• Konto do przelewu: Akademia
 • Kwota do zapłacenia: 1370
 • Kwota do zapłacenia dla pakietu: 870

"Analiza osobowości" czyli:

Jak zdobyć wiedzę o innych, bez przeglądania ich czarnej teczki?

Data: 10-12 maja 2024

 • piątek: 15:00 - 20:00
 • sob.: 10:00 - 18:00
 • niedz.: 10:00 - 13:00

Zgłoszenie

Inwestycja w podniesienie kwalifikacji:  1370 zł

 • rabat dla osób z wykupionym pakietem rocznym i dwuletnim. Wpłata do 19 kwietnia 2024 w ramach limitu miejsc

Miejsce: 05-825 Adamowizna, Dobra 4

Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie wg wzoru MEN potwierdzające zdobycie kwalifikacji do zawodowego stosowaniu hipnozy- zgodnie z programem szkolenia.

Wstęp do kursu hipnoza analogowa (diagnostyka osobowości)

Większa część twojego prawdziwego „ja” – w domu, pracy, publicznie, prywatnie – znajduje się poza zapisem twoich słów. Kolor krawata, długość włosów, uśmiech, gesty, ciepło dłoni. Czy też nieznaczne wzruszenie ramionami gdy nie jesteś czegoś pewien, zaciśnięte usta, uniesione brwi. Kontakt wzrokowy, zaciśnięte szczęki, poza w drzwiach, buty jakie nosisz, perfumy jakimi się pryskasz. To wszystko to sygnały społeczne i emocjonalne, które inni uważają za „prawdziwego ciebie”. Oczywiście słowa są ważne, ale twoje prawdziwe wnętrze ujawnia się poprzez niezliczoną liczbę sygnałów niewerbalnych, które wysyłasz każdego dnia.

Kurs hipnoza analogowa (diagnostyka osobowości) zgłębia niewerbalny świat, w którym żyjesz i ukazuje jego najbardziej sekretne miejsca.

To jest ważne

Według antropologów, mowa jako dominujące medium werbalne naszego gatunku homo sapiens. Wykształciła się około dwustu tysięcy lat temu. Jednak świat niewerbalny jest dużo dużo starszy i nieskończenie bardziej ekspresyjny niż mowa. Słowa obejmują ośrodki świadomości naszego umysłu, takie jak obszary Broca i Wernickiego, a mimo to wiele najważniejszych decyzji życiowych podejmujesz opierając się na informacjach niewerbalnych. Znaczna część wiedzy technicznej przekazywana jest drogą niewerbalnej praktyki, podczas której przyglądasz się i działasz. Słowa to tylko doprecyzowanie. Wybierasz zwierzęta domowe, samochód, dom i partnera ze względów niewerbalnych. A garderobę na podstawie wrażenia, jakie materiał daje w dotyku oraz kroju.

Nawet naukowcy, nie wykluczając takich znakomitości jak Albert Einstein i Stephen Hawking, myślą obrazami wizualnymi, przestrzennymi i fizycznymi, a nie werbalnie.

Szacuje się, że od 60 do 93 procent twojej ogólnej komunikacji stanowi kontakt niewerbalny. Jeśli chodzi o niewerbalną komunikację emocjonalną przekracza ona 99 procent. W wypadku emocji nie werbalizujesz swoich uczuć, ale za ciebie mówi o tym twoje ciało.

Kurs ten jest niezbędnym elementem diagnostyki który ułatwi pracę każdemu terapeucie. Jest nauką pracy z polami morficznymi, odczytywania tych pól i podprogowego wpływania na ich zmianę.

Język ciała

Do wyrażania uczuć i nastrojów posługujesz się językiem swojego ciała- gesty rąk, nazywane „wskazówkami mimicznymi”, opisują kształty, ruchy i lokalizację osób, miejsc i rzeczy.

Ułożenie rąk i palców odwzorowują związki fizyczne, przestrzenne i czasowe pomiędzy przedmiotami, działaniami i zdarzeniami. Gest oznaczający wymianę żarówki wykorzystuje te same obszary mózgu i porusza te same mięśnie, co sama czynność. Obwody mózgowe odpowiedzialne za wskazówki mimiczne, są równie skomplikowane, jak te odpowiedzialne za mowę.

Odkrycia neurologii podczas „dekady mózgu”, czyli w latach 1990-2000 pozwoliły uzyskać jaśniejszy obraz znaczenia niemych znaków i sygnałów. Jako, że obecnie znamy mechanizm procesu tworzenia w mózgu niewerbalnych wskazówek, język ciała wkracza w XXI wiek jako pełnoprawna nauka, zdolna pomóc nam w zrozumieniu tego, co znaczy być człowiekiem.

Przekazy niewerbalne są sugestywne, intensywne i bezpośrednie. Przetwarzane są szybciej niż słowa, w najstarszych ośrodkach mózgu, ukrytych pod nowszymi obszarami mowy. Niewerbalne wskazówki, wytwarzane przez paleoobwody w rdzeniu kręgowym, pniu mózgu, zwojach podstawy mózgu i układzie limbicznym, wysyłamy i odbieramy poniżej progu świadomości. Nadają naszym dniom „wygląd” i „poczucie”, które pamiętamy długo po tym, jak ucichną słowa.

Kurs hipnoza analogowa (analiza osobowości) pomoże tobie odkodować niewerbalne przekazy, które codziennie widzisz, słyszysz, czujesz, smakujesz i wąchasz, torując sobie drogę przez niewerbalny świat.

Zapisz się aby zarezerwować swoje miejsce

Czym jest Psychofizjonomika?

Jak pisze Dariusz Czajkowski, jest to nauka zajmująca się odczytywaniem cech charakteru i stanu emocjonalnego i predyspozycji zawodowych z kształtów; ciała, głowy, twarzy i oczu, mimiki, pisma i mowy. Psychofizjonomika uczy, że ciało organiczne wraz z psychiczna charakterystyka, tworzą jeden organizm.

Jak to się stało

Historia pokazuje, że wielcy wodzowie, przywódcy Narodów, zwycięzcy bitew i wojen, reformatorzy, mężowie stanu, politycy, znaczący artyści, słowem wielcy tego świata, to ludzie, którzy posiadali nie tylko dobrze rozwinięty zmysł obserwacji, ale przede wszystkim, byli niezwykłymi znawcami ludzi np.; Mahatma Gandhi, Aleksander Wielki, Napoleon Bonaparte, Józef Piłsudski, Jan Matejko, Adam Mickiewicz, Leonardo da Vinci, Rafael, Michał Anioł.

Starożytni Grecy i Rzymianie wyobrażali sobie Zeusa jako ideał męskiej siły, wierności, sprawiedliwości, mądrości i zacności, stad też charakterystyczna ekspresja i harmonia rysów twarzy w rzeźbach, przedstawiających jego postać.

Tak też jest w rzeczywistości. Wyraziste rysy twarzy, podkreślają mocną osobowość.

W obliczu tych faktów jest rzeczą oczywista, że zewnętrzna powłoka człowieka, jego rysy twarzy, kształt nosa, uszu, oczu, ust, brody i czoła są tylko zewnętrznym odbiciem jego duszy i zdolności z jaka odbiera i oddziałuje, na świat zewnętrzny.

Friedrich Schiller słynny niemiecki poeta stwierdził - „Das, ist der Geist, der sich den Körper baut” (To dusza buduje sobie ciało).

Nie ma dwóch identycznych ludzi tzn. takich, którzy maja takie same charaktery, predyspozycje i upodobania, a którzy znacznie, różniliby się od siebie, wyglądem zewnętrznym. Jeżeli mają takie same cechy charakteru, to musza też być bardzo do siebie podobni. Najbardziej widać to na przykładzie bliźniaków. Oprócz podobieństwa zewnętrznego, również ich zdolność odczuwania jest prawie identyczna. Można powiedzieć, że tworzą jeden organizm.

Cold reading

Zimny odczyt (ang. cold reading) to technika używana do hipnotyzowania z pozycji autorytetu. Nawet bez żadnej wcześniejszej wiedzy o kimś odczytujący za pomocą tej techniki może szybko uzyskać dużą ilość informacji przez uważne analizowanie mowy ciała badanego, jego ubioru, gestów, sposobu mówienia, psychofizjonomiki itp. Określa się to jako profilowanie.

Ostrzeliwanie to kolejna technika, najczęściej używana w publicznych wystąpieniach i przemawianiu do tłumu. Występujący wygłasza dużą ilość ogólnikowych informacji (z których część na pewno jest prawdziwa albo bliska prawdy), obserwuje reakcje badanych (zwykle mowę ciała) i uściśla swoje wypowiedzi rozwijając te fragmenty, na które publiczność najlepiej reagowała.

Mowa ciała, czy też język ciała, komunikacja niewerbalna - zespół niewerbalnych komunikatów nadawanych na wszystkich niewerbalnych kanałach jednocześnie. Informują one o podstawowych stanach emocjonalnych, intencjach, oczekiwaniach wobec rozmówcy, przekonaniach, winie lub niewinności, samoocenie, cechach temperamentu itd. Komunikaty te nadawane są na poziomie nieświadomym i pozwalają ustalić wiele faktów, które zadziwiają badanego trafnością.

Zgłoszenie


Przeczytaj artykuł:

Jakie odniesiesz korzyści

 • Nauczysz się skuteczniej komunikować
 •  
 • Staniesz się lepszym, charyzmatycznym rozmówcą
 •  
 • Dowiesz się jak hipnotyzować podprogowo, bez użycia słów
 •  
 • Nauczysz się wywoływać trans, bez potrzeby stosowania typowych indukcji, już znanych przez innych

...a ponadto:

 • Zrozumiesz jak działa hipnoza i jak wpływa ona na mózg
 •  
 • Pozbędziesz się ograniczających przekonań co do natury hipnozy i sposobów jej wywoływania
 •  
 • Nauczysz się zwracać większą uwagę na rozmówców i dzięki temu mieć z nimi jeszcze lepsze relacje
 •  
 • Będziesz miał okazję poznać i uczyć się od jednego z najbardziej doświadczonych trenerów hipnozy

Dodatkową korzyścią dla Ciebie jest to, że poznasz na warsztatach całkiem nowych ludzi. Ludzi o otwartych umysłach, żądnych wiedzy, pragnących dotknąć nieznanego. Wiesz, jak to jest - czasem chciałbyś poznać coś, o czym kiedyś słyszałeś, czytałeś… czasem chciałbyś osobiście doświadczyć nowych doznań.. Czasem niektórzy ludzie długo zwlekają z decyzją dotknięcia nieznanego. Aż w końcu nadchodzi taki dzień, kiedy mówią sobie - OK. Nadszedł ten czas dla Ciebie. Nie ma na co już dłużej czekać, prawda!

Co zrobić, żeby zapisać się na zajęcia?

Zgłoszenie