• Tytuł przelewu: Anatomia i fizjologia
  • Konto do przelewu: PIN
  • Kwota do zapłacenia: 1100 zł

Akademia Doskonalenia Zawodowego-Naturopata nieustannie wzbogaca swoją ofertę szkoleniową, przedstawiając coraz to nowe, cieszące się ogromną popularnością, kursy zawodowe.

Podążając za oczekiwaniami naszych kursantów umożliwiamy  Państwu naukę przez Internet, za pośrednictwem platformy e-learningowej. Jest to nowoczesna i sprawdzona forma prowadzenia szkoleń, wygodna szczególnie dla tych osób, które nie zawsze mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych lub chcą mieć elastyczny tryb swojej nauki.

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszą najnowszą propozycję – kurs on-line Przygotowanie do zawodu terapeuty-Anatomia i fizjologia, dzięki któremu można podnieść swoje kwalifikacje, nie wychodząc z domu. Kurs zakończony jest uzyskaniem zaświadczenia szkolnego zgodnie z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej (110 godzin lekcyjnych).

Profesjonalnie przygotowane przez naszych specjalistów materiały szkoleniowe pozwolą Państwu z większym zrozumieniem i pewnością wykonywać swoją pracę.

Program kursu zawiera wiedzę z zakresu podstaw anatomii i fizjologii człowieka, obejmując struktury i funkcje organizmu oraz ich wzajemne powiązania. Anatomia i fizjologia są kluczowymi zagadnieniami i stanowią podstawę wszelkiej wiedzy na temat zdrowia człowieka.

Materiały dydaktyczne zostały opracowane na podstawie dostępnej fachowej literatury medycznej przez specjalistów posiadających długoletnie doświadczenie zawodowe medyczne oraz  kompetencje do prowadzenia szkoleń z zakresu tej tematyki. Wiedza prezentowana jest za pomocą opracowanych w sposób czytelny i prosty zagadnień z tematyki  „Anatomii i fizjologii”. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich tych, którzy interesują się tematyką zdrowia, w szczególności tych, którzy zajmują się na co dzień pracą z pacjentem lub mają zamiar robić to w przyszłości.

Dzięki ukończonemu kursowi podniesiecie Państwo swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskacie nową ważną wiedzę na temat budowy anatomicznej oraz funkcjonowania organizmu człowieka.

Kurs jest prowadzony w formie 11 modułów (to około 6 miesięcy spokojnej pracy).

W skład materiałów szkoleniowych wchodzą:

  • Ilustrowany skrypt
  • Prezentacja PowerPoint
  • Podsumowanie
  • Pytania lub testy sprawdzające

Czas kursu jest zależny od indywidualnych możliwości opanowania przedmiotu, choć posiada swoje ramy.

Po zakończeniu każdego działu, będą Państwo odpowiadali na pytania z zakresu omawianego działu.

Błędnie rozwiązane zadania należy poprawić według wskazówek udzielanych przez prowadzącego kurs.

  • na opanowanie materiału z każdego modułu są dwa tygodnie. Moduł kończy się testem sprawdzającym. Na zakończenie kursu, uczestnik pisze pracę dyplomową na uzgodniony z wykładowcą temat (20-30 str.A4)
  • osoby, które nie mogłyby z ważnych powodów czasowo brać udziału w kursie, będą mogły kontynuować w kolejnej edycji

Cena: 1100zł 

Termin rozpoczęcia: po opłaceniu, online samodzielnie

Konto wpłat

Polski Instytut Neurotransgresji
10 1020 1068 0000 1902 0084 8978

tytuł: Anatomia, Imię i Nazwisko

Zapisy

Celem uzyskania dostępu do platformy e-lerningowej wypełnij proszę poniższy formularz do zgłoszenia (w miejscu pytania o nocleg, wpisz proszę- nie).

Kurs jest rekomendowany przez Cech Naturopatów i Hipnotyzerów. Rozważasz wstąpienie do Cechu? zapoznaj się z korzyściami:  www.naturopata.edu.pl