii ma praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, przykładowo w medycynie (samnologia) w psychologii (psychoterapia) w pedagogice hipnopedia prof. Maria Szulc w zależności od dziedziny zastosowania, podzieliła na kilka podstawowych kierunków badawczych:

·         hiperstezja zastosowanie metody hipnozy do celów terapeutycznych (hipnoterapia)

·         hiperanestezja – zastosowanie metody hipnozy do znieczuleń ogólnych i miejscowych

·         hipnopedia – zastosowanie metody hipnozy dla celów edukacyjnych (uczenia się)

·         hipermnezja – pogłębianie pamięci (LTM, STM) w czasie fazy "snu"

·         hiperpraksja – uruchomienie ukrytych rezerw energetycznych organizmu (może służyć dla regeneracji i odmłodzenia organizmu)

·         hipnoanaliza - zastosowanie metody hipnozy do celów analizy marzeń sennych

hipnorelaksacja - łagodzenie stanu pobudzenia fal mózgowych     tresowanie się)

 

Uczestnicząc w szkoleniu i nauczysz się i dowiesz:

- w jaki sposób stawiać wstępną diagnozę i sporządzić wywiad terapeutyczny.

- jak wykorzystać elementy psychoterapii w hipnoterapii ( kody akceptujące)

- w jaki sposób dotrzeć do umysłu pacjenta, aby chętniej, łatwiej przyjmował

  i realizował sugestie, tym samym powrócił szybciej do zdrowia

 

- jak uniknąć  błędów które mogą mieć poważnie konsekwencje

- jak rozpoznać i wyeliminować mechanizmy oporu pacjenta.

- poznasz specjalne procedury i techniki, które pozwolą na głębszy wgląd w nieuświadomione zachowania,powstały w okresie dzieciństwa lub w okresie dojrzewania,w wyniku trudnych doświadczeń. Rozwinięty na przestrzeni życia, w znacznym stopniu dysfunkcyjne. A obecnie wpływają mocno na to jak pacjent postrzega świat. A to jak postrzegamy świat zależy od rzeczy których doświadczyliśmy  w przeszłości. Czyli: obszary wczesnych nieadaptacyjnych schematów (18), cztery typy wczesnych doświadczeń, które  sprzyjają nabywaniu schematów.

- poznasz nieadaptacyjne tryby dziecięce i rodzicielskie, które

-  nauczysz się w jaki sposób ustalić i zrestruktualizować fałszywe przekonania rdzenne/kluczowe i zniekształcenia myślowe, które są źródłem zaburzeń psychoemocjonalnych.

- nauczysz się klasyfikacji zaburzeń osobowości

- dobierania metafor z sugestiami do danego problemu/ zaburzenia

- otrzymasz dwa obszerne skrypty z przekładami hipnoterapii z elementami psychoterapii.

 Duży nacisk na ćwiczenia pracy z pacjentami o różnych zaburzeniach osobowości w hipnoterapii z elementami psychoterapii.

 Będzie możliwość na  początku szkolenia  wypełnienie kwestionariusza dot. nieadaptacyjnych schematów. Każdy na nas posiada takie schematy, tylko na różnym poziomie np. schemat deprywacji emocjonalnej, schemat odrzucenia, nieufności, w sumie jest ich 18. Dobra wiadomość to tak, że po takim szkoleniu ulegną zmianie na korzyść każdej osoby, dzięki temu będą miały lepszy wgląd w siebie obraz siebie i o wiele bardziej rozbudowaną intuicję w prowadzeniu terapii.

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma moją pracę wykonaną do certyfikatu psychoterapeuty.

 

Konceptualizacja przypadku . 

Opisu procesu psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo – behawioralnym z wykorzystaniem nurtu terapii schematów i terapii psychodynamicznej oraz treningu uważności z relaksacją wg metody prof. Marii Szulc. Zaburzenie lęku społecznego. (fobia społeczna)

Pozwoli to Państwu na zobrazowanie prowadzenia psychoterapii z wykorzystaniem w części hipnoterapii