• Tytuł przelewu: - kurs został zawieszony
  • Konto do przelewu: Nie pokazuj

NLP coaching skupia się na podniesieniu jakości życia poprzez rozwiązywanie osobistych wyzwań stawianych przez los. Pomaga powrócić na drogę rozwoju i wewnętrznej harmonii. Jest dynamiczną formą mocno nastawioną na rezultaty i stosowanie skutecznych narzędzi.

Coaching zakłada, że każdy człowiek ma w sobie wystarczające zasoby, aby poradzić sobie ze swoim problemem.

Dlatego NLP Coach jest osobą, która dynamicznie zmienia nie tylko siebie i innych, ale jest też tym kimś, kto wskazuje kierunek i może dostarczyć potrzebnych narzędzi, dzięki którym osoba poddana coachingowi samodzielnie dokona zmiany w swoim życiu lub podejmie się kroków wymaganych do osiągnięcia celu.

NLP Coach jest nauczycielem. Pomaga osobie coachowanej odnaleźć tą właściwą drogę i najbardziej odpowiednie pomysły do realizacji postawionych celów lub rozwiązania konkretnych problemów.

NLP Coach jest też towarzyszem, który pomaga poruszać się na odnalezionej drodze rozwoju osobistego.

NLP & Family Coach 

Szkoła NLP & Family Coachingu składa się z cyklu poszczególnych kursów- razem obejmuje 160 godzin z czego:

  • NLP Coach - kurs online 80 godz.
  • Konstelacje Rodzinne - 50 godz. warsztatowych plus 30 godz. online

Kolejność kursu NLP Coach względem Konstelacji dowolna.

Każdy z kursów kończy się egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego otrzymasz zaświadczenie wydane zgodnie z wzorem Ministra Edukacji Narodowej (MEN) potwierdzające kwalifikacje, umiejętności i tytuł zawodowy.

Najbliższe szkolenia

Lista najbliższych terminów kursów.

Zgłoszenie