• Czy cena jest za zjazd?: Tak
 • Tytuł przelewu: Szkoła Hipnoterapii Integracyjnej 2023/2024
 • Konto do przelewu: Cech
 • Data szkolenia (początek): 30-08-24
 • Kwota do zapłacenia: 970 zł

 

Zapraszam na roczny kurs Szkoły Hipnoterapii Integracyjnej, który składa się z 10 zjazdów, raz w miesiącu.

Aby zostać uczestnikiem należy przesłać zgłoszenie i wpłacić pierwszą ratę w wysokości 970zł, która następnie zostanie zaliczona jako płatność za ostatni zjazd. 

Kurs- 9.700 zł- płatny jest w 10 ratach 

Prowadzenie:

 • Grzegorz Halkiew 

 

Harmonogram opłat

Kursy należy opłacać na bieżąco, według harmonogramu:

 • wpisowe- 970zł
 • kolejne 9 opłat w wysokości 970 zł płatne na każdym z zjazdów z góry
 • ostatni Zjazd 10 to egzaminy

Kurs wzbogacony jest o materiał online. To jedyna wersja kursu hipnozy w Polsce, łącząca w sobie hipnozę ericksonowską z klasyczną oraz elementami Ustawień Rodzinnych.

Daty Zjazdów 

 1. 30 sierpnia- 1 września 2024r.
 2. 4-6 października
 3. 8-10 listopada
 4. 29 listopada- 1 grudnia
 5. 3-5 stycznia 2025r.
 6. 31 stycznia- 2 lutego
 7. 28 lutego- 2 marca
 8. 28-30 marca
 9. 25-27 kwietnia
 10. 30 maja-1 czerwca, egzaminy praktyczne

lipiec- egzaminy nieobowiązkowe zewnętrze na dodatkowe uprawnienia

Godziny zajęć

  • piątek 16:00- 20:00
  • sobota 10:00-18:00
  • niedziela 10:00-15:00

Program ramowy kursu podstawowego

 • mesmeryzm i oddziaływanie podprogowe
 • rodzaje indukcji a dynamika transu
 • dynamika procesu na podstawie psychodramy- Konstelacje rodzinne
 • narzędzia coachingowe nlp
 • regresja poprzez metaforę reinkarnacji
 • regresja wiekowa
 • techniki terapeutyczne
 • egzaminy

 

Jak zapisać się na Kurs?

Wystarczy wypełnić zamieszczony niżej formularz podając: imię i nazwisko adres e-mail numer telefonu.

Liczba miejsc jest ograniczona do 15, zarezerwuj swoje miejsce wpłacając pierwszą ratę 970 zł na konto naszego Cechu. 

 Formularz Zgłoszenia

Informacje dodatkowe o kursie

Rok 2017 to początek nowego cyklu szkoleń hipnozy- Hipnoterapia integracyjna wtórna. 

Hipnoterapia integracyjna wtórna odwołuje się do mechanizmu dezintegracji pozytywnej, która jest wynikiem rozwoju osobowości i wyjściem z struktur społecznych, gwarantujących spokojne konsumpcyjne życie.

Jeszcze nie tak dawno w Polsce socjalizm gwarantował spokojne życie, bez zamartwiania się o pracę, dom czy jedzenie. Brak czynnika stresogennego pozwalało na zaspakajanie własnych, podstawowych egoistycznych potrzeb.

Wraz z przekształceniami społecznymi stan integracji pierwotnej dla tych, którzy nie zdołali zgromadzić majątku, przekształcił się w dezintegrację jedno lub wielopoziomową: 

 • rozbicie wewnętrzne polega na zabrnięciu w ślepy zaułek osobowości, zejście na manowce, czemu towarzyszy chaos myśli i uczuć;
 • pojawia się czynnik drugi społeczny w postaci związków międzyludzkich czy liczenia się z opinią innych ludzi;
 • pojawiają się formy pobudliwości psychicznej: psychomotoryczna i zmysłowa;
 • pojawiają się pierwsze dynamizmy rozwojowe, jak:
  • obok konfliktów zewnętrznych konflikty wewnętrzne,
  • empatia,
  • identyfikacja,
  • ambiwalencje i ambitendencje;
 • dominuje relatywizm wartości;
 • zachowanie może nie mieć żadnej orientacji i jest podatne na zmiany mody, ideologii, przywódców bez zdolności wartościowania. Obejmuje ono wszystko, co nie ukierunkowane, dziwaczne, nie dające się przewidzieć, pozbawione refleksji i zróżnicowania uczuć;
 • brak przemiany wewnątrz psychicznej;
 • na tym poziomie występują ciężkie nerwice i choroby psychiczne, a także zaburzenia psychosomatyczne, alkoholizm, narkomania itp.

Im bardziej struktury państwowe destabilizują gospodarkę, tym ludzie mają mniej oparcia w mechanizmach społecznych zarówno jeśli chodzi o poziom płac, opiekę medyczną, szkolnictwo..... Powszechna ruina wywołuje coraz większy chaos gospodarczy, co wpływa negatywnie na relacje międzyludzkie i dezintegracja jednopoziomowa coraz bardziej zamienia się w wielopoziomową zmuszając ludzi do szukania pomocy na własną rękę. Zaczynają powstawać firmy doradcze, coraz większym powodzeniem cieszą się szkolenia motywacyjne, marketingowe oraz z zakresu rozwoju osobistego.

Na tym poziomie występuje dążenie do świadomego kształtowania własnej osobowości, pojawia się wewnętrznie sterowana i determinowana organizacja rozwoju, dążenia do syntezy, harmonii i integracji wewnętrznej.

Utrwalają się formy wzmożonej pobudliwości psychicznej i dynamizmy poziomu 3, a także pojawiają się nowe dynamizmy, jak stosunek podmiot – przedmiot w sobie, samoświadomość, samokontrola, samowychowanie, auto psychoterapia, autentyzm, autonomia, odpowiedzialność.

Przekształcenia wewnątrz psychiczne dokonują się w sposób świadomy, następuje widoczne dążenie do równowagi i integracji wewnętrznej poprzez przekształcenie powinności wobec oczekiwań w rzeczywistość, a  także realizowanie własnego ideału osobowości i urzeczywistnianie ideałów społecznych.

Aby proces wewnętrznych przemian nie zamienił się w odkrywanie coraz większej ilości nieprawidłowości, musi nastąpić restrukturyzacja psychiki, polegająca na odrzuceniu modelu wyniesionego z domu i zastąpieniu go wewnętrzną restrukturyzacją już nie tylko na świadomych poziomach, ale sięgającą po tam, gdzie ta restrukturyzacja jest najbardziej potrzebna, czyli do podświadomości. I tak w wyniku potrzeb geopolitycznych, zrodziła się potrzeba Hipnoterapii Integracyjnej Wtórnej, która wszystkie rozbite i nieaktualne mechanizmy wewnętrznej organizacji przekształca w nowy model człowieka.

Zmiana jako wybór a nie reakcja

Wydaje się, że ludzie z natury wzdragają się przed zmianą, dopóki sytuacja się nie pogorszy, stając się tak uciążliwa, ze nie da się już dłużej wytrzymać. 

Ta zasada dotyczy w takim samym stopniu poszczególnych osób, jak i całych społeczeństw.

Czekasz, aż nastąpi kryzys, trauma, strata, choroba i tragedia. Dużo czasu upływa zanim wreszcie zastanowisz się, kim jesteś, co robisz, jak żyjesz, co czujesz i w co wierzysz, albo co wiesz, żeby przyjąć prawdziwą i konieczną zmianę.

Często dopiero gdy zrealizuje się najgorszy z możliwych scenariuszy, zaczynasz wprowadzać zmiany, które służą twojemu zdrowiu, związkom, karierze, rodzinie i przyszłości. 

Moje rada brzmi: przestań czekać i marnować zdrowie i czas!

Zapraszam na kursy zawodowe z własną superwizją. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.