• Tytuł przelewu: Konstelacje
 • Konto do przelewu: Akademia
 • Data szkolenia (początek): 11-03-24
 • Kwota do zapłacenia: 1770 zł

Konstelacje DNA

Konstelacje rodzinne - energetyczna terapia systemowa rodzin

Bert Hellinger, Lucas Derks, Rupert Sheldrake stworzyli podwaliny najnowszych technik pozwalających pozbyć się garbu losu. Nie psychologia, nie ślepy los lecz życie, życie, życie. Dobrze życie znasz, lecz dotąd patrzyłeś poprzez uwarunkowania. Teraz je zmienisz!

Chcesz doskonalić swoje umiejętności? Chcesz uzyskać kwalifikacje zawodowe do stosowania terapii systemowej rodzin?

Kurs pozwoli zdobyć Tobie doświadczenie w pracy z energią rodową i narodową, oraz przejść własną terapeutyczną superwizję.

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów oraz Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata zapraszają na doskonalący kurs zawodowy.

Uwaga! ukończenie kursu otwiera drogę do stanięcia przed komisją państwową i uzyskania Dyplomu i uprawnień unijnych (czeladnik/mistrz naturopatii). Jak na razie jesteśmy pierwszą i jedyną szkołą prowadzącą kurs zawodowy, również w wymiarze unijnym.

Data: 18-24 listopada 2024

Godziny:

 • poniedziałek 15:00-20:00
 • w tygodniu  10:00-19:00 (dwugodzinna przerwa obiadowa)
 • niedziela 10:00-15:00

Cena: 1770 zł

Zapisz się na kurs!

Każdy z nas uczy się przez całe życie. Każda nowa informacja, nowe doznanie, zjawisko zapisuje się w ludzkiej pamięci i tworzy indywidualny zasób wiedzy i doświadczenia. Każdy z nas bogaty jest również w głęboko nieuświadomioną wiedzę przekazaną dziedzicznie, będącą wynikiem doświadczenia rodu bądź narodu.

 Program

 • zasady przeprowadzania wywiadu osobowego
 • kontrakt, czyli umowa co do zakresu terapii
 • energetyczne odczuwanie pola rodu
 • własna superwizja
 • techniki i procedury terapii systemowej rodu:
  • uwikłana przedprenatalne i prenatalne
  • relacje dziecko-rodzice
  • związki 
  • choroby lub niedogodności losu
  • ustawienia biznesowe
  • aktywowanie kodu pomyślności- programowanie przyszłości
 • egzamin wewnętrzny

  

 • Czy nasze JA ograniczone jest tylko i wyłącznie naszym ciałem?
 • Czy istnieje energetyczna matryca szczęśliwego i bezpiecznego życia?
 • Czy rodzisz się jako istota wolna, czy już uwikłana?
 • Czy w Twoim polu duszy są osoby zmarłe- a jeśli tak, jak się ich pozbyć?
 • Co zrobić, aby móc kreować swoją rzeczywistość lub wpływać mentalnie nie tylko na swoje ciało, ale i na swój los?
 • Jak oczyścić relacje z rodzicami?
 • Pamięć genetyczna - wady i zalety!  
 • Jak wdrożyć plany w zakres pisanego Tobie losu?

Zgłoszenie

Założenia programowe:

Znany cybernetyk, Heiz von Foerster, sformułował tezę, że nasza psychika nie odbiera rzeczywistości takiej, jaka ona jest, tylko taką, jak wierzy, że ona jest. Wiara, przekonania i przyzwyczajenia stają się dla ludzi ich koleinami losu. Przekazywane z pokolenia na pokolenie, świadomie i genetycznie malują przyszłe wydarzenia w dawne wzory. To co dawne, zaczyna wyciskać swoje piętno na nowych wydarzeniach stwarzając tym samym bariery dla wolności, a czasami też bariery dla szczęścia i bogactwa.

Fizyk Jack Scarlatti sformułował tezę, że świadomość wywołuje pewien rodzaj pola biograwitacyjnego, które jest w stanie wpływać na strukturę materii. To pole stworzone jest od zarania dziejów. Każde pokolenie dodaje do niego swoje zapisy wytyczając wektor przyszłym dziejom.

Koncepcja ta zawarta jest również i w teorii Carla Junga o podświadomości zbiorowej. Według tego szwajcarskiego psychologa wszyscy ludzie korzystają ze zbiorowej pamięci, którą nazwał on podświadomością zbiorową. Zawarte są w niej wszelkie ludzkie archetypy typu kompleks Edypa lub Elektry, syndrom Prometeusza. To tam jest miejsce dla Godform, dla serwitorów, wszelakich elementali, larw czy innych myślokształtów, tak charakterystycznych dla każdych społeczności, w tym społeczności rodzinnych. Można odnieść wrażenie, że te byty, utworzone przez ludzi lub człowieka są praktycznie niezniszczalne, karmiąc się energią ludzkich emocji.

Reasumując, nasz świat fizyczny, losy rodzin i los jednostki są wytworem ludzkiej świadomości, przekazywanej z pokolenia na pokolenie w sposób bardziej, lub jak częściej bywa, mniej uświadomiony. Energetyczne pole indywidualnej jednostki jest częścią energetycznego pola całej biologicznej rodziny. Zarówno Ty, jak i Twoje rodzeństwo, Twoi rodzice i ich rodzeństwo, Twoi dziadkowie, pradziadkowie i ich przodkowie, a także Twoje własne dzieci i wnuki, wszyscy jesteście jednym z elementów tego pola energetycznego.

Pole energetyczne Twojej rodziny wpływa na Ciebie bezpośrednio poprzez Twoje geny. Również wpływają na Ciebie zachowania i doświadczenia Twoich przodków, poprzez wzajemne połączenia pola energetycznego w Waszej rodzinie.

Czy jesteśmy więc skazani na powielanie błędów i losu przodków?

Bynajmniej. Choć wydarzenia są zdeterminowane wcześniejszymi doświadczeniami, to jednak Świat pozostawia wiele miejsca dla nowego. Skoro ewoluuje Wszechświat (teoria Wielkiego Wybuchu) dlaczego nie ma to dotyczyć również praw Natury - a idea praw Natury opiera się na analogii z prawami ludzkimi. Wydaje się, że nie istnieje żaden rozsądny powód, dla którego można byłoby założyć, iż wszystkie prawa Natury zostały ustanowione w momencie Wielkiego Wybuchu niczym jakiś kosmiczny kodeks napoleoński.

Jedną z możliwości budowania nowych, odmiennych od wcześniejszych, reakcji na doświadczenia jest hipnoza klasyczna, jak i ta podprogowa, oddziałująca bezpośrednio na podświadomość. Takie możliwości oddziaływania na podświadomość stwarzają między innymi Konstelacje - energetyczna terapia systemowa rodzin.

Konstelacje Rodzinne zostały między innymi spopularyzowane przez Berta Hellingera (Ustawienia duchowe) jako metoda pracy nad relacjami z innymi ludźmi, a zwłaszcza relacjami międzypokoleniowymi w Rodzinie. To rozwinięcie pracy Wirginii Satir (patrz historia NLP), pracy z rzeźbą rodziny - pacjenci Satir wybierając reprezentantów członków swojej rodziny obserwowali jak ona "rzeźbi" relacje pomiędzy tymi osobami, ustawiając ich sylwetki i grupując je w przestrzeni.

Richard Bandler i John Ginder zachęceni pracą Virginii Satir nad terapią rodzin  po raz pierwszy użyli pojęcia terapii systemowej  (Structure of Magic II  oraz w Changing with families). W połowie lat siedemdziesiątych terapia systemowa była czymś nowym, a Bandler i Grinder wkroczyli na drogę, którą utorowali im Bateson, Weakland, Haley, Laing, Erickson, Satir, Jackson, Watzlawick i Minuchin.

"Traktowanie rodziny jako systemu - pisali Grinder i Bandler w 1976 roku - oznacza w terapeutycznej pracy z nią zastosowanie strategii odnoszącej się do niej jak do żywego organizmu. Przy czym każdy członek jest jej istotną cząstką, jednym z elementów ważnym dla zadowalającego funkcjonowania całego organizmu".

Systemowy sposób pojmowania uwolnił terapeutów od psychoanalitycznych i medycznych tradycji piętnujących klientów psychiatrycznymi diagnozami. Teraz terapeuta mógł zająć się określaniem dysfunkcjonalnych wzorców interakcji i całkowicie poświęcić się klientom, nie ograniczając się przy tym do pojedynczych, skierowanych na leczenie osób, tylko obejmując spojrzeniem cały system rodzinny. System rodzinny uważano za zdrowy dopiero wtedy, gdy wszyscy jego członkowie nauczyli się lepiej ze sobą komunikować.

Duży wkład w rozwój Konstelacji włożył również Lucas Derks, twórca Panoramy Społecznej - psycholog społeczny, autor i wykładowca, doświadczony trener NLP.  Model Panoramy Społecznej jest psychologicznym narzędziem, dzięki któremu możesz zmieniać swoją nieświadomą mapę społecznej rzeczywistości. Ponieważ w sposób nieświadomy ustaliłeś wcześniej swoją pozycję społeczną w ramach modelu panoramy społecznej, to będziesz tym, kim jesteś, ale tylko dopóki nie zmienisz tej pozycji. W tym modelu relacje międzyludzkie traktowane są jako konstrukcje i obszary w przestrzeni mentalnej. To oznacza, że umiejscawiasz osoby, przedmioty i światopoglądy w swojej przestrzeni mentalnej, a miejsce, w którym ulokowałeś dany obiekt determinuje jakość Twoich z nim relacji. Zmiana miejsca, położenia obiektu zmienia relację i oddziaływanie.

Fenomen Konstelacji tłumaczony jest także przez teorię Pól  Morfogenetycznych opisaną przez Ruperta Sheldrake’a. W naturze i obszarze ludzkim rezonans morficzny sprawia, że rzeczy dzieją się we wzrastająco nawykowy sposób dzięki ich powtarzaniu. Istota rezonansu morficznego jest taka sama, a rezultaty jego działania wzmacniają podobieństwa wraz z utrwalaniem się nawyków. Nawyki zwyczajowo stają się w coraz większej mierze podświadome, choć tak naprawdę wystarczy tylko zmienić percepcję kształtującą poglądy, aby zmienić oddziałujące na Ciebie Pola, z ograniczających na bardziej korzystne.

Program kursu zawodowego:

 • Historia terapii systemowej rodzin: Bert Hellinger, Lucas Derks, Rupert Sheldrake - 2 godz.
 • Podstawowe techniki oraz założenia terapii energetycznej (intuicja, wizualizacja, odczuwanie przestrzeni) – 8 godz.
 • Korzenie rodowe i przynależność – 10 godz.
 • Związek dwojga ludzi – para, małżeństwo, więź - energetyczna dynamika związku – 10 godz.
 • Rodzina - znaczenie roli pierwszeństwa – 10 godz.
 • Energetyka sumienia i jego wpływ na decyzje – 10 godz.
 • Wyrównanie, harmonia i pomaganie – 10 godz.
 • Energetyka biznesu – 10 godz.
 • Rytuały i duchowość – 10 godz.

Gotowy? Zapisz się na kurs!

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Doradców zawodowych i terapeutów - w tym czynnych zawodowo psychoterapeutów, psychologów, doradców w firmach, coachów, pracowników ośrodków doradczych i terapeutycznych, doradców socjalnych, mediatorów zawodowych i społecznych;
 • Osób pracujące w zawodach związanych z leczeniem i uzdrawianiem: lekarze, uzdrowiciele, oraz inne osoby zajmujące się zdrowiem;
 • Dyrektorów przedszkoli, ośrodków opiekuńczych, szkół, domów dziecka, ośrodków doradczych i instytucji społecznych.
 • Kierowników i  menadżerów- w przedsiębiorstwach, w instytucjach psychologicznych, pedagogicznych oraz politycznych;
 • Artystów
 • Osób prywatnych

Już najbardziej podstawowa wiedza może mieć pozytywny i odżywczy wpływ zarówno na relacje i stosunki z innymi, jak i z własną rodziną oraz na poprawę życia zawodowego. Dzięki udziałowi w szkoleniu wiele osób odkryło na nowo swoją drogę zawodową, potrafiło podjąć tą właściwą decyzję. Zyskane impulsy pozwalają na nowy początek, na samodzielność, lepsze radzenie sobie z wyzwaniami oraz na zwalczenie chronicznych stanów przemęczenia, przeciążenia i wypalenia. Szkolenie pozwala odczuć to, co nazywamy rozwojem duchowym.

Konstelacje Rodzinne

Konstelacje Rodzinne to zespół technik pozwalających zmienić swoje uwarunkowania. Techniki pozwalają dotrzeć do przyczyn uwikłań Twojego losu, zdefiniować je a następnie przerwać łańcuch uwikłań i konfliktów wewnętrznych.

Konstelacje rodzinne jako energetyczna terapia systemowa pomagają odnaleźć energo-genetyczne uwikłania w losy przodków i poprzez ich korygowanie wprowadzić pozytywne zmiany w życiu; uruchomić siły przywracające pierwotny ład i porządek, harmonię i równowagę.

Wiele Twoich pytań typu: “dlaczego TO zawsze właśnie mnie się przydarza?” znajduje odpowiedzi w teorii Konstelacji Rodzinnych. Są to między innymi: przejęte od poprzednich pokoleń poczucie winy, nieświadome przejmowanie odpowiedzialności za czyny przodków, powielanie ich zachowań, losów…

Konstelacje pokazują energetyczne, podświadome powiązania pomiędzy członkami tego samego Rodu, jak i powiązania podświadome z innymi ludźmi, przedsięwzięciami, ideami. Dają możliwość rozwikłania wielu problemów o których często nie zdajesz sobie sprawy, bądź na które -jak być może do tej pory uważałeś- nie miałeś żadnego wpływu.

Konstelacje Rodzinne to energetyczna terapia systemowa rodzin, która  korzysta z wiedzy znanej naszym przodkom od tysięcy lat- wiedzy wykorzystywanej od czasów szamanów wszystkich kontynentów, po współczesnych terapeutów korzystających z najnowszych technik hipnozy analogowej i dynamicznej.

Prawda vs rzeczywistość?

Człowiek nie powinien właściwie nigdy czynić hipotez i ocen o zewnętrznych zjawiskach- bo hipotezy i oceny są bardziej lub mniej trafnymi generalizacjami, konfabulacjami umysłu.

Zjawiska same wyjawiają swoje idee kiedy człowiek jest dostatecznie dojrzały, żeby pozwolić im oddziaływać na siebie. Chodzi o to, aby o ocenie zdarzenia poinformowało nas samo zdarzenie. Myślenie trzeba traktować w taki sposób, by stało się instrumentem, przez który rzeczy mogą się wypowiadać. To właśnie oznacza osiągnięcie intelektualno - energetycznej harmonii z otaczającym nas światem.

Nie powinieneś od swojego myślenia oczekiwać, że może ono Tobie dać poznanie prawdy, lecz tylko tego, że Ciebie wychowa. Każdy z nas uczy się przez całe życie. Każda nowa informacja, nowe doznanie, zjawisko zapisuje się w ludzkiej pamięci i tworzy indywidualny zasób wiedzy i doświadczenia.

Każdy z nas bogaty jest również w głęboko nieuświadomioną wiedzę przekazaną dziedzicznie, będącą wynikiem doświadczenia rodu bądź narodu.

Badania psychologiczne dowodzą, że mózg ludzki magazynuje gigantyczną ilość takich informacji, z których większość ma charakter aktywny i nieustannie w nas krąży. Pamięć nie jest zwykłym, sztywnym zbiorem danych jak w komputerze, lecz pewnym żywym systemem, pozostającym w ciągłym ruchu skojarzeń i wyobrażeń.

Gdy człowiek ma dobre geny i przekonania, prawidłowe, radosne, pełne pozytywnych wrażeń dzieciństwo, dobry kontakt z rodzicami i dobrami kulturalnymi, to nabiera umiejętności dokonywania prawidłowej oceny i rozwija w swojej wyobraźni coś, co nazwać można świadomością środków prowadzących do osiągnięcia celu. Środków pozwalających na skuteczne przewidywanie najlepszych rozwiązań.

Taki powinien być idealny człowiek- zawsze radosny, zawsze skuteczny, zawsze zdrowy, bogaty, otoczony przyjaznymi ludźmi.

Niestety nie każde życie usłane jest różami. Bardzo często zdarza się, że podszepty płynące z duszy wiodą na manowce, doprowadzają do podejmowania błędnych decyzji przynoszących bolesne doświadczenia i cierniste rany w sercu. Rozpoczyna się dryfowanie przez życie bez domu, bez rodziny lub jakichkolwiek korzeni- bez stabilizacji.

Problemy, jakie ludzie przeżywają są dość podobne, co wskazywałoby na jedną ich przyczynę. Warsztat ustawień duchowych i pracy z matrycą energetyczną pozwala przyjrzeć się temu, co Ciebie kształtuje- i jeśli zachodzi potrzeba, zmienić to na lepsze.

Świadomość

Człowiekowi został udzielony pierwiastek życia, który nazywamy jaźnią, będący wyższym elementem duszy. Zawiera on dwa oddzielne, ale zależne od siebie poziomy- umysłowy i zmysłowy.

W poziomie umysłowym jako pierwsze uzdolnienie jaźni wymienia się ROZUM , który w działaniu teoretycznym jest w stanie pobrać ogólną wiedzę o rzeczywistości i prawach nią rządzących, a w działaniu praktycznym – posiadaną wiedzę dostosować do możliwości związanych z konkretną sytuacją.

Ta wiedza teoretyczna zostaje przedstawiona do wyboru WOLI. Wola to drugie uzdolnienie jaźni na poziomie umysłowym. Jest ona odrębną władzą ludzkiej duszy.

Tym, co oddziałuje na wolę i pobudza ją do akceptacji jest proponowane przez praktyczny rozum DOBRO.

Dobro, które gdy zostaje zrealizowane wywołuje w woli stan zadowolenia nazywany SZCZĘŚCIEM.

Dobro i szczęście jest więc istotną podnietą procesu CHCENIA, które jest właściwą czynnością woli.

Woli nic nie zmusi do pójścia za sądem rozumu praktycznego. Zawsze może go pobudzić do nowego zastanowienia i sformułowania innego sądu, który wywoła jej chcenie, lub pożądanie. W tym obszarze ujawnia się wolność i odpowiedzialność człowieka. W tym obszarze objawia się Twoja wolność do samodecydowania i pozbycia się tego, co jest już zbyteczne. 

czytaj więcej:

Co zrobić, żeby zapisać się na zajęcia?

Proszę podaj w formularzu dane kontaktowe:

 • imię i nazwisko
 • adres E-mail
 • numer telefonu
 • datę warsztatu

Liczba miejsc jest ograniczona, zarezerwuj swoje miejsce już teraz.