Kurs regresji jest nie tylko dla ludzi o dużej wrażliwości i otwartych umysłach, których wibracje i spojrzenie na świat są mi bliskie, ale również dla tych, których wibracje są odmienne, którzy bardziej lub mniej cierpiąc i nie rozumiejąc swojego losu, tkwią w zaczarowanym kręgu niemocy i przez to stają się ofiarami zewnętrznych zdarzeń. A być może właśnie dla nich ten kurs regresji okaże się najbardziej pomocny.

Regresja tak jak i Konstelacje Rodzinne zaskakują bogactwem przeżyć, wiedzy i emocji, które kształtują ludzkość od wieków.

Nieświadomy umysł ma dostęp do wszelkich wspomnień i doświadczeń przeżytych przez duszę nie tylko w tym życiu, ale także przed narodzinami i we wszystkich poprzednich wcieleniach. Ten wyjątkowy wgląd można uzyskać w stanie hipnozy, dlatego też proces regresji hipnotycznej przynosi niezwykłe efekty terapeutyczne, wzbogacone o niespodziewane i zaskakujące trafnością osobiste odkrycia.

Jest wędrówką poza czas i przestrzeń bez żadnych ograniczeń. Dotknięciem  tego, co wcześniej było nieznane a jednocześnie tak niezmiernie ważne.

Pozwala poznać, kim jesteś naprawdę, poznać siebie pełnego, a nie zaledwie dzisiejszą egzystencję, która jest jak czubek góry lodowej na oceanie kosmicznej ewolucji. Jest oknem, przez które można wejrzeć w uwarunkowującą przeszłość i świadomie odkryć i zrozumieć dzisiejszą życiową lekcję.

Uczy, jak tworzyć lepsze jutro, w którym  nie ma  miejsca na właśnie wynikające z prastarych nieporozumień, na nienawiść, którego początku już nikt nie pamięta, czy na przerażający dla niektórych lęk istnienia.

Daje szans odnalezienia celu i sensu własnego życia. Pomaga stać się innym człowiekiem i podążać za wewnętrznym głosem intuicji.

Docierając do ukrytej pamięci swojej duszy, można w pełni wyzdrowieć, a w przyszłości uniknąć wielu chorób ciała i psychiki. Pozwala nosić w sercu ufność i z pogodą ducha witać własny los, dążąc ku coraz doskonalszemu życiu.

Wyniesione z regresji hipnotycznej wiedza i przeżycia głęboko odmieniają życie ludzi. Poszerzają ich świadomość, otwierają serca, zmieniają nastawienie do otaczającego świata. Nadają inny, głębszy sens naszym związkom. Zaczynamy lepiej rozumieć wzajemne powiązania, spłacanie długów karmicznych czy wspaniałą, spełniająca się miłość.

Nowego znaczenia nabierają też warunki materialne. Kiedy oczywista staje się misja duszy, człowiek przestaje błądzić, żyć po omacku. Przekonuje się, że jest sumą wszystkiego, czym był, zanim ponownie się narodził.

Podczas kolejnych materialnych bytów odrabiamy swoje lekcje. To niezwykłe doświadczenie jest udziałem każdego człowieka, który przekroczył barierę śmierci i ponownych narodzin. Wie on, że nieustające duchowe, emocjonalne i intelektualne doskonalenie się, oraz maksymalne wykorzystanie swoich talentów i twórczego potencjału do czynienia dobra, to powinność wpisana w istnienie istot ludzkich.

Ludzie, którzy ponownie przeżyli swoje wcześniejsze wcielenia, łagodnieją,  mają w sobie więcej spokoju, inaczej niż dotychczas pojmują otaczający świat, a trudne sytuacje stają się dla nich zrozumiałe i nie wywołują gwałtownych emocji. Więcej rozumieją, widzą szerzej, głębiej odczuwają. Reinkarnacja uświadamia duchowość drogi człowieka i jego odpowiedzialny udział w dziejach całej ludzkości.

Idea reinkarnacji stanowi podstawowy dogmat wielu religii. Oznacza ewolucję ludzkiego ducha w trakcie kolejnych wcieleń na ziemi. Przejawia się w doskonaleniu siebie, swoich talentów i uzdolnień, odpracowaniu wyrządzonego zła, ale też w doświadczaniu miłości od pierwszego wejrzenia czy w kontynuowaniu misji swojej duszy. Ostatecznym celem kolejnych wcieleń ziemskich jest osiągnięcie świadomej bezwarunkowej, niczym nieograniczonej miłości i poczucia jedności z całym wszechświatem.

 Karma- to uwikłanie w schematach myślenia i reagowania. To termin dość powszechnie używany dzisiaj w niektórych kręgach – jest sanskryckim słowem, które dosłownie oznacza „działanie”. Jednak w myśli filozoficznej zyskało ono znaczenie prawa przyczyny i skutku, któremu podlega każde ludzkie zachowanie i jako takie stanowi podstawę teorii reinkarnacji.

Założeniem karmy nie jest karanie i nagradzanie, pomimo że wyraża ona odległą relację przyczynową między dawnym przewinieniem a obecnym cierpieniem lub związek dzisiejszego dobrobytu z niegdysiejszymi dobrymi uczynkami.

Karma to jednak przede wszystkim proces wzrastania, edukacji i nabierania świadomości swojego postępowania, tak by było ono coraz doskonalsze.

Nieporozumieniem jest więc – powszechne wśród osób pobieżnie zaznajomionych z tą koncepcją – traktowanie swoich niepowodzeń wynikających z błędnie podejmowanych decyzji jako rezultatu ciężkiej karmy. To wygodny sposób zrzucenia odpowiedzialności na siły wyższe, zamiast na swoje lenistwo i gnuśność.

W realnym świecie, w którym karma miesza się przecież z bieżącą własną kreacją, odnajdujemy wszystko, co może być dostępne ludzkiemu doświadczeniu: i to co piękne i to co wzniosłe, radosne i żałosne, bolesne i upokarzające.

W chwili, kiedy coś się wydarza, chociaż podejrzewamy to jednak nie wiemy, jakie skutki niesie to ze sobą. Często protestujemy, cierpimy, uważamy się za pokrzywdzonych przez los, a wystarczy podejść ze zrozumieniem, aby objawił się cykl znakomicie połączonych ze sobą „przypadków”, „zbiegów okoliczności” prowadzących do określonego celu.

Regresja do poprzednich wcieleń pozwala na rozpoznanie i zrozumienie łańcucha przyczyn i skutków zdarzeń, które oglądane tylko z perspektywy aktualnego życia, są niepojęte i pozbawione logicznego związku. Dopiero kompleksowe doświadczenie kontekstu problemu ciągnącego się czasami "setki żyć" pozwala na jego odkrycie, złagodzenie i zlikwidowanie.

W kolejnych wcieleniach spotykamy ludzi i sytuacje, które są swoistym zwierciadłem naszego postępowania. Tak długo cierpimy i tak często dotykają nas tragedie, choroby czy życiowe dramaty, aż wreszcie pojmiemy czym jest empatia, miłość i cenienie każdego ludzkiego życia. 

W każdym doświadczeniu w każdym środowisku  dusza ma absolutne prawo wyboru. Cierpimy i chorujemy do momentu, kiedy nie zaczniemy wybierać odwagi zamiast lęku, zrozumienia zamiast nienawiści, pozostawienia innym prawa wyboru zamiast krytyki i odrzucenia. Los jest cierpliwy i tak wiele razy daje szansę, aż wreszcie nauczymy się żyć z miłością.

Regresja hipnotyczna przeznaczona jest dla osób dojrzałych, które czują wewnętrzną potrzebę dalszych duchowych wskazówek do swojego rozwoju.

To także pomoc dla tych, którzy cierpią fizycznie lub psychicznie, nie mogąc uporać się z nękającymi ich chorobami i problemami. 

Regresja jest szczególnie pomocna w sytuacjach, kiedy powtarzają się bolesne okoliczności życiowe, kiedy po wielekroć człowiek cierpi z tego samego powodu i nie jest w stanie poradzić sobie z nawiedzającymi go nieszczęściami. Taki stan dobitnie świadczy o bagaży konfliktów, które niesiemy z przeszłości. Poznanie ich i zmiana postępowania pozwala na wyzdrowienie oraz dalszy rozwój.